Title

Renovering af lavhældningstag

Teaser
Læs mere om efterisolering af lavhældningstage samt opbygning af tagfald.
Title

Efterisolering af varmt lavhældningstag

Description

Renovering og efterisolering af varmttagskonstruktioner vil normalt uden videre kunne udføres med en udvendig efterisolering, da det altid vil forbedre de fugttekniske forhold i taget.

Hvis der ikke har været fugtproblemer i den gamle konstruktion, vil den eksisterende dampspærre stadig virke som dampspærre, og udlægning af ekstra isolering kan udføres på den eksisterende tagdækning. 
 
Det er vigtigt, der ikke er fugt i den eksisterende isolering. Hvis det er tilfældet, bør den udskiftes med ny tør isolering.   

Title

Opbygning af tagfaldet

Description

Hvis tagfaldet er opbygget i den bærende konstruktion, anvendes plane isoleringsplader i forskellige tykkelser og antal lag, afhængig af den ønskede U-værdi.

Her kan anvendes Isover Robust Lamel, eller Robust TP. 

  
Hvis tagfaldet skal opbygges i isoleringslaget anvendes Isover Robust Lamel, Robust Tagunderlagskiler, Robust TP eller Robust TFP. 

Title

Efterisolering af koldt lavhældningstag

Description

Kolde lavhældningstage kan efterisoleres indefra og udefra.

 

Efterisolering udefra - fremgangsmåde: 

 • Eksisterende tagbeklædning, lægter m.m. afmonteres. Dette giver adgang til at tjekke om den eksisterende konstruktion har en dampspærrer, og hvilken stand den er i. 

 • Beskadiget dampspærrer repareres omhyggeligt, eller udskiftes. Er der ingen dampspærrer i den eksisterende konstruktion, skal der monteres én. Dampspærren monteres mellem spærene. Hvis der anvendes en fugtadaptiv dampspærre, fx Isover Vario Xtra, kan denne eventuelt føres hen over spærene. 

 • Hvis den eksisterende isolering er i god stand, kan den genbruges. 

 • For at give plads til den øgede isoleringstykkelse vil det oftest være nødvendigt med en påforing af spærene.  

 • Der monteres vindtæt afdækning langs tagfoden. 

 • Der isoleres mellem spær og i påforet lag. 

 • Undertag, afstandslister, lægter, ny tagbeklædning m.m. monteres. 

  
I tagkonstruktioner med diffusionslukkede undertage og ventilation mellem isolering og undertag, skal ventilationsspalten ved faste undertage være min. 45 mm og min. 70 mm ved banevarer. Der anvendes en traditionel eller fugtadaptiv dampspærre. 
 
Ved konstruktioner med diffusionsåbent undertag og ventilation over undertaget, eksempelvis under tagsten, kan isoleringen lægges helt op ad undertaget. Der anvendes en traditionel eller fugtadaptiv dampspærre fx Vario Xtra. 
 
Laves en konstruktion helt uden ventilation og med tæt tagdækning, eksempelvis folie eller tagpap, skal isoleringen placeres helt op ad tagdækningen, og der skal anvendes en fugtadaptiv dampspærre, fx Vario Xtra. 

Ved isolering udefra øges bygningshøjden, og derfor skal eventuelle brandkamme forhøjes. Se mere i hæftet: Anvisning i brand- og lydisolering. 

  

Efterisolering indefra - fremgangsmåde:

Fremgangsmåde hvis den eksisterende dampspærre er intakt: 

 • Eksisterende loftbeklædning afmonteres. Dette giver adgang til at tjekke om den eksisterende konstruktion har en dampspærrer, og hvilken stand den er i. 

 • En eksisterende dampspærre i god stand kan blive siddende, forudsat at den kommer til at sidde max. 1/3 inde i det samlede isoleringslag. Herefter monteres krydslægtning med isolering, og ny loftbeklædning. 

  
Fremgangsmåde hvis der skal monteres ny dampspærre 

 • Eksisterende loftbeklædning, dampspærre og isolering afmonteres. 

 • For at give plads til den øgede isoleringstykkelse vil det oftest være nødvendigt med en påforing af spærene.  Der isoleres mellem spærene. 

 • Den nye dampspærre kan med fordel placeres mellem spær og krydslægtning, forudsat at den max. er placeret 1/3 inde i det samlede isoleringslag. Alternativt kan den monteres mellem loftbeklædning og krydslægtning. 

 • Der monteres krydslægtning med isolering, og herefter ny loftbeklædning. 

  
Undertag og dampspærre 
Det er vigtigt at være opmærksom på eksisterende tagdækning og undertag. Er der diffusionslukket undertag med eksempelvis tagsten, skal der være ventilation mellem isolering og undertag. Ved faste undertage skal ventilationsspalten være min. 45 mm og ved banevarer min. 70 mm. Der anvendes en traditionel eller fugtadaptiv dampspærre, fx Isover Vario Xtra. 
 
Har konstruktionen et diffusionsåbent undertag med ventilation over undertaget, må isoleringen lægges tæt op ad undertaget. Der anvendes en traditionel eller fugtadaptiv dampspærre, fx Vario Xtra. 

  
Eksisterende tagdækning med understrygning 
I ældre konstruktioner, hvor der ikke er anvendt undertag og afstandslister, skal der etableres foranstaltninger for ventilation og vandafledning. Et eksempel kan være understrøgne tagsten på lægter lagt direkte på spær. Ventilation og vandafledning kan laves ved at montere et diffusionsåbent undertag mellem spærene med en afstand på min. 25 mm til underkant lægter. Undertaget skal have fald mod midten, så vand ledes bort og ned i tagrenden.   

 

Del dokument
eller