Title

Efterisolering af tag

Teaser
Skal dit tag alligevel skiftes, er det rette tidspunkt at efterisolere udefra inden der etableres nyt undertag og tagbelægning.
Hus med altan og rødt tag
Title

Efterisolering af tag udefra

Description

Skal dit tag alligevel skiftes, er det mest optimalt at isolere udefra, inden der etableres nyt undertag og ny tagbelægning. Det er som regel nødvendigt at forhøje spærene med afstandslægter, for at få plads til den krævede isoleringstykkelse. 

 

Description

Fladt, koldt tag

Efterisolering af et fladt koldt tag – også kaldet et Built-up tag – kan isoleres indefra på samme måde som beskrevet her om skråvægge og loft indefra.

Men da isolering inde fra tager noget af loftshøjden, skal du være opmærksom på, at der skal være mindst 230 cm fri afstand mellem oversiden af gulvet og undersiden af den færdige loftsbeklædning for, at rummet kan fungere som beboelse.

En langt bedre løsning er at isolere taget udefra i forbindelse med en renovering af taget. Helt flade paptage, som typisk er bygget i 1960erne og 1970erne, får i mange tilfælde store problemer med utætheder og undgår derfor sjældent en renovering. 

Del dokument
eller