Title

Facade, ydervæg og ydermur

Teaser
Kom godt i gang med udskiftning af porøse mursten, efterisolering af ydervæg og pudsning af facaden. Under emnet efterisolering af ydervæg har vi fokus på tre muligheder: Indvendig efterisolering, udvendig facadeisolering eller hulmursisolering.
Del dokument
eller