Title

Whistleblowing

Teaser
Hos Saint-Gobain ønsker vi at opretholde en åben kultur, hvor medarbejdere såvel som interessenter på sikker og pålidelig vis kan give os besked om eventuelle overtrædelser af loven eller vores principper for adfærd og handling.
whistleblow
Title

Whistleblowing i Saint-Gobain

Description

Hos Saint-Gobain ønsker vi at opretholde en åben kultur, hvor medarbejdere såvel som interessenter på sikker og pålidelig vis kan give os besked om eventuelle overtrædelser af loven eller vores principper for adfærd og handling.

Henvendelser kan indsendes anonymt via denne platform, selv om vi vil opfordre dig til at dele din identitet og indgå i en dialog med os. Alle data og oplysninger, som du deler med os, vil blive behandlet med største fortrolighed.

Skriv her
 

Hvem kan indsende en advarsel?

Saint-Gobain whistleblowing er åbent for alle - det gælder eksterne såvel som medarbejdere i Saint-Gobain.
 

Hvilken type advarsel kan indsendes?

Du kan indsende advarsler om enhver formodet eller dokumenteret lov- eller regelovertrædelse, overtrædelse af vores principper for adfærd og handling eller af vores politikker, så længe du gør det i god tro.
 

Af hvem og hvordan undersøges indberetningen?

Advarsler modtages og håndteres af Saint-Gobain Ethics & Compliance-afdelingen. Undersøgelser vil typisk blive foretaget af denne afdeling (forudsat at advarslen indeholder tilstrækkelige oplysninger og afhængigt af emnet for advarslen).

Om nødvendigt kan Saint-Gobain Ethics & Compliance Department anmode om bistand fra andre afdelinger, f.eks. bedrageriafdelingen, personaleafdelingen eller eksterne konsulenter.

Del dokument
eller