Title

CSR i Saint-Gobain

Teaser
CSR spiller den nøglerolle for Saint-Gobain. Det handler i korte træk om, hvordan vi kan agere og bidrage positivt til det samfund, vi er en del af.
bæredygtighed - mark

Over de seneste årtier har virksomheders rolle i samfundet fået stadigt større fokus og stadig større betydning.

Begrebet CSR.(Corporate Social Responsibility) er blevet et område, som flere og flere rapporterer på og benytter som både rettesnor og målestok. Det handler om samfundsansvar, og hvordan virksomheder aktivt forholder sig til sin omverden.

For os er retningen sat med vores formål ”Making the world a better home” – kort sagt, vi ønsker at bidrage til en bedre verden. Det betyder, at vi arbejder målrettet med en lang række initiativer på CSR-paletten: Det gælder både på det miljømæssige plan - for klimaforandringer og biodiversitet spiller helt særlig rolle i verden i dag - og på det menneskelige plan, hvor tryghed, sikkerhed og trivsel er omdrejningspunkter.

CSR rapport

I Saint-Gobain er vi fast besluttet på at bidrage positivt til verden omkring os. Det har vi samlet information om i vores seneste CSR rapport, som du kan download herunder. 

I rapporten fortæller vi om nogle af vores mange projekter og indsatsområder, bl.a.

  • Elektrificering
  • Mindske råvareforbrug
  • Øge genanvendelse
  • Sikkerhed på vores lokationer
  • Minimere tunge løft for håndværkerne
  • Indgå partnerskaber på tværs af værdikæden

Vi håber du vil læse med!

Download

Del dokument
eller