Title

Saint-Gobain og partnerskaber

Teaser
Hos Saint-Gobain tror vi på at løfte i flok. Fra arbejdet med de helt store udfordringer som klimaforandringer til specifikke opgaver i et givent byggeri – og alt ind i mellem.
partnerskaber klimakarreen

Uanset hvor stor eller lille en udfordring, man står overfor, er det vores overbevisning, at samarbejde ofte kan være den rigtige vej frem. Vi tror på det fornuftige i at indgå partnerskaber på tværs af virksomheder, instanser og brancher.

Vores tilgang til partnerskaber betyder, at vi engagerer os i både globale partnerskaber, i samfundspartnerskaber og lokale partnerskaber.

Title

Hvad kan vi tilbyde

Description

På det overordnede niveau ligger vi inde med forskningsbaseret viden om byggeri fra en verdensomspændende producents perspektiv. På det praktiske niveau har vi eksperter og kompetencer i vores lokale og nationale teams, der er klar til at hjælpe med praktiske problemstillinger i dine projekter, og sikre, at du får de bedst mulige løsninger.

Vi kigger ikke kun på, om løsningen er den funktionelt rigtige eller bidrager med nyttig viden og tekniske udregninger – vi kigger også på hvordan byggeoptimering af projekter kan sikre den bedste totaløkonomi.

Hvis du har en specifik udfordring eller ser en mulighed for samarbejde, så tag endelig fat i os.

Title

Eksempler på Partnerskaber

Description

På globalt plan er Saint-Gobain medlem af World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og involverer sig særligt i WBCSD-initiativer vedrørende klimaforandringer, energieffektivitet i bygninger (BEE), bæredygtige byer og den cirkulære økonomi.

Vi er ligeledes et af medlemmerne i Global Alliance for Building and Construction, som blev lanceret på COP21.

Derudover er vi en af de få virksomheder, som er associate member af Sustainable Building Alliance, der samler vigtige spillere inden for bæredygtighedscertificering, f.eks. BREEAM eller DGNB.

I det følgende kan du læse mere om nogle af de partnerskaber, vi har været - eller fortsat er - engageret i Danmark.

Title

Rådet for bæredygtigt byggeri

Description

Vi har i Saint-Gobain opbygget en stærk relation til Green Building Councils over hele verden. Vi er globalt set en af de største partnere, og det tætte samarbejde er også gældende i Danmark, hvor vi deltager aktivt i Rådet for bæredygtigt byggeri, blandt andet som medlem af bestyrelsen.

Derudover bidrager vi til World GBC-strategien som medlem af Corporate Advisory Board - en udvalgt gruppe af virksomheder, der er verdensledende inden for bæredygtighed, og som vejleder og sparrer med WorldGBC om dens strategi og aktiviteter. Blandt de øvrige medlemmer af Green Building Councils Corporate Advisory Board findes blandt andet Siemens, JPMorgan Chase og Google. 

Title

REBUS

Description

I Danmark deltog vi i REBUS (Renovating Buildings Sustainably)-projektet i Danmark. REBUS var støttet af Innovationsfonden og er det største innovationspartnerskab i byggebranchen i Danmark nogensinde. 

Målet med REBUS var at finde en model, hvor energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse reduceres med mindst 50 %, hvor ressourceforbrug reduceres med 30 % og hvor produktiviteten øges med 20 % ved at industrialisere bygningsrenoveringer og samtidig sikre et godt og sundt liv inde i bygninger.

Dermed var sigtet i REBUS samarbejdet potentielt at gøre en forskel hele vejen rundt – for bygherren, der skal træffe valgene; for entreprenøren, der skal udføre arbejdet; for menneskene i bygningerne, der skal have glæde af løsningerne; for branchen som sådan, der bliver mere effektiv.

Ud over Saint-Gobain talte partnerskabet blandt andet Teknologisk Institut, DTU, AAU/SBI, Frederikshavn Boligforening, Himmerland Boligforening, Henning Larsen Architects, Enemærke & Petersen og COWI.

Title

Klimakarreen i København

Description

Klimakarréen på Østerbro er en del af projekt Klimakvarter - et fyrtårnsprojekt under Københavns Kommune. Projektet er det første af sin art i hovedstaden, og Saint-Gobain Denmark har spillet en nøglerolle i mange af projektets elementer. Både som rådgiver på projektets produkter og som leverandør af bæredygtige materialer og løsninger i tæt samarbejde med bl.a. Henning Larsen Architects.

I Københavns Klimakarre er der fokus på energirenovering og klimasikring i et gammelt etagebyggeri og tilhørende gårdmiljø. Projektet har ikke kun fokus på klimaet, men også på beboerne, som har fået forbedrede boliger med sundt indeklima, ligesom der har været fokus på skånsomme forhold for de håndværkere, der skal installere de bæredygtige løsninger fra høje stilladser i tæt bebyggelse. 

Evalueringer de kommende år skal vise energibesparelsen i Klimakarréen målt på kilowatt, kroner og ører. 

Image
Klimakarreen

Kontakt

Del dokument
eller