Title

Tjekliste til bæredygtighedstiltag i byggeriet

Teaser
Bæredygtighed i byggeri dækker over en række aspekter som miljøpåvirkning, økonomi, bygningens levetid, vedligehold, indeklima, sundhed og velvære mv. Materialevalget og ressourceforbruget spiller også en væsentlig rolle. Det handler blandt andet om at reducere spild, anvende materialer optimalt og undgå affald.
Din tjekliste til bæredygtigt byggeri
Title

1. Benyt byggematerialer med miljøvaredeklarationer (EPD)

Description

Den bedste måde at vurdere et byggemateriales miljøpåvirkning igennem hele livcyklussen er med en miljøvaredeklaration (EPD). Her kan man finde oplysninger om indhold, graden af genbrugt materiale ved produktionen, energiforbrug og udledning samt evnen til at genbruge udtjente produkter.

Title

2. Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer

Description

Miljøstyrelsen vedligeholder løbende en liste over farlige stoffer, der skal undgås. Dette gælder især materialer, som skal monteres indvendigt i byggeriet. Hverken Gyproc gipsprodukter eller Isover isolering indeholder farlige stoffer fra listen.

Title

3. Benyt genanvendelige materialer

Description

Da alternativet til genbrug er deponering, hvilket er forbundet med både omkostninger og en miljøbelastning, bør man vælge byggematerialer, der kan genanvendes fuldt ud efter endt brug. Gyproc har et etableret, effektivt indsamlings- og genbrugssystem for brugte gipsplader og genbruger det indsamlede gips i produktionen af nye gipsplader. Glas kan genbruges i produktionen af nyt glas eller Isover isolering, som igen kan genanvendes til blandt andet Leca letklinker.

Title

4. Lang levetid

Description

Det er vigtigt at benytte materialer med en lang levetid for at undgå ressourcekrævende udskiftninger i byggeriets anvendelsesperiode. Gips er velegnet til både vægge og lofter, da materialet er stærkt og uforgængeligt, og Weber er kendt for sin smudsafvisende facadepuds, som gør, at facaden holder sig pæn i lang tid.

Title

5. Lave vedligeholdelsesomkostninger

Description

I mange tilfælde er det anskaffelsesprisen, som er beslutningsgrundlaget for materialevalget. Men hvis man i stedet ser på bygningens totale levetidsomkostninger, er byggematerialernes anskaffelsespris minimal. Derimod kan vedligeholdelsesomkostningerne være meget store over en årrække – fx hvis materialerne ikke er vedligeholdelsesvenlige. 

Title

6. Undgå materialer, der afgasser

Description

Det er muligt at få materialer, der i sig selv er brændhæmmende, og derfor ikke tilsat skadelige stoffer. Det gælder for eksempel Gyproc gipsplader og Isover isolering.

Del dokument
eller