Title

Certificeret byggeri

Teaser
Et stigende antal byggerier bliver certificeret i Danmark. Med en certificering får bygherren garanti og dokumentation for, at en bygning er opført i den forventede kvalitet. Certificeringen synliggør byggeriets levetidsomkostninger og miljøprofil og sikrer, at indeklima, komfort og sikkerhed er i højsædet i byggeriet. Lige så vigtigt er det, at nutidens byggeri skaber attraktive arbejdspladser, trivsel og velvære samt et godt miljø for indlæring i undervisningsbygninger.
Title

DGNB

Description

DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen og er en frivillig certificeringsordning for byggeri. DGNB stammer oprindeligt fra Tyskland, men er tilpasset kravene til dansk byggeskik. Den tager udgangspunkt i en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed med fokus på seks hovedområder: Miljømæssig, økonomisk og social kvalitet samt teknisk, proces- og områdets kvalitet.

I modsætning til andre bæredygtighedscertificeringer, vægtes de seks områder i forhold til hinanden, så det både handler om at score højt inden for hver enkelt, men også om at skabe balance mellem dem, så man sikrer, at byggeriet fx ikke udelukkende er socialt bæredygtigt uden hensyntagen til miljøet og økonomien.

Image
DGNB kriterier fordeling i procent
Description

Det er bygningen, der DGNB-certificeres. Et produkt kan hverken certificeres eller få status af at være godkendt til DGNB-byggeri.

Samtidig er alle byggerier forskellige, så derfor er dét produkt eller dén løsning, der fungerer godt i ét DGNB-projekt, ikke nødvendigvis det mest optimale til det næste. 

Lær mere om DGNB i denne vodcast:

Description

Produkter fra Gyproc, Isover og Weber kan indgå i DGNB-byggeri. Du kan se en oversigt over, hvilke kriterier vores produkttyper og services kan bidrage til i vores DGNB-brochure her:

Title

DGNB-dokumentationspakker

Description

Der stilles store krav til dokumentationsindsamlingen i en DGNB-certificering.

Derfor har vi samlet DGNB-dokumentationspakker for vores produkter. De indeholder bl.a. ENV 1.2 leverandørerklæringer, EPD'er og LCAbyg-filer.

Du finder dokumentationspakkerne for vores brands her:

DGNB-dokumentationspakker for Isover

DGNB-dokumentationspakker for Gyproc

DGNB-dokumentationspakker for Weber

Title

ENV 1.2 - miljøfarlige stoffer

Description

ENV 1.2 er et kriterie i DGNB, der handler om miljøfarlige stoffer i visse produktgrupper.

I kriteriet indgår en matrice over produktgrupper/-typer, hvor visse indholdsstoffer skal dokumenteres – det gælder fx malinger, fugemasser, primere, bitumen m.m.

Dokumentationen for relevante Saint-Gobain produkter finder du i sikkerhedsdatabladene eller i leverandørerklæringerne i DGNB-dokumentationspakkerne.

Title

EPD - Miljøvaredeklaration

Description

Hos Saint-Gobain har vi en målsætning om kontinuerligt at mindske miljøpåvirkningen under produktionen, transporten, brugen og sidenhen genbrugen af vores produkter. Miljøvaredeklarationer er væsentlige for, at man kan sammenligne produkter og træffe et veldokumenteret materialevalg. Derfor har Saint-Gobain fået udarbejdet produktspecifikke EPD'er (Environmental Product Declaration), som er en tredjepartsverificeret miljøvaredeklaration, der bygger på en livscyklusanalyse.

Vi møder i stigende grad krav til miljøvaredeklarationer i udbudsmaterialet til større byggerier i både den offentlige og private sektor. Det sker blandt andet fordi bygningscertificeringsordninger som eksempelvis DGNB hovedsaligt benytter miljøvaredeklarationers livscyklusanalyse til beregningen af bygningens samlede miljøbelastning.

En EPD skal indeholde verificerbare, præcise og ikke misvisende miljøinformationer om et produkt og dens anvendelse. Dog kan nogle af oplysningerne være baseret på generiske betragtninger. De generiske oplysninger bygger på regionale, nationale eller globale gennemsnitsbetragtninger fra databaser og opslagsværker, mens de faktiske oplysninger bygger på konkrete data om produktet.

Find vores EPD'er under Dokumentation under hvert brand.

Image
3. partsverificeret EPD
Title

LCAbyg-filer

Description

Til beregning af LCA på bygningsniveau, fx ved DGNB certificering, anvendes programmet LCAbyg.
Som bruger af LCAbyg har man mulighed for at tilføje egne produkter med egne EPD-data og anvende disse til LCA-beregninger.

Saint-Gobain tilbyder LCAbyg-filer på alle de produkter, hvor der forefindes en EPD. Disse ligger til fri download her og under hvert produkt*.

LCAbyg-filerne er lavet ud fra Saint-Gobain tredjepartsverificerede EPD’er. Disse dækker alle faser fra ”vugge til grav”. Dvs. at data i Saint-Gobain LCAbyg-filer for ”fremstilling” og ”End-of-life” kommer fra EPD’erne. Den øvrige data er generisk og kommer fra Ökobau.
 
*Brug af LCAbyg filer udarbejdet af Saint-Gobain Denmark A/S for Saint-Gobains produkter sker på brugerens eget ansvar.
Saint-Gobain Denmark A/S påtager sig således intet ansvar for de beregninger, som fremkommer ved brugen af LCAbyg filerne og dermed ej heller for de opnåede resultater.

Del dokument
eller