Title

Miljøcertificeret byggeri

Teaser
Det bliver mere og mere almindeligt at certificere bygningens miljøaftryk i Danmark. Bygningscertificeringen er ens dokumentation for, at boligen er opført med materialer, der bidrager til bygningens forventede klimaaftryk.
Miljøcertificeret byggeri

Der findes forskellige typer af bygningscertificering inden for miljø og bæredygtighed. Her er nogen af de mest anvendte i boliger i Danmark.

Title

Den frivillige bæredygtighedsklasse

Description

Den frivillige bæredygtighedsklasse tager udgangspunkt i Bygningsreglementet 2020, hvortil der er føjet ni ekstra krav inden for miljø, med udgangspunkt i produkters livscyklusanalyse, samt inden for totaløkonomi og indeklima.

Den frivillige bæredygtighedsklasse blev indført i 2020 og testet indtil 1. november 2023. Det er planen, at den vil erstatte det nuværende bygningsreglement.

Title

Lavenergihuskoncepter

Description

Både det tyske Passive Haus og det danske Active House koncept er superlavenergihuse, hvor behovet for rumopvarmning er meget lavt. Begge koncepter har været forgangskoncepter for det bygningsreglement, vi har i dag.

Title

Indeklimamærkninger

Description

Der findes forskellige frivillige indeklimamærkningsordninger rundt om i verden. To frivillige mærkningsordninger med afsæt i Danmark er Indoor Air Comfort og Dansk Indeklima Mærkning.

Title

Eurofins Indoor Air Comfort Gold

Description

Indoor Air Comfort mærket administreres af Eurofins Product Testing A/S i Galten ved Aarhus, og er et af verdens største testfacilitet for afgasning af byggematerialer. Eurofins er en internationalt mærkningsordning, der favner flere forskellige lovgivningers og mærkningsordningers krav.

Indoor Air Comfort består af to mærker. Der er standardmærket som garanterer, at produktet overholder alle lovgivninger i EU vedrørende afgasning, og der er Guld-mærket, som overholder de fleste krav til frivillige mærkningsordninger i EU, og dermed er højeste standard for indeklimamærkede materialer. Se her, hvad mærket indbefatter. På listen over guld-mærkede produkter er Isover isolering.

Title

Dansk Indeklima Mærkning (DIM)

Description

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig mærkningsordning der dækker byggematerialer, inventar og møbler. Mærkningen stiller krav til koncentrationen af enkeltstoffer, så som formaldehyd og flygtige organiske stoffer, i afgasningen, samt til den samlede afgasning fra produktet.

Gipsprodukter fra Gyproc er Dansk Indeklima Mærkede, og dertil kommer at Gyptone akustikplader er tilsat Activ’Air, som aktivt nedbryder formaldehyd i indeklimaet.

Læs mere om Dansk Indeklima Mærkning.

Title

Video: Bæredygtighed hos Saint-Gobain

Se mere:

Del dokument
eller