Title

Efterisolering af rør

Teaser
I mange ældre huse er der uisolerede eller dårligt isolerede vandrør. Det er en relativ billig, let og hurtig opgave at isolere rørinstallationerne i din bolig, og energibesparelsen er bestemt værd at tage med.
Efterisolering af rør
Description

Varme vandrør er årsag til et stort energitab, og har stor indflydelse på varmeregningen og dermed økonomien. Kolde vandrør isoleres for at undgå frostskader og for sundheden: Drikkevand holdes køligt for ikke at fremme bakterievækst. Ud over de direkte økonomiske og sundhedsmæssige fordele ved at efterisolerer rørene, øges husets værdi potentielt også, da det bliver mere energieffektivt. 

Besparelsen er størst, når varme vandrør er placeret i de kolde dele af huset, fx i kælderen eller i skunken på loftet. Men det kan også betale sig at isolere rørene i de varme dele af huset, særligt hvis vandet føres gennem mange meter rør, før det når sit bestemmelsessted.  

Del dokument
eller