Title

Recirkulering hos Saint-Gobain

Teaser
Recirkulering betyder, at man benytter affald som råstoffer i produktionen af nye materialer. Det giver rigtig god mening, både fordi der ikke sjældent er uanede mængder af råstoffer tilgængelige på jorden, og fordi vi ved at genanvende og genbruge materialer minimere mængderne af affald. Derudover er flere af de materialer Saint-Gobain genbruger med til at nedsætte energiforbruget og dermed CO2-udledningen fra vores fabrikker.

Hos Saint-Gobain recirkulerer vi en stor del af vores materialer, og vi arbejder kontinuerligt på at finde nye måder, at genbruge vores materialer på.

  • Glasulden fra Isover bliver fremstillet af op til 75 % genbrugsglas

  • Den isolering, der bliver fraskåret i produktionen, bliver viderebearbejdet til hulmursisolering

  • Gyproc gipsplader er fremstillet af op til 30 % genanvendt gips

  • Vand recirkuleres og spildvarme genbruges i vores produktion

  • Webers hydrauliske mørtler gør det nemt at skille mursten ad og genbruge dem.

Title

Genanvendelse af gips

Description

Gips er et af de få materialer, der i udgangspunktet kan recirkuleres uendeligt: Gamle gipsplader knuses og benyttes i produktionen af nye.

Den cirkulære materialegenanvendelse sikrer, at gipsen lever videre i nye gipsplader frem for at ende i deponi. Det er med til at passe på verdens ressourcer.

Det, mener vi, er vigtigt. I Gyproc har vi derfor været med til at starte Partnerskab for Cirkulær Gips med en række andre dygtige aktører i værdikæden. Målet er gennem et bredt samarbejde at øge mængden af genanvendt gips.

Værdikæden er karakteriseret ved en række specialiserede aktører. I Gyproc er vi specialister i at producere gipsplader med en høj andel genanvendt gips. Vores øvrige samarbejdspartnere i værdikæden er fx specialister i affaldsindsamling og -håndtering.

 

Vil du vide mere om genanvendelse af gips? Læs mere i vores FAQ.

Title

Genanvendelse af beton og mørtel

Description

Beton kan recirkuleres og tilsættes andre betonprodukter, samt benyttes som vejfyld. Ca. 90 % af Webers produkter (fx fra nedrivning, spild og overskydende materialer fra byggepladser) bliver recirkuleret. 

Fejlproduktioner bliver genanvendt til stolpebeton, mens Weber Kalkmørtel giver mulighed for at rense og genbruge mursten.

Title

Genanvendelse af glasuldsisolering

Description

Op til 75 % af råvaren i Isover glasuldsisolering er genbrugsglas fra blandt andet vinduer og flasker.

Fabriksspildet under produktionen genanvendes som granulat til lofts- og hulmursisolering.

Fraskær på byggepladser eller gammel isolering kan genanvendes på forskellige måde til ny isolering eller Leca.

 

Overskydende, fraskåret isolering kan genbruges i ny isolering

Nyt, rent og tørt glasuld, der er blevet tilovers fx som fraskær i forbindelse med en isoleringsopgave, kan returneres til fabrikken i Vamdrup, hvor det vil blive omdannet til granulat til indblæsning.

Overskydende og brugt isolering genbruges til Leca letklinker

Sammen med Leca og Norrecco har vi etableret en returordning og genanvendelseskæde, så overskydende isolering fra nybyg eller brugt isolering kan indsamles og indgå som råvare i Leca letklinker. 

Gamle vinduer bliver til ny isolering

Ved renovering af bygninger er det muligt at genanvende glasset fra de gamle vinduer, og få det smeltet om til glasuldsisolering, som kan benyttes til fx facadeisolering eller som ekstra isolering på loftet. Med konceptet "Fra glas til uld" er det muligt at recirkulere op til 95 % af vinduesglasset

WOOL2LOOP

Saint-Gobain har været projektleder på et stort udviklingsprojekt, der arbejder med at udvikle et alternativt betonmateriale med udgangspunkt i mineraluldsaffald. Læs mere om projektet her.

Kontakt

Del dokument
eller