Title

Efterisolering af ydervægge

Teaser
I ældre, mangelfuldt isolerede huse oplever man ofte et dårligt indeklima og kuldestråling fra uisolerede ydervægge, som igen medfører et højt energiforbrug. Ydervæggen bliver typisk ikke brugt i boligindretningen, fordi det fx ikke er rart at side op ad den. Efterisoleringen giver dig en varmere væg og du vil igen inddrage ydervæggen i boligindretningen.
Plus System monteret på udvendig mur
Description

Der er tre forskellige måder at efterisolere en ydervæg på: 

 1. Indvendig efterisolering, hvor isoleringen placeres på ydervæggenes indvendige side. 

 1. Udvendig efterisolering, hvor isoleringen placeres på facadens yderside og der efterfølgende etableres en ny facadebeklædning, der beskytter mod vind og vejr. 

 1. Hulmursisolering, hvor isoleringsmateriale blæses ind i murens hulrum mellem formur og bagmur. Dette kræver specielle maskiner og vi anbefaler, at opgaven udføres af en Autoriseret Isover Indblæser.

Title

Indvendig efterisolering af ydervæggen

Description

I mange ældre bygninger med massive ydermure oplever man ofte dårlig komfort og indeklima, kuldestråling fra de uisolerede ydervægge og et højt energiforbrug.

Traditionelt forsøger ejerne af ældre bygninger med massive ydermure at løse problemet med indvendige isoleringsløsninger. Men den løsning medfører risiko for råd og svamp. 

Isover har udviklet løsningen RetroWall System, som aktivt fjerner fugt, varmeisolerer væggen og giver en øget komfort. 
Fordele ved RetroWall System er: 

 • Øget boligkomfort: Behageligt indeklima uden kuldetræk
 • Varmebesparelse
 • Aktivt fjernelse af fugt
 • Fleksibilitet: RetroWall System kan anvendes individuelt i rum
 • RetroWall System er en veldokumenteret løsning - blåstemplet af DTU Byg.
Title

Udvendig efterisolering af ydervægge

Description

Udvendig efterisolering af ydervægge

Efterisolering udefra er en god og effektiv løsning til huse med massive ydermure, til huse hvor hulrummet i muren er for lille til hulmursisolering, eller til huse med dårligt isolerede ydervægge af tegl, gasbeton eller beton. Er der ingen eller mindre end 100 mm isolering i ydervæggen, vil der være rigtig meget at hente ved at efterisolere, både hvad angår økonomi og indeklima. 

Der er fordele ved at vælge en udvendig isolering af ydermur

 • Det er 30 % mere effektivt at efterisolere ydermure udefra end at isolere dem indefra, fordi huset pakkes ind i isolering hele vejen rundt. Ved indvendig isolering kan der derimod nemt opstå kuldebroer.

 • Det indvendige boligareal forbliver det samme.

 • Facaden bliver renoveret, og isoleringen beskytter boligen, så den holder bedre.

 • Du kan bo i boligen, mens arbejdet udføres.

 • Indvendige installationer som radiatorer, stuk, el-installationer og lignende skal ikke flyttes eller fjernes.

Description

Løsninger til udvendig efterisolering 

 • Isover Plus System er en energirigtig facadeløsning, der både pakker huset varmt ind og giver det et arkitektonisk løft med et flot resultat.
 • Weber Serpomin Facade System er en holdbar mineralsk facadeløsning pudset direkte på mineraluld. Løsningen anvendes på underlag af murværk, beton, letbeton og træværk. Serpomin er særdeles velegnet til både nybyggeri og efterisolering.

Vær opmærksom på: Når ydervæggen isoleres udefra, bliver muren tykkere. Det betyder, at de oprindelige vinduer og døre kommer til at sidde længere inde i murhullerne. Dette kan dog klares ved at trække vinduerne ud i den nye facade. Den tykkere mur kan også få betydning i forhold til tagets udhæng. 

Er det muligt selv at udføre arbejdet?

Isover Plus Systemet er let at montere. Vi anbefaler dog, at du ikke gør det selv, men anvender en fagmand til opgaven. 

Montage af et udvendigt facadesystem som fx Weber Serpomin med isolering og puds, kræver en del praktisk erfaring og skal udføres af en uddannet facadepudser. 

Kontakt os for nærmeste fagmand.

Title

Hulmursisolering

Description

Løs isolering - også kaldet løsuldsisolering - er en af de mest udbredte måder at efterisolere i en hulmur. En efterisolering af hulmur med løsuld er ofte klaret på én arbejdsdag.

Image
Indblæsning af ISOVER InsulSafe
Description

Fire fordele ved efterisolering af hulmur med løsuld af glas

 • Ingen sundhedsskadelige stoffer: Isover InsulSafe må anvendes i miljømærkede huse, fordi det ikke indeholder tilsætningsstoffer som brandhæmmere og skimmelmidler.

 • Løsulden er miljøvenligt glasuld, fremstillet af op til 85 % genbrugsglas 

 • Glasuld er ubrændbart uden at være tilsat sundhedsskadelige brandhæmmere. Derfor ligger Isover InsulSafe i brandklasse A1 – den bedste klasse efter europæisk standard for byggematerialer 

 • En sikker og langtidsholdbar løsning: Isover InsulSafe er vandafvisende og optager ikke fugt. Strukturen i glasulden gør, at løsulden på loftet bliver liggende der, hvor det bliver udblæst. I hulmuren står det fast og synker ikke. Materialet holder isoleringsevnen over tid.

Description

Kan du selv efterisolere din hulmur?
Opgaven kræver en speciel indblæsningsmaskine og erfaring, blandt andet for at indblæse løsulden i den rette densitet. Vi anbefaler, at opgaven udføres af en Autoriseret Isover Indblæser.

Del dokument
eller