Title

Bygningsfysik - Brand

Teaser
De potentielt katastrofale følger ved en brand gør brandsikring til et af de vigtigste og mest regulerede områder i byggeriet. I dette afsnit gennemgår vi nogle af de forhold, man skal være særlig opmærksom på i forhold til brandsikring.
vetrotech brandglas i operaen
Title

Brandsikring

Description

Brandsikring er et område i byggeriet, hvor kravene til både konstruktion, materialer og installationer er særligt høje. I modsætning til andre typer skader som fx sætningsskader eller vandskader, så er de mulige konsekvenser ved en brand langt mere omfattende: Interiør kan gå til grunde, bygningen kan tage uoprettelig skade, ilden kan sprede sig til omkringliggende bygninger og områder, og i værste fald kan menneskeliv være i fare.

Title

​​​​​​​Reaktion på brand

Description

Brandsikring er kun mulig, hvis de materialer, der bygges med, kan håndtere varmen og kan bidrage til at bremse ildens spredning. De individuelle egenskaber alene er ikke nok, men det er fundamentet for overhovedet at kunne brandsikre.  

Byggematerialers reaktion på brand inddeles i følgende klasser: A1, A2, B, C, D, E, F, hvor A1 angives for materialer med de bedste egenskaber. Derudover kombineres klasserne fra A2-F altid med en tillægsklasse for hhv. røg (s) og brændende dråber (d). Disse går fra s1-s3 og fra d0-d2, hvor det laveste tal angiver de bedste egenskaber. 

Et materiale, der er klassificeret som A2 s1-d0, er således et materiale, der står godt imod ved brand, har lav røgudvikling og ingen risiko for brændende dråber.   

Title

Brandmodstandsevne 

Description

Ildens høje temperaturer og livstruende røg gør, at tidsperspektivet er noget af det, der er særligt vigtigt: På ganske kort tid kan en brand, hvis bygningen ikke er tilstrækkeligt brandsikret, sprede sig voldsomt og både gøre skaderne større og besværliggøre slukningsarbejdet.  

Bygningsdeles brandmodstandsevne klassificeres derfor efter tidsangivelser: 30, 60, 90 og 120 minutter. Disse angiver hvor længe en bygningsdel kan opretholde sin ydeevne for hhv. bæreevne (R), integritet (E) og isolation (I), som er de tre forhold, der har en betydning for, hvordan og hvor hurtigt en brand kan sprede sig. Klassebetegnelsen R 30 betyder således at bæreevnen kan opretholdes i 30 minutter, mens REI 60 angiver at alle tre kriterier vil opretholdes i 60 minutter. 

Title

Lovgivning 

Description

Konsekvenserne og kompleksiteten ved en brand gør brandsikring til et af de vigtigste områder at tage højde for i byggeriet, og den danske lovgivning på området er derfor særligt omfangsrig og specifik. 

Du kan få et overblik over de lovmæssige krav og vejledninger i bygningsreglementet her: https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Krav 

Title

Hvordan kan vi hjælpe dig? 

Description

Hos Saint-Gobain har vi en lang række produkter, systemer og løsninger, der kan bidrage til at sikre din bygning bedst muligt imod brand.  

Det er dog vigtigt at være bevidst om, at selv de mest modstandsdygtige materialer og løsninger ikke vil kunne dæmme op for en brand, hvis de er monteret forkert, hvis de indgår i utilstrækkelige systemer eller hvis den samlede konstruktionen er designet forkert.  

Optimal brandsikring kræver derfor både de rette materialer og løsninger, men også at man har kendskab til systemer og til bygningsfysiske forhold og naturligvis til gældende lovgivning og krav.  

Kontakt 

Hos Saint-Gobain har vi en række eksperter, der kan hjælpe dig med den optimale brandsikring på alle niveauer i dine projekter. 

Title

Vores materialer og løsninger 

Description

I det følgende gennemgås en række af de materialer og løsninger fra Saint-Gobain, der er særligt udviklede og/eller egnede med henblik på brandsikring.  

Title

Glas

Description

Glas er et alsidigt materiale: Med nogen produktionsmetoder kan man skabe et resultat, der er tyndt, elegant og skrøbeligt, og med andre metoder er det muligt at skabe glas, der nærmest er ubrydeligt og som kan modstå alt fra projektiler til eksplosioner. Brandglas hører til i denne avancerede ende af skalaen, og stiller store krav til at både glassets grundlæggende kvalitet, og til de coatings, som glasset lamineres med for at opnå dets endelige ydeevne. 

Vetrotech er vores brandglas-specialister i Saint-Gobain-familien. Vetrotech er til stede i mere end 60 lande – herunder også i Danmark – og virksomheden er kendt for at skabe nogle af verdens mest robuste og pålidelige brandglas. Med mere end 4.000 test-certifikater og 500 årlige brand- og sikkerhedstests er der intet overladt til tilfældighederne, når det kommer til brandglas.  

Udover de grundlæggende krav til brandglas, herunder hvor længe det skal kunne modstå en brand, er der en lang række muligheder for selv at hæve barren ift. krav og til at kombinere brandglasset med andre funktioner, som fx terrorsikring.  

 

Udvalgte Saint-Gobain systemer, løsninger og produkter

PYROSWISS

PYROSWISS er et tyndt, elegant brandglas med forbedret modstandsevne mod brand sammenlignet med almindeligt hærdet glas. Glasset er klassificeret i ’klasse E’ som beskyttelse mod røggasser og flammer. Det er tilgængeligt som enkeltglas, lamineret, tolags glas og i røgbarrieresystemer. 

CONTRAFLAM  LITE  

Contraflam Lite er et brandbeskyttende glas med et kammer der indeholder et brandhæmmende mellemlag. Glasset er ideelt til adskillelse, samt minimerer den potentielle skadelige virkning fra strålevarme under evakuering.

CONTRAFLAM   

CONTRAFLAM er et sortiment af fuldt isolerende, klart brandglas, der yder fra 30 til 120 minutters modstandsevne og isolation (EI30-EI120) i forbindelse med brand. CONTRAFLAM indeholder et transparent brandhæmmende gelélag, der reagerer ved kontakt med ild. Glasset lever op til de højeste krav til brandbeskyttelse. 

Læs mere om Vetrotechs produkter her

Title

Gips 

Description

Det ligger i Gyproc gipspladers DNA, at de kan bidrage til at forhindre ildens spredning. Gipsplader udgøres af et ydre lag af karton og under dette en kerne bestående af gips, krystalvand og luft. Hvis en gipsplade bliver opvarmet tilstrækkeligt, afgives de ca. to liter vand pr. m2, som den typiske plade indeholder.  

Når vandet frigøres fra gipspladen ved brand, kan man næsten sammenligne det med, at gipspladen har et indbygget sprinkleranlæg i miniatureform, der bidrager til at forlænge pladens modstand mod branden. Yderligere medfører den tætte limning af kartonen til gipskernen, at der ikke kan komme ilt mellem de to lag, hvilket – sammen med fugten, der udskilles fra pladen – betyder, at kartonen forkuller i stedet for at brænde. 

Gyproc gipsplader klassificeres derfor som ubrændbart materiale i Euroklasse A2-S1,d0. 

Har du brug for særlige råd eller sparring ifm. gipsløsninger og brandsikring, så kontakt vores eksperter.

Udvalgte Saint-Gobain systemer, løsninger og produkter 

Glasroc F Firecase - brandisolering af stålkonstruktioner 

Glasroc F Firecase® er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner i op til 120 minutter. 

Læs mere om Glasroc Firecase her

Gyproc Protect F brandgipsplade 

Gyproc Protect® F er en brandgipsplade, der anvendes til indvendig væg- og loftbeklædning, på skillevægge og til brandklassificerede konstruktioner. 

Læs mere pm Gyproc Protect F her

Gyproc Protect FU vindtætnings- brandgipsplade 

Gyproc Protect® FU er en imprægneret vindtætningsplade med forbedrede brandbeskyttende egenskaber. 

Læs mere om Gyproc FU her

Title

Isolering

Description

Isolering spiller en nøglerolle for en bygnings konstruktionsmæssige brandsikring. I mange tilfælde er kravene til bygningsisolering da også, at det skal være ubrændbart – dvs. at det skal være klassificeret som A1 eller A2-s1,d0, hvilket Isover glasuld opfylder.  

Fordi Isover glasuld er et ubrændbart materiale, fungerer det som et brandskjold, når det fastholdes i konstruktionen. Derfor er glasuld et populært isoleringsmateriale, ikke mindst fordi brandegenskaberne opnås i kraft af materialet i sig selv uden at der er tilsat giftige stoffer som fx borsyre eller aluminiumhydroxid.  

Isolering af ventilationskanaler 

Ifølge bygningsreglementet skal ventilationsanlæg udføres, så de ikke medfører brandfare i overensstemmelse med standarden DS 428 ”Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg.” 

Kanalsystemet kan normalt anses for at have tilstrækkelig brandmodstandsevne, når kanalerne udføres som mindst klasse EI30/E60 (ve ho i↔o) A2-s1,d0 hvilket kan opnås ved isolering med 50 mm ISOVER U Protect Wired Mat 4.0 på cirkulære kanaler og 60 mm ISOVER U Protect Slab 4.0 på rektangulære kanaler. 

Har du brug for særlige råd eller sparring ifm. isolering og brandsikring, så kontakt vores eksperter.  

 

Udvalgte Saint-Gobain systemer, løsninger og produkter 

Isover FireProtect 150 

Isover FireProtect® 150 er et system af stenuldsplader til brandisolering af stålkonstruktioner. Systemet kan anvendes til beskyttelse i 30 – 240 minutter. 

Læs mere om FireProtect her

U Protect Slab 4.0 Alu1 Black 

U Protect Slab 4.0 Alu1 Black er en formfast mineraluldsplade til udvendig brandisolering af rektangulære ventilationskanaler. 

Læs mere om U Protect Slab her

ULTIMATE Protect Wired Mat 4.0 A1 Black 

ULTIMATE Protect Wired Mat 4.0 A1 Black er en trådvævsmåtte til isolering af højtemperatur anlæg samt udvendig brandisolering af ventilationskanaler. 

Læs mere om U Protect Wired Mat her

Title

Mørtler

Description

Alle Webers mørtler er fremstillet af naturlige råstoffer som ler, sand, kalk og cement. Fælles for alle Webers mørtler er, at deres reaktion på brand klassificeres som ubrændbart – langt de fleste er Euroklasse A1, mens enkelte, typisk gulvprodukter, er A2.  

Med Webers mineralsk baserede byggevarer er der altså et godt udgangspunkt for hensigtsmæssig brandsikring. 

Har du brug for særlige råd eller sparring ifm. Webers produkter og brandsikring, så kontakt vores eksperter.  

Udvalgte Saint-Gobain systemer, løsninger og produkter 

weber.therm plus ultra 

weber.therm plus ultra er et system med gode brandsikringsegenskaber. Løsningen består af en mineralsk pudsløsning direkte på en højisolerende plade. 

Læs mere om weber.therm plus ultra her

Weber FM5 funktionsmørtel 

Weber FM5 funktionsmørtel til bl.a. opmuring af teglsten og letklinker. Weber FM5 udmærker sig ved at være Euroklasse A1. 

Læs mere om FM5 funktionsmørtel her

 

Del dokument
eller