Title

Isover Plus System

Teaser
Isover Plus System er et facadesystem bestående af isolerede stolper monteret direkte på den bærende ydervægskonstruktion. Systemet kan anvendes til både renovering og nybyggeri i op til 32 meters højde.
Plus System - facadeløsning til nybyg og renovering
Title

Om Plus System

Description

Systemet består af isolerede stolper monteret direkte på den bærende ydervægskonstruktion, hvorefter der isoleres mellem stolperne med Isover Plus Formstykker. Herefter monteres vindspærrer og afstandslister, og til sidst den ønskede facadebeklædning.

Det er muligt at benytte en række facadebeklædninger, så længe vægten ikke overstiger 30 kg/m².
 

Isover Plus Systemet kan anvendes til mange forskellige byggerier. Der foreligger dokumentation for montage på bygninger med højder op til 32 meter. Vil man bygge højere, kræver det blot særskilt ingeniørberegninger på projektet.

  • Energioptimeret løsning
  • Godt projekteringsredskab
  • Velegnet til lavt byggeri og etagebyggeri
  • Alle komponenter leveres fra Isover
  • Nemt og hurtigt at montere

 

Title

Systemet

Description

Systemet består af:

Del dokument
eller