Title

Brandisolering af stålkonstruktioner

Teaser
Her kan du få vejledning i brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner og ståltrapeztage med Isover FireProtect 150.
FireProtect til brandisolering af stålkonstruktioner

Stålkonstruktioners bæreevne bliver kraftigt reduceret under brand, hvis konstruktionerne ikke er brandbeskyttet. Ved at brandisolere konstruktionerne med Isover FireProtect® 150 forsinkes temperaturstigningen i stålet, og bæreevnen kan dermed opretholdes i det påkrævede tidsinterval. 

Title

FireProtect 150

Description

Isover FireProtect 150 er et enkelt system til begrænsning af temperaturstigningen i stål.
 
Systemet kan anvendes til beskyttelse i 30 – 180 minutter. Det består af Isover FireProtect 150 plader af specialfremstillet stenuld, som fastgøres med svejsepins.
 

Ved konstruktioner, der udelukkende består af små standard IPE- og HE- profiler samt firesidigt påvirkede rektangulære profiler kan anvendes en mere enkel montagemetode med ISOVER FireProtect Screws.

FireProtect 150 dimensioneres ud fra følgende tre parametre:

 • Kritisk ståltemperatur
  Den kritiske ståltemperatur beregnes på basis af ståltværsnittets udnyttelsesgrad. Kritisk ståltemperatur for hvert enkelt profil fremgår af de statiske beregninger og kan oplyses af projektets ingeniør. Ofte er der kalkuleret med T-krit på 500 °C på alle profiler. 
   
 • Foreskrevet brandmodstand for konstruktionen (antal minutter)
  Bygningens udformning og formål er afgørende for, hvor længe en konstruktion skal kunne bevare sin bæreevne under en brand. I danske byggerier stilles der ofte krav om, at bæreevnen opretholdes i 60 eller 120 minutter. 
   
 • Stålprofilets sektionsforhold (U/A forholdet)
  Sektionsforholdet er forholdet mellem profilets tværsnitsareal og længden af den omsluttende isolering. Kraftige profiler med et stort tværsnitsareal kan optage mere varme, før de opnår en given temperatur, end mere spinkle profiler. Jo større isoleringsomkredsen er, des mere varme kan der passere ind til stålprofilet. Derfor kræver profiler med højt U/A forhold en tykkere isolering. For standardprofiler - H, I og rektangulære rør – med en højde op til 600 mm anvendes boksmetoden. Profiler, der er udformet så tværsnitsarealet varierer over længden, dimensioneres med udgangspunkt i det mindste tværsnitsareal. 

Når de tre parametre er fastlagt, kan den krævede isoleringstykkelse aflæses i dimensioneringstabellerne i montagevejledningen, eller man kan anvende beregningsværktøjet, FireProtect Calculator

Se FireProtect Montagevejledingen her:

Title

Brandbeskyttelse af ståltrapezpladetag

Image
FireProtect til brandisolering af ståltrapezplader
Description

Et ståltrapeztag, der er isoleret udvendigt mod energitab, mister hurtigt bæreevnen ved brandpåvirkning nedefra. Ved god varmeisolering på ydersiden stiger temperaturen i trapezpladen hurtigt og den mister bæreevnen. Derfor skal taget brandbeskyttes nedefra, hvor der er behov for brandkamserstatning eller beskyttelse mod høj/lav vinkelsmitte.

Ståltrapeztaget kan beskyttes mod brandpåvirkning nedefra med Isover FireProtect monteret under ståltrapezpladerne.

 

Med 30 mm FireProtect 150 kan et trapezpladetag opnå brandklasse REI60

Løsningen kan anvendes, hvor følgende betingelser er opfyldt:

 • Taghældning: 0° - 15°
 • Max belastning på taget: 1 kN/m2
 • Trapezpladens tykkelse: min. 0,75 mm
 • Trapezpladens profilhøjde: min. 153 mm
 • Langsgående samlinger I trapezpladerne sikres med selvskærende skruer 4,8 x 19 mm med afstand maks. 500 mm
 • Trapezpladerne fastgøres til de bærende bjælker i.h.t. leverandørens anvisninger.
 • Klassifikation i.h.t. EN 13501-2:2016: 7.3.3
   

Du kan anvende vores beregningsprogram FireProtect Calc til beregning af brandbeskyttelse med FireProtect 150.

Title

Produktinformation

Description

Systemet består af Isover FireProtect 150 plader af specialfremstillet stenuld, som fastgøres med svejsepins og kan anvendes til brandbeskyttelse i 30-180 minutter.

Ved konstruktioner, der udelukkende består af små standard IPE- og HE-profiler samt firesidet påvirkede rektangulære profiler, kan der anvendes en mere enkel montagemetode med Isover FireProtect Screws. 

 

Find mere information om produkterne her:

Isover FireProtect®

Isover FireProtect med vlies®

Isover FireProtect Screw®

Del dokument
eller