Title

HVAC

Teaser
HVAC er en betegnelse inden for ventilationsområdet og forkortelse for ”heating, ventilation and air conditioning”. HVAC-anlæg i bygninger er med til at styre og regulere luftmængder, luftkvalitet og temperaturer, men kan også bruges til at øge sikkerheden i forbindelse med brand. Nedenfor kan du læse mere om isolering af HVAC installationer.

Termisk isolering

Termisk isolering af rør og kanaler har flere forskellige formål. Den primære funktion er at beskytte mod utilsigtet varmetab og herigennem øge driftseffektiviteten til gavn for økonomi og klima. Isoleringen skal derudover også være med til at sikre mod kondens og frost på/i installationerne. På den måde hjælper isoleringen med til at sikre energieffektive og robuste installationer, der kan holde i hele bygningens levetid.

Brandisolering

Brandsikring af rør og ventilationskanaler er en væsentlig del af brandsikkerheden for en bygning, fejl og mangler på dette område, kan få en evt. brand til at sprede sig uforholdsmæssigt hurtigt i en bygning.
brandisolering af rør og kanaler har flere forskellige formål. Udover at beskytte mod brandspredning fungerer løsningen som termisk isolering mod utilsigtet varmetab fra installationerne. På den måde hjælper isoleringen med til at sikre energieffektive og robuste installationer der, kan holde i hele bygningens levetid.
Del dokument
eller