Title

Isover IsoDim®

Teaser
IsoDim® er til dig, der beregner på tekniske installationer.

Med programmet kan du beregne:

  • Beregning af varmetab. Beregn varmetab, energiomkostninger, nødvendig isoleringstykkelse og overfladetemperatur for isoleringen. Du kan beregne på rør, kanaler og plane flader.

 

  • Temperaturændring i strømmende medie. Beregn varmetab, energiomkostninger, udløbstemperatur og temperaturfald. Du kan beregne på rør eller kanaler med op til tyve sektioner.

 

  • Medietemperatur. Beregn medietemperaturen efter en given opbevaringstid eller beregn opbevaringstid for at nå en given temperatur i forhold til omgivelserne. Energiændringen under opbevaring samt varmetab i startøjeblik. Forandringen i mediets temperatur vises grafisk som en del af beregningens resultat.

 

  • Isolering mod udvendig kondens. Beregn den nødvendige isoleringstykkelse for at undgå udvendig kondens på rør, kanaler og plane flader.

 

  • Isolering mod indvendig kondens. Beregn den nødvendige isoleringstykkelse for at undgå indvendig kondens. Beregningen mulig for cirkulære og rektangulære kanaler.

 

  • Frostbeskyttelse af vandledning. Beregner tilfrysningstid i rør med stillestående vand med en given isolering.

 

  • Lyddæmpning. Beregner lydisoleringens estimerede effekt ved forskellige frekvenser for cirkulære og rektangulære kanaler samt plane flader. Lyddæmpningen vises grafisk.
Del dokument
eller