Title

Lavhældningstag, nybyg

Teaser
Læs mere om opbygning af lavhældningstage samt opbygning af tagfald.
Title

Definition

Description

Lavhældningstage er defineret som tage med en taghældning på mellem 0 og 10 grader.

Tagdækningen er typisk udført med tagpap eller gummibelægning, og kræver stor omhu med at lave en 100 % tæt overflade, hvorfor det anbefales at lade professionelle tagdækkere stå for udførelse af tagdækningen. 

Title

Opbygning

Description

Tagopbygning laves med bjælkespær som dimensioneres ud fra hvor stor spændvidden er, og hvor stor belastningen af tagfladen er.

Det er vigtigt, at der i projekteringsfasen tages højde for, om der skal etableres tagterasse eller solanlæg, eller om taget skal laves som “grønt” tag med græs eller sedumtag. Det anbefales at lade en autoriseret rådgiver eller spærfabrik stå for beregning af bjælkernes dimension.  

 

Opbygning af tagfaldet

Hvis tagfaldet er opbygget i den bærende konstruktion, anvendes plane isoleringsplader i forskellige tykkelser og antal lag, afhængig af den ønskede U- værdi. Her kan anvendes IsoverRobust Lamel, eller Robust TP. 

Hvis tagfaldet skal opbygges i isoleringslaget anvendes Isover Robust Lamel, Robust Tagunderlagskiler, Robust TP eller Robust TFP. 

Title

Fugtforhold

Description

Ventilation og affugtning af tagkonstruktioner er af vital betydning for alle typer lavhældningstage, da der ved en forkert konstruktionsopbygning kan ske stor skade som følge af fugtophopning i tagkonstruktionen (råd og svamp). 

Title

Varmt tag

Description

Et varmt tag er en tagkonstruktion med isolering placeret oven på den bærende konstruktion. Det er fugt- og varmeteknisk en optimal løsning, og der er ingen kuldebroer, som kan forringe isoleringsværdien, og ingen problemer med kondens, da den bærende konstruktion er placeret på den varme side af isoleringen. 

Dampspærren skal være en bitumen baseret tagpap. Tagdækningen udføres med tagpap eller tagfolie. 
Isolering og underste lag tagpap fastholdes ved mekanisk befæstigelse. 

Taget kan opbygges med en bærende konstruktion af beton, stål eller træ og faldet kan opbygges i den bærende konstruktion eller i isoleringslaget. 

Title

Koldt tag (built-up tag

Description

Kolde tage kan laves som et ventileret tag, eller et uventileret tag. I begge tilfælde er isoleringen placeret imellem bjælkerne i tagkonstruktionen.  

Title

Ventileret lavhældningstag

Description

For at løsningen kan fungere korrekt, er det vigtigt at dampspærren udføres helt lufttæt, og at der er tilstrækkelig ventilation af taget. Ventilation sker typisk igennem udhænget i alle spærfag, eventuelt suppleret med tagventiler. 

Title

Uventileret lavhældningstag

Description

I en kold uventileret tagkonstruktion kan udefra kommende fugt alene ventileres ud gennem en fugtadaptiv dampbremse som fx Vario Extra. 

I vinterhalvåret trænger fugt indefra ud i tagkonstruktionen, og udtørres på grund af solens varmepåvirkning gennem den fugtadaptive dampbremse i sommerhalvåret.

For at den fugtadaptive dampbremse kan fungere korrekt, må taget ikke ligge i skygge, da solen derved ikke har mulighed for at varme tagfladen op og trykke fugten ud gennem dampbremsen. Dampbremsen skal ligeledes være tæt i alle samlinger.  

Del dokument
eller