Title

Tagkonstruktioner, nybyg

Teaser
Til bygning af nye tagkonstruktioner kan du vælge forskellige opbygninger samt løsninger.

Skråtage er traditionelt den mest anvendte tagtype i bolig- og institutionsbyggeri og bygninger for lette erhverv. Flade tage anvendes primært i industri-, lager- og kontorbygninger, men også i en vis udstrækning i boligbyggeri, med tagpap på overfladen.

Opbygningen er primært baseret på følgende spærtyper/tagtyper:
• Gitterspær
• Hanebåndsspær
• Bjælkespær/tagkassetter
• Flade tage, kolde og varme
• CLT

Konstruktionen kan være ventileret eller uventileret. Ved uventilerede tagkonstruktioner kan Isovers fugtadaptive dampbremse VarioXtra samt tilbehørssortimentet anvendes.
Del dokument
eller