Title

Rør

Teaser
Isolering af rør i industrianlæg omfatter isolering af proces-, fryse-, køle- og opvarmningsanlæg. Se hvilke ISOVER produkter der egner sig til rør her.
Title

Procesanlæg

Description

Et procesanlæg er et maskinanlæg, hvor en vare skal igennem flere trin i en proces i modsætning til en almindelig maskine, der oftest kun har en funktion. Procesanlæg ses hos fx bryggerier, mejerier og i den kemiske industri.

Title

Procesanlæg til høje temperaturer tm>250ºC

Description

For hvert enkelt projekt vælges de relevante isoleringsformål. Det bør fremgå af udbudsmaterialet, hvilke formål der skal isoleres for fx høje overfladetemperaturer, nedbringelsen af temperaturinterval eller utilsigtet opvarmning af rum og konstruktionsdele. Den nødvendige isoleringstykkelse beregnes i henhold til DS/EN ISO 12241. Beregningen kan foretages i beregningsprogrammet ISOVER IsoDim.

 

DS452 fastsætter maks. overfladetemperatur til 50 °C. Lokale forhold eller bestemmelser kan betyde, at kravet skærpes. I IsoDim vælges faneblad: ”Varmetab” og Beregningskriterie: Angivet overfladetemperatur [Maximum overladetemperatur °C].
  
Flere processer er afhængige af at mediet forbliver inden for et smalt temperaturinterval fra start til slut.
Mediets temperatur igennem processen afhænger af 3 faktorer. Isoleringsniveau, forskellen mellem omgivende temperatur og medie temperatur, samt strømningshastigheden i ledningen. IsoDim kan beregne temperaturændring i et anlæg, der består af flere sektioner, med forskellig diameter, flow mv.
Vælg faneblad:” Strømmende medie”.

Maksimalt tilladeligt varmetab afhænger af muligheden for at udnytte spildvarmen, samt de områder som installationsdelen passeres følsomhed overfor temperaturændringer. Ved beregning i IsoDim anvendes kriteriet: Angivet varmetab [W/m].
 
Isolering mod energitab kan dimensioneres i henhold isoleringsklasserne i DS452. Isoleringsklassen fastlægges ud fra en driftsparameter (I), der afhænger af mediets temperatur (Tm), omgivende temperatur(Ta) og årlig driftstid: I = (Tm – Ta) · s/år · 10-9.

 

Driftsparameter (I) Isoleringsklasse
0,05 < I < 0,17 1
0,17 < I < 0,35 2
0,35 < I < 0,70 3
0,70 < I < 1,40 4
1,40 < I < 2,80 5
2,80 < I 6

 

Hvis I<0,05 kan isolering udelades.
 
Ved beregning i IsoDim anvendes Beregningskriteriet:” Angivet klasse” eller ”Driftstid” under faneblad: ”Varmetab”.

 

Afsluttende overflade

I beskyttede områder, hvor rørene ikke er udsat for vejrlig eller mekaniske påvirkninger, kan isoleringens overflade af alufolie eller papir udgøre den afsluttende overflade. 
Ved placering i opholdslokaler bør isoleringen afsluttes med en modstandsdygtig og rengøringsvenlig beklædning.
På rør udsat for vejrlig skal isoleringen beskyttes med en modstandsdygtig og vandafvisende afsluttende beklædning. 

Den afsluttende overflades strålingstal har stor betydning for overgangsisolansen mellem overfladen og den omgivende luft. En blank overflade isolerer bedre, end en mat gør. En blank overflade er derfor en fordel ved isolering mod varmetab, men en ulempe ved isolering mod for høj overfladetemperatur.
Hvis der vælges et strålingstal lavere end 0,18 i beregningen bør man overveje om en så blank overflade kan opretholdes i hele installationens levetid som krævet i DS 452 3.udgave.

 
Afstandsforhold

Der er krav om en fri afstand rundt om røret, så isoleringsarbejdet kan udføres korrekt.
Afstanden måles fra den færdigt isolerede overflade til omgivende konstruktioner og andre installationsdele. Derfor skal man have kendskab til den nødvendige isoleringstykkelse, når man besluttes, hvordan rørene skal placeres. For beregning af pladsbehov henvises der til standarderne DS 1102, DS 1123 og DS 1135.

 

ISOVER løsninger til procesanlæg med høje temperaturer

ISOVER Boaflex Pipe Section er en fleksibel rørskål med armeret alu-folie. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage.

ISOVER Boaflex Pipe Section - star shape hole er en fleksibel rørskål med armeret alu-folie. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage. Stjernekernen gør, at én rørskåldimension kan anvendes til flere rørdimensioner.

CLIMCOVER CR Alu2 er en ISOVER rulle til isolering af rør, tanke og beholdere, hvor der stilles krav til høj trykstyrke.

 • Brandklasse: A2,A2L-s1,d0
 • Anvendelsestemperatur: Max. 250 °C

CLIMCOVER Lamella HygroWick er til kondensisolering af kolde rør og kølerørsinstallationer, hvor medietemperaturen er under omgivelsernes temperatur.

U Protect Pipe Section Alu2 er en formfast ULTMATE rørskål til industri, gennemføringer i brandklassificerede bygningsdele og beskyttelse af sprinklerrør. U Protect Pipe Section Alu2 fås i størrelserne Ø15, 18, 22, 28, 35, 44, 48, 54, 60, 64, 70, 76, 89, 102, 108, 114, 127, 133, 140, 159, 168, 194, 219, 245, 273, 324, 356.

 • Længde: 1200 mm p. rørskål
 • Brandklasse: A2,A2L-s1,d0
 • Smeltepunkt: ≥ 1000 °C
 • Anvendelsestemperatur: Max. 620 °C

U TECH Roll MT 4.0 Alu1 er en ULTIMATE mineraluldsrulle belagt med Alu på den ene side. Rullen anvendes til isolering af kedler, tanke, kanaler og industrianlæg, hvor der er høj anvendelsestemperatur.

 • Brandklasse: A1,A1
 • Smeltepunkt: ≥ 1000 °C
 • Anvendelsestemperatur: Max. 460 °C

U TECH Wired Mat MT 5.0 Alu1 X er en ULTIMATE mineraluldsmåtte til isolering af kedler, tanke, kanaler og industrianlæg, med en medietemperatur op til 540°C.

 • Brandklasse: A1,A1
 • Smeltepunkt: ≥ 1000 °C
 • Anvendelsestemperatur: Max. 540 °C

TECH Wired Mat MT 5.1 er en trådvævsmåtte af stenuld, som anvendes til lydisolering og termisk isolering af kedler, tanke, kanaler og industrianlæg, hvor der er en medietemperatur op til 660°C.

 • Brandklasse: A1,A1
 • Anvendelsestemperatur: Max. 660 °C
Title

Procesanlæg til lave temperaturer (1-15 °C)

Description

For hvert enkelt projekt vælges de relevante isoleringsformål. Det bør fremgå af udbudsmaterialet, hvilke formål der skal isoleres for fx nedbringelsen af temperaturinterval, kondens eller utilsigtet afkøling af rum og konstruktionsdele. Den nødvendige isoleringstykkelse beregnes i henhold til DS/EN ISO 12241. Beregningen kan foretages i beregningsprogrammet ISOVER IsoDim.

 
Mange processer kræver, at mediet opretholder en temperatur inden for et snævert interval frem til afslutningen af rørføringen. Temperaturændringen afhænger af isoleringsniveauet, forskellen mellem omgivende temperatur og medietemperatur samt strømningshastigheden i ledningen. IsoDim kan beregne temperaturændring i et anlæg, der består af flere sektioner, med forskellig diameter, flow mv.
Vælg faneblad:” Strømmende medie”
 
Installationsdele med koldt medie kondensisoleres, hvor kondens kan være til skade eller gene. Den termiske isolering hæver overflade temperaturen, så kondens på overfladen undgås. Den afsluttende overflade af damptæt materiale, lukkes i alle samlinger med damptæt tape, så der ikke trænger rumluft ind og kondensere på den kolde installationsdel. Alternativ kan der kondenssikres med ISOVER HygroWick®, en systemløsning, der sikre at evt. indtrængende fugt kan ledes ud igen. Den nødvendige isoleringstykkelse kan beregnes i IsoDim. Vælg faneblade ”Udvendig kondens”.
 
Maks. tilladeligt varmetab afhænger af muligheden for at nyttiggøre spildkølingen, samt tolerance overfor temperaturudsving i de rum, installationsdelen passerer. Ved beregning i IsoDim anvendes kriteriet: Angivet varmetab [W/m]
 
Isolering mod energitab kan dimensioneres i henhold isoleringsklasserne i DS452. Isoleringsklassen fastlægges ud fra en driftsparameter (I), der afhænger af mediets temperatur (Tm), omgivende temperatur(Ta) og årlig driftstid:
I = (Tm – Ta) · s/år · 10-9
 

Driftsparameter (I) Isoleringsklasse
0,05 < I < 0,17 1
0,17 < I < 0,35 2
0,35 < I < 0,70

3

0,70 < I < 1,40 4
1,40 < I < 2,80 5
2,80 < I 6

 

Hvis I<0,05 kan isolering udelades.
 
Ved beregning i IsoDim anvendes Beregningskriteriet:” Angivet klasse” eller ”Driftstid” under faneblad: ”Varmetab”.

 
Afsluttende overflade

I beskyttede områder, hvor rørene ikke er udsat for vejrlig eller mekaniske påvirkninger, kan isoleringens overflade af alufolie eller papir udgøre den afsluttende overflade, fx ISOVER CLIMCOVER Lamella Alu2.
Ved placering i opholdslokaler bør isoleringen afsluttes med en modstandsdygtig og rengøringsvenlig beklædning fx ISOVER CLIMCOVER Lamella Alu2.

På rør udsat for vejrlig skal isoleringen beskyttes med en modstandsdygtig og vandafvisende afsluttende beklædning.

Den afsluttende overflades strålingstal har stor betydning for overgangsisolansen mellem overfladen og den omgivende luft. En blank overflade isolerer bedre end en mat gør. En blank overflade er derfor en fordel ved isolering mod varmetab, men en ulempe ved isolering mod for høj overfladetemperatur.
Hvis der vælges et strålingstal lavere end 0,18 i beregningen bør man overveje om en så blank overflade kan opretholdes i hele installationens levetid som krævet i DS 452 3.udgave.

 
Afstandsforhold

Der er krav om en fri afstand rundt om røret, så isoleringsarbejdet kan udføres korrekt.
Afstanden måles fra den færdigt isolerede overflade til omgivende konstruktioner og andre installationsdele. Derfor skal man have kendskab til den nødvendige isoleringstykkelse, når man besluttes, hvordan rørene skal placeres. For beregning af pladsbehov henvises der til standarderne DS 1102, DS 1123 og DS 1135.

 

ISOVER løsninger til procesanlæg med lave temperaturer

ISOVER Boaflex Pipe Section er en fleksibel rørskål med armeret alu-folie. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage.

ISOVER Boaflex Pipe Section - star shape hole  er en fleksibel rørskål med armeret alu-folie. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage. Stjernekernen gør, at én rørskåldimension kan anvendes til flere rørdimensioner.

CLIMPIPE Section Alu2 er en formfast ISOVER rørskål med armeret alu-folie. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage.

 • Længde: 1200 mm pr. rørskål
 • Brandklasse: A2,A2L-s1,d0
 • Anvendelsestemperatur: Max. 500 °C

CLIMCOVER CR Alu2 er en ISOVER rulle til isolering af rør, tanke og beholdere, hvor der stilles krav til høj trykstyrke.

 • Brandklasse: A2,A2L-s1,d0
 • Anvendelsestemperatur: Max. 250 °C

CLIMCOVER Lamella HygroWick er til kondensisolering af kolde rør og kølerørsinstallationer, hvor medietemperaturen er under omgivelsernes temperatur.

U Protect Pipe Section Alu2 er en formfast ULTMATE rørskål til industri, gennemføringer i brandklassificerede bygningsdele og beskyttelse af sprinklerrør.

 • Længde: 1200 mm p. rørskål
 • Brandklasse: A2,A2L-s1,d0
 • Smeltepunkt: ≥ 1000 °C
 • Anvendelsestemperatur: Max. 620 °C

U TECH Roll MT 4.0 Alu1 er en ULTIMATE mineraluldsrulle belagt med Alu på den ene side. Rullen anvendes til isolering af kedler, tanke, kanaler og industrianlæg, hvor der er høj anvendelsestemperatur.

 • Brandklasse: A1,A1
 • Smeltepunkt: ≥ 1000 °C
 • Anvendelsestemperatur: Max. 460 °C
Title

Fryseanlæg

Description

For hvert enkelt projekt vælges de relevante isoleringsformål. Det bør fremgå af udbudsmaterialet, hvilke formål der skal isoleres for fx nedbringelsen af temperaturinterval, kondens eller utilsigtet afkøling af rum og konstruktionsdele. Den nødvendige isoleringstykkelse beregnes i henhold til DS/EN ISO 12241. Beregningen kan foretages i beregningsprogrammet ISOVER IsoDim.

 
Installationsdele med medier koldere end de omgivende temperaturer isoleres mod kondens. Den afsluttende overflade af damptæt materiale lukkes i alle samlinger med damptæt tape, så der ikke trænger rumluft ind og kondensere på den kolde installationsdel. Den nødvendige isoleringstykkelse kan beregnes i IsoDim. Vælg faneblade ”Udvendig kondens”
 

Den nødvendige isoleringstykkelse afhænger af hvor følsomme omgivelserne er for installationens påvirkning. Ved beregning i IsoDim anvendes kriteriet: Angivet varmetab [W/m]
 

Isolering mod energitab kan dimensioneres i henhold isoleringsklasserne i DS452.
Isoleringsklassen fastlægges ud fra en driftsparameter (I), der afhænger af mediets temperatur (Tm), omgivende temperatur(Ta) og årlig driftstid:
I = (Tm – Ta) · s/år · 10-9
 

Driftsparameter (I) Isoleringsklasse
0,05 < I < 0,17 1
0,17 < I < 0,35 2
0,35 < I < 0,70

3

0,70 < I < 1,40 4
1,40 < I < 2,80 5
2,80 < I 6

 

Hvis I<0,05 kan isolering udelades.
 
Ved beregning i IsoDim anvendes Beregningskriteriet:” Angivet klasse” eller ”Driftstid” under faneblad: ”Varmetab”.

 

Afsluttende overflade

I beskyttede områder, hvor rørene ikke er udsat for vejrlig eller mekaniske påvirkninger, kan isoleringens overflade udgøre den afsluttende overflade, fx Kaimann.
Ved placering i opholdslokaler bør isoleringen afsluttes med en modstandsdygtig og rengøringsvenlig beklædning, fx Kaimann.

På rør udsat for vejrlig skal isoleringen beskyttes med en modstandsdygtig og vandafvisende afsluttende beklædning.

Den afsluttende overflades strålingstal har stor betydning for overgangsisolansen mellem overfladen og den omgivende luft. En blank overflade isolerer bedre, end en mat gør. En blank overflade er derfor en fordel ved isolering mod varmetab, men en ulempe ved isolering mod for høj overfladetemperatur.
Hvis der vælges et strålingstal lavere end 0,18 i beregningen bør man overveje om en så blank overflade kan opretholdes i hele installationens levetid som krævet i DS 452 3.udgave.

Afstandsforhold

Der er krav om en fri afstand rundt om røret, så isoleringsarbejdet kan udføres korrekt.
Afstanden måles fra den færdigt isolerede overflade til omgivende konstruktioner og andre installationsdele. Derfor skal man have kendskab til den nødvendige isoleringstykkelse, når man besluttes, hvordan rørene skal placeres. For beregning af pladsbehov henvises der til standarderne DS 1102, DS 1123 og DS 1135.

 

ISOVER løsninger til fryseanlæg

ISOVER Boaflex Pipe Section er en fleksibel rørskål med armeret alu-folie. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage.

ISOVER Boaflex Pipe Section - star shape hole er en fleksibel rørskål med armeret alu-folie. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage. Stjernekernen gør, at én rørskåldimension kan anvendes til flere rørdimensioner.

CLIMPIPE Section Alu2 er en formfast ISOVER rørskål med armeret alu-folie. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage. 

 • Længde: 1200 mm pr. rørskål
 • Brandklasse: A2,A2L-s1,d0
 • Anvendelsestemperatur: Max. 500 °C

CLIMCOVER CR Alu2 er en ISOVER rulle til isolering af rør, tanke og beholdere, hvor der stilles krav til høj trykstyrke.

 • Brandklasse: A2,A2L-s1,d0
 • Anvendelsestemperatur: Max. 250 °C

U Protect Pipe Section Alu2 er en formfast ULTMATE rørskål til industri, gennemføringer i brandklassificerede bygningsdele og beskyttelse af sprinklerrør. 

 • Længde: 1200 mm p. rørskål
 • Brandklasse: A2,A2L-s1,d0
 • Smeltepunkt: ≥ 1000 °C
 • Anvendelsestemperatur: Max. 620 °C

U TECH Roll MT 4.0 Alu1 er en ULTIMATE mineraluldsrulle belagt med Alu på den ene side. Rullen anvendes til isolering af kedler, tanke, kanaler og industrianlæg, hvor der er høj anvendelsestemperatur.

 • Brandklasse: A1,A1
 • Smeltepunkt: ≥ 1000 °C
 • Anvendelsestemperatur: Max. 460 °C
Title

Køleanlæg (1-15 °C)

Description

Installationsdele med koldt medie kondensisoleres, hvor kondens kan være til skade eller gene.
Isolering hæver overfladetemperaturen på installationen, så den holdes højere end omgivelsernes kondenspunkt. Overfladen på installationen udføres damptæt med tapede samlinger og fuge omkring gennembrydninger så rumluften ikke kan trænge ind i isoleringen og kondensere på installationen.
Som alternativ kan der kondenssikres med ISOVER HygroWick®, en systemløsning, der sikre at evt. indtrængende fugt kan ledes ud igen.
 
Den nødvendige isoleringstykkelse kan beregnes i IsoDim. Vælg faneblade ”Udvendig kondens”
 
Maksimal tilladeligt varmetab afhænger af muligheden for at nyttiggøre spildkølingen, samt tolerance overfor temperaturudsving i de rum, installationsdelen passerer. Ved beregning i IsoDim anvendes kriteriet: Angivet varmetab [W/m].
 
Isolering mod energitab kan dimensioneres i henhold isoleringsklasserne i DS452.
Isoleringsklassen fastlægges ud fra en driftsparameter (I), der afhænger af mediets temperatur (Tm), omgivende temperatur(Ta) og årlig driftstid:
I = (Tm – Ta) · s/år · 10-9

Driftsparameter (I) Isoleringsklasse
0,05 < I < 0,17 1
0,17 < I < 0,35 2
0,35 < I < 0,70

3

0,70 < I < 1,40 4
1,40 < I < 2,80 5
2,80 < I 6

 

Hvis I<0,05 kan isolering udelades.
 
Ved beregning i IsoDim anvendes Beregningskriteriet:” Angivet klasse” eller ”Driftstid” under faneblad: ”Varmetab”.

 

ISOVER løsninger til køleanlæg

ISOVER Boaflex Pipe Section er en fleksibel rørskål med armeret alu-folie. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage.

ISOVER Boaflex Pipe Section - star shape hole er en fleksibel rørskål med armeret alu-folie. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage. Stjernekernen gør, at én rørskåldimension kan anvendes til flere rørdimensioner.

CLIMPIPE Section Alu2 er en formfast ISOVER rørskål med armeret alu-folie. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage. 

 • Længde: 1200 mm pr. rørskål
 • Brandklasse: A2,A2L-s1,d0
 • Anvendelsestemperatur: Max. 500 °C

CLIMCOVER CR Alu2 er en ISOVER rulle til isolering af rør, tanke og beholdere, hvor der stilles krav til høj trykstyrke.

 • Brandklasse: A2,A2L-s1,d0
 • Anvendelsestemperatur: Max. 250 °C

CLIMCOVER Lamella HygroWick er til kondensisolering af kolde rør og kølerørsinstallationer, hvor medietemperaturen er under omgivelsernes temperatur.

U Protect Pipe Section Alu2 er en formfast ULTMATE rørskål til industri, gennemføringer i brandklassificerede bygningsdele og beskyttelse af sprinklerrør. 

 • Længde: 1200 mm p. rørskål
 • Brandklasse: A2,A2L-s1,d0
 • Smeltepunkt: ≥ 1000 °C
 • Anvendelsestemperatur: Max. 620 °C

U TECH Roll MT 4.0 Alu1 er en ULTIMATE mineraluldsrulle belagt med Alu på den ene side. Rullen anvendes til isolering af kedler, tanke, kanaler og industrianlæg, hvor der er høj anvendelsestemperatur.

 • Brandklasse: A1,A1
 • Smeltepunkt: ≥ 1000 °C
 • Anvendelsestemperatur: Max. 460 °C
Title

Opvarmningsanlæg

Description

Opvarmningsanlæg indgår enten som en del af en proces, hvor det benyttes til at holde omgivelserne, produktet eller medier i bestemte temperaturintervaller, som processen er afhængige af. Er dette tilfældet se ovenfor om procesanlæg til høje temperaturer. 

Alternativt indgår anlægget som en del af HVAC installationen og benyttes til komfortopvarmning af lokaler eller til opvarmning af brugsvand. Er dette tilfældet se HVAC Installationer i boliger.

 

ISOVER løsninger til opvarmningsanlæg

ISOVER Boaflex Pipe Section er en fleksibel rørskål med armeret alu-folie. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage.

ISOVER Boaflex Pipe Section - star shape hole er en fleksibel rørskål med armeret alu-folie. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage. Stjernekernen gør, at én rørskåldimension kan anvendes til flere rørdimensioner.

CLIMPIPE Section Alu2 er en formfast ISOVER rørskål med armeret alu-folie. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage. 

 • Længde: 1200 mm pr. rørskål
 • Brandklasse: A2,A2L-s1,d0
 • Anvendelsestemperatur: Max. 500 °C

CLIMCOVER CR Alu2 er en ISOVER rulle til isolering af rør, tanke og beholdere, hvor der stilles krav til høj trykstyrke.

 • Brandklasse: A2,A2L-s1,d0
 • Anvendelsestemperatur: Max. 250 °C

CLIMCOVER Lamella HygroWick er til kondensisolering af kolde rør og kølerørsinstallationer, hvor medietemperaturen er under omgivelsernes temperatur.

U Protect Pipe Section Alu2 er en formfast ULTMATE rørskål til industri, gennemføringer i brandklassificerede bygningsdele og beskyttelse af sprinklerrør. 

 • Længde: 1200 mm p. rørskål
 • Brandklasse: A2,A2L-s1,d0
 • Smeltepunkt: ≥ 1000 °C
 • Anvendelsestemperatur: Max. 620 °C

U TECH Roll MT 4.0 Alu1 er en ULTIMATE mineraluldsrulle belagt med Alu på den ene side. Rullen anvendes til isolering af kedler, tanke, kanaler og industrianlæg, hvor der er høj anvendelsestemperatur.

 • Brandklasse: A1,A1
 • Smeltepunkt: ≥ 1000 °C
 • Anvendelsestemperatur: Max. 460 °C

U TECH Wired Mat MT 5.0 Alu1 X er en ULTIMATE mineraluldsmåtte til isolering af kedler, tanke, kanaler og industrianlæg, med en medietemperatur op til 540°C.

 • Brandklasse: A1,A1
 • Smeltepunkt: ≥ 1000 °C
 • Anvendelsestemperatur: Max. 540 °C

TECH Wired Mat MT 5.1 er en ISOVER trådvævsmåtte af stenuld som anvendes til lydisolering og termisk isolering af kedler, tanke, kanaler og industrianlæg, hvor der er en medietemperatur op til 660°C.

 • Brandklasse: A1,A1
 • Anvendelsestemperatur: Max. 660 °C
Del dokument
eller