Title

Om Gyproc

Teaser
Gyproc udvikler og leverer innovative, sikre og bæredygtige systemer til letbyggeri – primært til indvendige vægge, lofter og facader. Systemerne er baseret på gips og stål, som er 100 % genanvendeligt.
Om Gyproc
Image
gyproc.dk er nu en del af saint-gobain.dk
Title

Gyproc - godt for mennesker og miljø

Description

Historien om Gyproc i Danmark starter i 1972, hvor fabrikken i Kalundborg slår dørene op og åbner for gipspladeproduktion i området. 

Helt fra starten tog Gyproc del i Kalundborg industrielle symbiose, verdens første af sin slags, og stadig den dag i dag genstand for stor international interesse. Symbiosen udmærker sig ved, at den ene virksomheds spildprodukt bliver en ressource for den næste. I starten modtog Gyproc således store mængder industrigips – et overskudsprodukt fra røggasrensning på nabovirksomheden Asnæsværket – som så blev brugt som en erstatning for naturgips i fremstillingen af gipsplader.

Fokus på indendørs komfort 

Gyprocs ambition er helt i tråd med Saint-Gobains overordnede mål at levere innovative, økonomiske og bæredygtige løsninger, der bidrager til et godt indeklima for mennesker. 

Gyprocs letbyggeri-systemer er innovative løsninger, der opfylder de funktionelle krav til bygningens lydisolering, akustik, brandbeskyttelse, fugtbeskyttelse og holdbarhed. Og Gyprocs eksperter hjælper hver dag kunder med at optimere bygningen ud fra funktionalitet, omkostninger og bæredygtighed. 

Gipsplader fra Gyproc består af:

 • Naturgips, recirkuleret gips, industrigips samt karton 
 • Gipspladerne er fremstillet af ca. 25 % genbrugsgips.. 
Title

Produktion

Description
 • Vi køber grøn strøm til alle vores afdelinger og produktioner i Danmark.
 • Ca. 85% af energiforbruget i produktionen af gipsplader går til opvarmning. Derfor arbejder vi målrettet med at forbedre genindvindingen af den spildvarme, der anvendes i vores produktionsprocesser.
 • Vand benyttet i produktionen bliver recirkuleret og genbrugt.
 • Gyproc indgår i Kalundborg Symbiose og genanvendelse rest– og biprodukter fra andre virksomheder i Kalundborg. 
 • Produktion i Danmark giver mindre ressourceforbrug i forbindelse med distribution af produkter og indsamling af spild. 
Title

Arbejdsmiljø i produktionen

Description

Som produktionsvirksomhed skal vores sikkerhed være helt i top, så vores medarbejdere kan færdes sikkert på arbejdspladsen, hvad enten det er på vores produktioner eller kontorer. Sikkerhed og sundhed er så vigtigt, at økonomi og produktivitet aldrig må gå forud for den enkelte medarbejders sikkerhed, og vi arbejder dagligt med at forbedre sikkerheden rundt omkring i produktionerne.

Vores mål er:

 • Nul arbejdsulykker
 • Nul arbejdsbetingede sygdomme
 • Nul miljøulykker og minimal miljøpåvirkning fra vores aktiviteter 
Title

På byggepladsen

Description
 • 25 % lettere gipsplader, som Gyproc Ergolite, er godt for håndværkerens skuldre, knæ og hofter.
 • Gyproc produkter skåret og leveret på mål reducerer affald og tidsspild på byggepladsen.
 • ACOUnomic kantprofilerne er hurtige og nemme at montere, og du skal ikke ned på knæ eller op på stilladser for at fuge rundt om kanterne. Det er klart den hurtigste og bedste løsning, når der skal opbygges gipsvægge med krav om en høj lydisolering. Og i modsætning til akustisk fugemasse, så nedbrydes tætningslisterne ikke over tid.
Title

I bygningen

Description
 • Alle Gyproc gipsplader er Indeklima-mærket og klassificeret i bedste klasse. Gips er et rent naturmateriale og indeholder derfor ingen farlige komponenter eller emissioner. Test og målinger viser, at der ikke kan registreres afgasning fra Gyproc gipsplader. 
 • Gipsplader absorberer effektivt lydenergi og er derfor specielt velegnede til lydisolerende konstruktioner. 
 • En gipsplade er et brandhæmmende materiale, som indeholder krystallisk bundet vand. I tilfælde af brand sker der en kraftig opvarmning som forårsager at gipspladen afgiver det krystallisk bundne vand i form af vanddamp. Derved holdes overfladetemperaturen nede, og brandspredningen forsinkes.
 • Gipsplader har en lang levetid og er lette at vedligeholde. Fordi materialet er fleksibelt er det nemt at reparere. 
Title

Re-cirkulering

Description

Gyproc er en del af et effektivt og veletableret indsamlings- og genanvendelsessystem, der reducerer spild og affald.

Title

Certificeringer

Description
 • Gyproc arbejder struktureret med miljøledelse efter ISO 14001. Det betyder, at vi som virksomhed har forpligtet os til af følge en grøn linje, som bl.a. sikrer, at der er fokus på miljøet i alle vore produktionsprocesser, og at spild minimeres. Men det indebærer også, at hensynet til kunder, myndigheder og andre interessenters krav i relation til miljø tages seriøst og er en naturlig del af Gyproc’s strategi og målsætninger.
 • Alle vores produkter er CE-mærkede og overholder de gældende regler, normer og krav.
 • Alle Gyproc gipsplader er indeklimamærkede og må benyttes i svanemærkede huse.
Del dokument
eller