Title

Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

Teaser
Her kan du læse mere om vores gipsbaserede løsninger til brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner i op til 120 minutter.
Montage af FireCase
Title

Definition

Description

En stor del af bærende konstruktioner i byggeriet udgøres af stål. Da stål bliver blødt ved opvarmning er det derfor vigtigt at sikre de bærende konstruktioner i tilfældet af en brand. En ofte anvendt metode er ved at beklæde stålkonstruktionerne med brandgipsplader, og det er både muligt at gøre på søjler og bjælker.

Image
FireCase Beklædning illustration
Title

Opbygning

Description

Gyproc tilbyder en løsning til brandisolering af ståkonstruktioner. Glasroc F FireCase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse af de bærende konstruktioner. Glasroc F FireCase har en kerne bestående af imprægneret og glasfiberarmeret gips tilsat specielle cellulosefibre og overflade med indstøbte glasfibermåtter.

Systemet er testet og godkendt til at yde brandbeskyttelse i op til 120 min. alt efter konstruktionstypen. Løsningen udføres iht. EN 13381-4:2013.

De fleste typer af søjler og bjælker kan sikres i hhv. 30, 60, 90 og 120 min. FireCase pladerne er skruefaste og kan i mange tilfælde skrues sammen uden brug af hjælpeprofiler. Derudover opnås en plan og robust overflade uden behov for yderligere overfladebehandling. Har man en overflade der kræver høje æstetiske krav, er der mulighed for at overfladen spartles og males på samme vis som med traditionelle gipsplader.

 

I Gyproc Håndbogen findes konstruktionseksempler for hhv. 3 og 4-sidet inddækkede søjler og bjælker samt inddækning omkring samlinger mellem søjler og bjælker

Ved valg af pladetykkelse anvendes 3 forskellige metoder for dimensioneringen

  • Tabelmetode, 500oc
  • F/A-metode, 500oc
  • F/A-metoder, dimensionerende ståltemperatur

 

Tabelmetode, 500oc

Ved dimensionering efter tabelmetoden skal følgende data anvendes:

  • Aktuel brandklasse
  • Konstruktionsstålets type og dimension
  • Konstruktionsstålets funktion (bærende bjælke eller bærende søjle)
  • 3- eller 4-sidet beklædning/brandbeskyttelse

I Gyproc Håndbogen findes tabeller til aflæsning af den nødvendige pladetykkelse. Tabellerne er baseret på en kritisk/dimensionerende ståltemperatur på 500oc. Dette indebærer at brandlasttilfældet ikke er dimensionerende. Projektets ingeniør bør altid godkende at denne forudsætning er overholdt.

 

F/A-metode, 500oc

Denne metode anvendes for profiler med tværsnit, der ikke er omfattet af tabelmetoden eller hvis den aktuelle situation ikke omfatter 3- eller 4-sidet beklædning. Ved hjælp af sektionsforholdet, F/A [m/m2] samt brandklassen kan beklædningens nødvendige tykkelse, 15, 20, 30 eller 35 mm aflæses.

I Gyproc Håndbogen findes grafer til aflæsning af den nødvendige pladetykkelse. Tabellerne er baseret på en kritisk/dimensionerende ståltemperatur på 500oc. Dette indebærer at brandlasttilfældet ikke er dimensionerende. Projektets ingeniør bør altid godkende at denne forudsætning er overholdt.

 

F/A metode dimensionerende ståltemperatur

Den dimensionerende ståltemperatur er afhængig af brandforløbet og udnyttelsesgraden i brandtilfældet. Denne bestemmes af projektets ingeniør. Efter bestemmelse af den dimensionerende ståltemperatur og sektionsforholdet, kan den nødvendige pladetykkelse slås op i Gyproc Håndbogen.

Se Gyproc Håndbogen for fuldt overblik og grafer der beskriver nødvendige pladetykkelser iht. den fastsatte dimensionerende ståltemperatur.

Image
FireCase færdigt resultat
Del dokument
eller