Title

Lofter

Teaser
Se de forskellige løsninger til lofter her.

Gipslofter kan udføres på mange forskellige måder og skal kunne opfylde flere forskellige funktioner.

Grundlæggende kan man opdele lofter i tre forskellige montageformer:
Et fastmonterede loft, som monteres direkte på undersiden af en bygningsdel fx en etageadskillelse eller en loftkonstruktion, hvor der typisk forekommer et krav til brandmodstandsevnen af bygningsdelen/konstruktion fx 30, 60 eller 120 minutter. Desuden kan der forekomme krav til lydisolering dvs. bygningsdelens evne til at dæmpe lydtransmissionen gennem bygningsdelen.

Et nedhængt loft defineres som et loft monteret under eksisterende bygningsdel med et mellemrum mellem overside og underside af denne, fx en etageadskillelse, og består typisk af et stålprofilsystem, som er nedhængt i strop eller lignende under bygningsdelen. Stålsystemet kan udføres i flere varianter.

Fritbærende loft defineres som et vandret loft, der spænder frit væg til væg uden stropper. Som profiler anvendes typisk samme type regler og skinner, der anvendes til vægge, eksempelvis kombineret med hatteprofiler. Lofter kan udføres med et, to eller tre lag gips – spænd, lægtetype og opbygning findes i dimensioneringstabellerne i Gyproc Håndbogen. Fordelen ved fritbærende loft er, at der ikke skal anvendes stropper, hvilket formindsker lydtransmission gennem loftet.

Et nedhængt eller fritbærende loft er ikke omfattet af nogle brandgodkendelser men anvendes alene for bl.a. at forbedre lydisoleringen, reducerer lofthøjde, skjule rørinstallationer eller at øge varmeisoleringen (loft mod koldrum).
Del dokument
eller