Title

Ydervægge med stålskelet

Teaser
Se mere om, hvordan du kan opbygning ydervægge med Gyproc THERMOnomic og Storm X her.
Title

Om Gyproc THERMOnomic

Description

Gyproc THERMOnomic er et system af stålprofiler og tilbehør til opbygning af lette ydervægge med 900 & 1200 mm plader. Systemet kan benyttes til både bærende/ikke-bærende & påhængte ydervægge. Systemet er konstrueret med henblik på at minimere varmetabet i konstruktionen, da lægter og skinner er slidsede i profilernes ryg, hvilket reducerer varmeledningen. Der findes standardløsninger for Gyproc THERMOnomic ydervægge med U-værdier ned til 0,14 W/m2·K, men med specialløsninger kan der opnås endnu lavere værdier.

 

Ikke-bærende Gyproc THERMOnomic ydervægge anvendes typisk, som udfyldnings eller på-hængte,  i både let og tungt etagebyggeri. (vægge skal dimensioneres for aktuelle vindlaster – samt egenlast fra regnskæm).

Bærende Gyproc THERMOnomic Ydervægge anvendes i både 1- og 2-etages let byggeri, samt ved udvidelse af eksisterende tungt etagebyggeri f.eks. med ny tagetage. (vægge skal dimensioneres for linje- & vindlaster + egenlast fra regnskærm).

Ydervægge med Gyproc THERMOnomic slidsede stålprofiler kan enten opbygges direkte på byggepladsen eller udføres som præfabrikerede elementer for senere montage.

Title

Fordele ved THERMOnomic

Description

Fordele ved at anvende Gyproc THERMOnomic:

  • Systemet er fleksibelt og det er enkelt at montere
  • Kan bruges til efterisolering af gamle beton blokke på udvendig side – så man slipper for genhusning af beboerer
  • Dokumenteret, gennemprøvet og funktionssikkert byggesystem med komplet og optimeret tilbehørssortiment
  • Profiler i stål kan ikke optage vand eller rådne
  • Høj varmeisoleringsevne
  • Ubrændbare materialer
  • Små materialebevægelser

 

Profilerne findes i dimensionerne 145, 195 og 245 mm og i materialetykkelser 0,7, 1,0, 1,2, 1,5 & 2,0 mm. Valg af dimension og materialetykkelse afhænger af aktuelle laster.

Ønskes varmeisoleringsevne i væggen øget, kan man indvendigt montere tværgående Z-profiler i følgende dimensioner 45, 70 og 95 mm, udfyldt med isolering.

Stålskelettet beklædes med gipsplader på begge sider afhængigt af kravene til brand, bæreevne, lydisolation, modstand overfor mekaniske påvirkninger m.m.

For at beskytte konstruktionen mod vejr og vind monteres der yderst en tæt ventileret regnskærm.

Sortiment af ydervægsprofiler, gipsplader, pudseplader og isolering er omfattende, med mange kombinationsmulighederne til følge, derfor anbefaler vi, at du konfigurerer din ydervæg i Saint-Gobain Konfigurator.

Title

Om Gyproc Glasroc X Storm – Vindtætningssystem

Description

Glasroc X Storm er et system bestående af vindtætningsplader med tilhørende profiler, tape og skruer.

Glasroc X Storm Vindtætningsplader har glasfibermåtter indstøbt i overfladerne og kernen består af glasfiberarmeret gips. Pladen er vind- og fugtresistent (har lav vandoptagelse H1, og er resistent over for skimmelvækst), samt dimensionsstabil

Ydervægge med Glasroc X Storm™ kan opbygges med Gyproc THERMOnomic stålprofiler eller med skelet af træ.

Title

Fordele ved Glasroc X Storm

Description

Fugtsikring i bedste klasse

Glasroc X Storm er klassificeret som H1, hvilket er den bedste kategori i henhold til europæisk teststandard EN 15283-1. Dette betyder i praksis, at pladen effektivt sikrer mod, at udefrakommende fugt kan trænge igennem pladen og ind i den bagvedliggende konstruktion. Desuden er Glasroc X Storm diffusionsåben, hvilket medfører at eventuel fugt inde i ydervæggen har mulighed for at blive transporteret ud af vægkonstruktionen. Pladen kan tåle direkte eksponering af vejrliget i mindst 12 måneder, når Gyprocs anvisninger følges. 

 

Ergonomiske, logistiske og montagemæssige fordele

Pladen her en tykkelse på 9,5 mm og en vægt på 7,6 kg/m². Tykkelsen og den lave vægt giver logistiske fordele ved transport ud til byggepladsen, samt ergonomiske fordele for de personer, som håndterer og monterer pladen. Glasroc X Storm monteres på samme enkle måde som traditionelle gipsplader.

 

Testede og dokumenterede systemløsninger

Glasroc X Storm er udviklet og testet til anvendelse på lette Gyproc THERMOnomic ydervægge af stål eller på træskelet. Gyproc THERMOnomic facadesystemet er et MK-godkendt ydervægssystem, der reducerer varmetabet i konstruktionen, og kan anvendes til såvel bærende som ikke-bærende ydervægskonstruktioner.

 

Bæredygtig løsning

Hovedbestanddelen af Glasroc X Storm er gips, som er et naturligt forekommende materiale. Glasroc X Storm kan returneres igennem eksisterende returordninger og indgår dermed i produktionen af nye Gyproc gipsplader.

Del dokument
eller