Title

Gyproc THERMOnomic

Teaser
Gyproc THERMOnomic er et system af stålprofiler og tilbehør til opbygning af lette ydervægge med 900 mm plader. Systemet kan benyttes til både bærende og ikke-bærende ydervægge. Systemet er konstrueret med henblik på at minimere varmetabet i konstruktionen, da lægter og skinner er slidsede i profilernes ryg, hvilket reducerer varmeledningen.
Opbygning med THERMOnomic

Der findes standardløsninger for Gyproc THERMOnomic ydervægge med U-værdier ned til 0,12 W/m2·K, men med specialløsninger kan der opnås endnu lavere værdier.

Ikke-bærende Gyproc THERMOnomic ydervægge anvendes typisk som udfyldningsvægge i både let og tungt etagebyggeri. Bærende Gyproc THERMOnomic Ydervægge anvendes i både 1- og 2-etages letbyggeri samt ved udvidelse af eksisterende tungt etagebyggeri med ny tagetage.

Ydervægge med Gyproc THERMOnomic slidsede stålprofiler kan enten opbygges direkte på byggepladsen eller udføres som præfabrikerede elementer for senere montage.

Title

Fordele

Description

Fordele ved at anvende Gyproc THERMOnomic:

 • Systemet er fleksibelt og det er enkelt at montere
 • Dokumenteret, gennemprøvet og funktionssikkert byggesystem med komplet og optimeret tilbehørssortiment
 • Profiler i stål kan ikke optage vand eller rådne
 • Høj varmeisoleringsevne
 • Ubrændbare materialer
 • Små materialebevægelser
Title

Systemet

Description

Profilerne findes i dimensionerne 145, 195 og 245 mm og i materialetykkelser 0,7-2,0 mm. Valg af dimension og materialetykkelse afhænger af anvendelsesområde. Ved ønske om øget varmeisoleringsevne kan konstruktionstykkelsen øges ved montering af tværgående Z-profiler i dimensioner 45, 70 og 95 mm.

Stålskelettet beklædes med gipsplader på begge sider afhængigt af kravene til brand, bæreevne, lydisolation, modstand over for mekaniske påvirkninger m.m. For at beskytte konstruktionen mod vejr og vind monteres der yderst en ventileret og tæt regnskærm. Regnskærmen kan være tung fx en skalmur af tegl, eller den kan være af den lette type som fx stålplade, træ eller fibercementplade.

Da sortimentet af ydervægsprofiler og beklædningsalternativer er omfattende, og da kombinationsmulighederne er mange, anbefaler vi, at du konfigurerer din ydervæg i Saint-Gobain konfigurator for bygningsdele

 

Systemet består af:

 • Gyproc THS THERMOnomic - Top- og bundskinne til opbygning af lette ydervægge. Profilerne er forsynet med slidsrækker i profilets ryg for at modvirke varmetab.
   
 • Gyproc THSP THERMOnomic - Top- og bundskinne med polyethentætning til opbygning af lette ydervægge. Profilerne er forsynet med slidsrækker i profilets ryg for at modvirke varmetab.
   
 • Gyproc THR THERMOnomic - Lægte til opbygning af lette ydervægge. Profilerne er forsynet med slidsrækker i profilets ryg for at modvirke varmetab.
   
 • Gyproc THRK THERMOnomic - Karmlægter til lette ydervægge. Har reduceret antal slidsrækker og bør derfor kun anvendes ifm. vægge der har suppleret isoleringslag på den indvendige vægside.
   
 • Gyproc THZ THERMOnomic - Tværprofil i stål som monteres på indersiden af THR-profilerne, hvor der er behov for ekstra isoleringslag. Anvendes sammen med THU-profiler.
   
 • Gyproc THU THERMOnomic - Asymetrisk U-formet kantprofil i stål til opbygning af skelet på indersiden af Gyproc THERMOnomic ydervægge for montering af ekstra isoleringslag.
   
 • Gyproc THP THERMOnomic - Tætningsstrimmel af polyethen. Materialetykkelse: 4 og 10 mm. Til fugt- og lufttætning mellem skinne og underlag i THERMOnomic-systemet.
   
 • Gyproc THT THERMOnomic - Trykfordelingsplade af forzinket stål med udstansede huller. Hulstr. 1 stk. Ø8,5 mm samt 1 stk. Ø10,5 mm. Til forstærkning ved fastgørelse af Gyproc THS THERMOnomic slidset skinne mod underlag.
   
 • Gyproc THK THERMOnomic - Beslag fremstillet af forzinket stålplade. Til afstivning af THR lægternes ender. Der anvendes 2 stk pr. lægte.
   
 • Gyproc THI THERMOnomic - Plade af forzinket stål forsynet med udstansede huller. Til forstærkning af 0,7 mm slidsede lægter ved karmskruemontage.
   
 • Gyproc THF THERMOnomic - Plade af forzinket stål forsynet med udstansede huller. Til kropsforstærkning af lægter ved f.eks vinkelfastgørelse mod etagedækforkant.
   
 • Gyproc THV THERMOnomic - Vinkel af forzinket stål med udstansede huller. Til samling af slidsede profiler omkring en vindues- eller døråbning.
   
 • Gyproc THX THERMOnomic - Samlebeslag af forzinket stål med udstansede huller. Til vinkelsamling af THR lægte mod THR lægte. Giver god planhed ved profilsamlinger omkring facadeåbninger.
   
 • Gyproc EPT - Udvekslingsprofil i forzinket stål. Materialetykkelse: 0,90 mm. Anvendes som underlag for T-udveksling ved montering af 900 mm brede gipsplader.
   
 • Gyproc T 60/9 - Materialetykkelse: 0,56 mm. Anvendes som underlag bag ikke-understøttede langkanter, f.eks. ved montering af 900 mm brede gipsplader.
   
 • Gyproc QPBT Quick - Forzinket skrue med lille Pan hoved samt borespids. Til samling af Gyproc THERMOnomic lægter og skinner eller samling af stålprofiler og plader af maks 2 x 2,0 mm materialetykkelse.

 

Del dokument
eller