Title

Fra glas til uld

Teaser
At recirkulere vinduer giver klare gevinster for klima og miljø. Det kan alle bidrage med, og ISOVER har til dette formål etableret en genanvendelseskæde. Når glasset fra gamle vinduer recirkuleres, får det et nyt liv og indgår i produktionen af ny glasuld.
Recirkulering af vinduer

Ofte bliver vinduer fra renoveringsprojekter down-cyclet. Det sker, hvis de bliver knust som vinduer med glas og ramme, og ender som materiale til anlægsarbejde. Men byggematerialet glas kan genanvendes med store klima- og miljøgevinster.

Giv vinduerne et nyt liv

Ved renovering af bygninger er det muligt at genanvende glasset fra de gamle vinduer, og få det smeltet om til glasuldsisolering, som kan benyttes til fx facadeisolering eller som ekstra isolering på loftet. På den måde er det faktisk muligt at recirkulere op til 95 % af vinduet.

Et vindue bliver til 5 m2 glasuld, 100 vinduer bliver til 500 m2 glasuld og skåner miljøet for CO2.

Fra glas til uld

Video URL

Sådan gør du

Kontakt Saint-Gobain

Kontakt Saint-Gobain for at lave en aftale om et forløb, som passer til jeres byggeproces, samt få hjælp til udbudsbeskrivelsen, så I sikrer,
at glasset genbruges og bliver til isolering. Er isolering en del af byggeprojektet, hjælper vi jer også med at finde de bedste egnede glasuldsløsninger.

Vinduernes oprindelse

Bygherren undersøger vinduesrammerne for evt. skadelige stoffer, så som PCB eller blyholdig maling, inden de afmonteres.

Afhentning af vinduer

Afhentning af de gamle vinduer bestilles hos vores samarbejdspartner, som fragter dem til glasgenbrugsanlægget i Fredericia.
Her renses og findeles glasset, inden det transporteres til ISOVER fabrikken i Vamdrup.

Certifikat

Afslutningsvis modtager bygherren et certifikat, som beskriver, hvor mange vinduer der er blevet afleveret, og hvor meget genanvendelsen har sparet miljøet i CO2.

Boligblokkens gamle vinduer

Beskrivelsestekster

Del dokument
eller