Title

Kælder

Teaser
En tør og isoleret kælder er vigtig for huset generelle sundhedsniveau. Det er dog ikke usædvanligt, at der kan opstå betonskader som følge af fugtproblemer i kælderen.
Kælder
Title

Tørre kældervægge

Description

Har du en kælder i dit hus, kender du muligvis til fugtproblemer i kælderen. Men det behøver ikke være sådan. Der findes puds, weber dry renovation, som bekæmper problemet.  

Saint-Gobain fik oprindeligt udviklet weber dry renovation til at løse problemer med fugtige og saltholdige ydervægge i Venedig. Produktets sammensætning sikrer en optimal effekt i en forholdsvis beskeden lagtykkelse. Dette skyldes højt luftporeindhold og at produktet er ekstremt diffusionsåbent, hvilket gør det ideelt til af afhjælpe fugtige kældervægge. 

 

Dry Renovation kort fortalt: 

  • Til renovering af fugt- og/eller saltbelastede vægge 
  • Samme produkt til både udkast og puds 
  • Produktet har ekstrem god vanddampgennemtrængelighed og et højt luftporeindhold, der fremmer udtørring 
  • God bearbejdelighed 
  • Kan anvendes både ude og inde 

I denne video kan du se, hvordan du kommer fugtige kældervægge til livs med weber dry renovation:

Title

Radonsikring af kælder

Description

Radon er en radioaktiv gasart, som findes i undergrunden. En høj koncentration af radon i kan være sundhedsskadelig og eksempelvis øge risikoen for lungekræft for de personer, som opholder sig meget i bygningen.

Radon kan trænge ind igennem revner og sprækker i eksempelvis kælderydervægge og -gulve. Støbte betonkældervægge lavet efter nutidig byggeskik er som udgangspunkt radontætte, og det er derfor som oftest ældre huse, der er mest udsatte. 

Der er mange måder at mindske forekomsten af radon på. I denne video kan du se, hvordan du kan sikre kældervæggene mod radon med weber multi 280:

Title

En efterisoleret kælder

Description

Hvis din kælder ikke er ordentlig isoleret, kan varmen slippe ud gennem gulve og vægge. Hvis etageadskillelsen heller ikke er ordentlig isoleret, kan det medføre træk op i stueetagen.
 
Der er to løsninger, som man kan vælge til efterisolering af kælderen afhængig af budget. 

  1. Efterisolér etageadskillelsen og lad være med at varme kælderen op. Denne løsning er relativt nem at udføre, og er også den billigste. 
  2. Efterisolér kælderen, for at holde den varm og tør. Der kan efterisolere udvendigt eller indvendigt. 

Vær opmærksom på: 

  • Det anbefales at få en bygningssagkyndig til at vurdere, om der er problemer med fugt i din kælder, før du isolerer. 

  • Hvis du vælger at isolere kælderen udefra, skal der graves ud til omfangsdræn. Professionelle håndværkere anbefales til at udføre dette, for at undgå alvorlige skader på dit hus. Indvendig efterisolering kan man selv udføre. 

  • Ved efterisolering af etageadskillelsen skal du sørge for, at den opfylder brandkravene i bygningsreglementet. Isover isolering er godkendt i den bedste brandklasse, A1, og kan indgå som en del af en brandsikker konstruktion. 

  

Title

Efterisolér etageadskillelse eller krybekælder

Description

For at fjerne træk fra kælder eller krybekælder op i stueetagen, kan man efterisolere etageadskillelsen eller krybekælderdækket. 

Etageadskillelsen efterisoleres enten oppefra eller nedefra, hvor sidstnævnte er den nemmeste og billigste løsning. Krybekælderdækket isoleres alt efter krybekælderens loftshøjde nedefra. 

Description

Se hvordan du isolerer kælderloftet i denne video:

Title

Kælderisolering og dræn

Description

Leca® coated kan bruges til at udføre en kombineret isolerings- og drænløsning udvendig på en kælderydervæg.

Del dokument
eller