Title

Leca FAQ

Teaser
Leca letklinker anvendes som drænmateriale og topping, men også i potteplanter.
Title

Hvordan leveres løs Leca?

Description

Leca letklinker kan leveres på fire måder: 

  • Med en blæservogn: Leca letklinker blæses Leca gennem fleksible slanger direkte ind på brugsstedet. Blæservognene med anhænger rummer op til 103 m3 Leca letklinker. Blæserens kapacitet er ca. 1 m3 pr. minut.
  • Løst leveret: Lastbilen kan medbringe op til 103 m3 Leca letklinker. 
  • I big-bag: En big-bag indeholder 2,5 m³ Leca letklinker. 
  • I sække: Hver sæk rummer 50 liter Leca letklinker.
Title

Skal løs Leca komprimeres?

Description

Ja. Løse Leca letklinker indgår naturligt i terrændækket som isolerende, kapillarbrydende og trykudlignende lag. 

Leca 10-20 coated til terrændæk udlægges med en overhøjde svarende til 10 procent af lagtykkelsen og skal derefter komprimeres 10 procent.

Forsøg har vist, at der ved belastninger på op til 500 kg/m² kan påregnes en sætning i laget på mindre end 1 mm i 400 mm Leca letklinker, når laget er komprimeret 10 procent.

Title

Kan I oplyse nærmere om blæsning med løs Leca?

Description
  • Med blæservogn blæses Leca letklinker gennem fleksible slanger direkte ind på brugsstedet - op til 30 meter fra vognen. Blæserens kapacitet er ca. 1 m3 pr. minut. Blæservognene med anhænger rummer op til 103 m3 Leca letklinker. Bæredygtig kørevej for blæservognen er nødvendigt. Det er normalt ikke økonomisk rentabelt at få leveret mindre end 20 m3 Leca letklinker med blæs. 
  • Ved tilsætning af ca. 5 liter vand pr. m3 Leca letklinker kan blæsningen også anvendes på byggepladser med krav om støvbegrænsning. Blæseren tilsluttes pladsens byggevand med en almindelig haveslange.
  • Til håndtering af slangerne og samtidig fordeling og komprimering af Leca letklinkerne må entreprenøren regne med at stille 2 mand til rådighed.
Title

Kan jeg blæse løs Leca ind og fylde min krybekælder?

Description

Nej, det kan vi ikke anbefale. Ved en efterisolering under det eksisterende krybekælderdæk skal der tages hensyn til, at ventilationen i krybekælderen kan opretholdes. Dette er nødvendigt, så der ikke via kondens eller anden fugtpåvirkning opstår råd eller svamp i de organiske konstruktioner, som et krybekælderdæk ofte er opbygget af.

Selv om det kan virke som et voldsomt indgreb, vil det være bedst og mest effektivt at efterisolere din krybekælder ved at fjerne det gamle gulv og bjælkelag (alt organisk materiale) - og erstatte det med en traditionelt opbygget terrændækskonstruktion.

Forsikringsmæssigt vil denne løsning blive betragtet som en god og sikker løsning. Husk at oplyse dit forsikringsselskab om ændringen inden du påbegynder arbejdet.

Title

Kan jeg filtse/vandskure på vægflader opbygget af Leca blokke?

Description

Ja, du kan fx benytte weber tyndpudsemørtel eller weber multi 280.

Del dokument
eller