Title

Frisk og ren luft

Teaser
Et soveværelse, hvor lugten er tung og fugtig. En stue, der er alt for varm og hvor ens øjne konstant er irriterede. Et badeværelse med kondens på ruderne og skimmelsvamp på væggene. Udfordringerne med luften i vores boliger kan være mange.
Frisk luft og godt indeklima

Se hvilke muligheder der findes med Saint-Gobain produkter og systemer:

Title

Activ’Air i Gyptone akustikplader

Description

Gyptone er en akustikplade, som indeholder en patenteret teknologi, Activ’Air, der aktivt nedbryder formaldehyd emissioner til uskadelige inaktive forbindelser. Formaldehyd findes i en række materialer, typisk i vandbaserede produkter såsom malinger, lim og lakker, hvor det tilsættes for at undgå forrådnelse.

Formaldehyd bæres typisk ind i vores bygninger af forskellige træprodukter som krydsfiner, MDF- og spånplader, der benyttes som byggematerialer samt indgår i vores møbler. Fra de forskellige materialer afgasser formaldehyd til indeklimaet. Formaldehyd står på Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer, og hvis koncentrationen bliver for høj, kan det irritere slimhinderne i øjne og luftveje.

Selvom byggematerialer og møbler isoleret set overholder grænseværdierne for formaldehyd (Bygningsreglementet anbefaler at følge WHO’s grænseværdi på 0,1 mg/m3), kan den samlede mængde fra afgasning af formaldehyd blive overskredet. Det kan fx ske ved dårlig udluftning/ventilation, hvis materialerne udsættes for fugt, temperaturforøgelse eller hvis der i det samme lokale er en større mængde nyt inventar.

Activ’Air er tilsat alle Gyptone produkter.

Title

Weber Dry Renovation

Description

Weber Dry Renovation er en saneringspuds til renovering af fugtige vægge, typisk kældervægge hvor man oplever saltudtræk. Med Weber Dry Renovation er det muligt at holde væggen pæn, uden at den tager skade.

Weber Dry Renovation indeholder en masse luftporer, som opsuger fugten og saltene, hvorefter fugten fordamper, mens saltene holdes tilbage og dermed ikke trænger ud på ydersiden af indervæggen. Løsningen holder – alt afhængig af fugt- og saltmasserne – typisk i ca. 10 år, hvorefter porerne er fyldte, og væggen skal have en ny omgang Weber Dry Renovation.

Weber Dry Renovation kastes på den afrensede væg af to omgange til et samlet lag på 20-40 mm. Herefter afrettes væggen og filtses pæn.

Title

Isover InsulSafe

Description

Isover InsulSafe er en løsuldsisolering baseret på glas - heraf op til 85 procent genbrugsglas -  der kan benyttes i hulmure, etageadskillelser og på lofter. Isover InsulSafe indeholder ikke sundhedsskadelige kemikalier så som brandhæmmere og skimmelmidler, da materialet i sig selv er ubrændbart og uorganisk. Derfor er Isover InsulSafe også godkendt til miljømærkede huse.

Strukturen i glasulden gør, at den bliver liggende der, hvor den bliver udblæst og ikke synker sammen. Det gør, at den holder isoleringsevnen over tid.

Title

Weberfloor 450 Light

Description

weberfloor 450 Light er et undergulv, som kan benyttes i bland andet miljømærkede huse. Det afgiver langt færre emissioner end traditionelle undergulve og bidrager dermed til et bedre indeklima.

weberfloor 450 Light er et selvtørrende pumpbart letvægtsprodukt til opfyldning i gulvkonstruktioner. Produktet består af EPS kugler og cement og kan blandes i kar med røreværk, påsat en blandestav, eller det kan pumpes ud.

Title

Weber NOx Redux

Description

weber multi 280 NOx Redux er en facadepuds udviklet til at nedbryde NOx (kvælstofoxider) fra luften på samme måde, som man kender det fra træer og planter.

100 m² facade pudset med Weber NOx Redux optager og nedbryder lige så meget NOx som to store træer eller en udledningen svarerende til mere end 5.000 kørte km i en almindelig personbil pr år. Her kan man virkelig tale om en løsning, der er til stor gavn for miljøet og for de mennesker, der hver dag er udsat for enorm luftforurening fra trafikken.

Image
Multi 280 Nox Redux facade
Video URL
Del dokument
eller