Title

Nationalmuseet

Teaser
Indervæggene på de gamle mure under Nationalmuseet i København var skæmmet af saltudblomstringer. Weber dry renovation, en specialpuds, der er opfundet til Venedigs kanalbygninger, er med succes brugt på den fugtige overflade.
Title

Tørre kældre på Nationalmuseet

Description

Med kældervægge på op til en meter i tykkelse kommer det ikke som nogen overraskelse, at man flere steder i Nationalmuseets kælder kunne finde saltudblomstringer med en lagtykkelse på op til 1-2 cm.

Saltet skæmmede væggene under udstillingsetagerne og udgjorde en potentiel trussel mod bygningens sundhed. Derfor tog Slots- og Kulturstyrelsen, som har ansvaret for den statelige bygning, imod tilbuddet, da Weber foreslog at benytte en ny saneringspuds på den fugtige kælderkonstruktion.

Brugt gennem 10 år i Venedig

weber dry renovation er udviklet i Italien, hvor håndværkerne gennem de seneste 10 år har benyttet den på bevaringsværdige ejendomme i blandt andet Venedig. Netop den verdensberømte kanalby har været det ultimative sted at udvikle et produkt af denne type. Det vakte Slots- og Kulturstyrelsens interesse, og man blev enig med Weber om at benytte den nye saneringspuds på en særlig hårdt ramt del af den gamle kældervæg under museet.

Fanger fugt og salte i luftporer

weber dry renovation indeholder en masse luftporer, som opsuger fugten og saltene, der transporteres ud mod væggens overflade. Vandet fordamper inde i porerne, som på den måde tilbageholder saltene. Saltudblomstringen på overfladen forhindres, så længe porerne ikke er fyldte. Selvom det altså er en tidsbegrænset løsning, er den mere nænsom, og totaløkonomien i den er langt bedre end en gennemgribende renovering – hvis sådan en overhovedet er mulig.

weber dry renovation er siden lanceringen afprøvet af flere hold murere i Danmark. Og de er begejstrede. Arbejdet udføres ved at banke puds af ind til murstenene og kaste pudsen på ad flere omgange til et samlet lag på 20-40 mm. Herefter rettes af og filtses pæn, hvorefter overfladen kan efterlades som den er, eller den kan slutbehandles fx med finere puds eller maling.

Sparer tid for murerne

Murerne har især været glade for den hurtige tørretid sammenlignet med andre saneringspudser, et par timer i stedet for 4-5 timer. Den nye puds er mere kraftig, så man kan udkaste tykkere lag. Begge faktorer giver en tidsbesparelse. Desuden er der her ikke brug for to forskellige produkter som ved traditionelle løsninger (et til udkast og et til pudsning). Hele processen klares med Weber Dry Renovation.

På Nationalmuseet viste weber dry renovation sig effektiv efter ganske kort tid. Og med flere års positive erfaringer i Italien og Holland er forventningen, at weber dry renovation, også i Danmark vil være en af fremtidens foretrukne løsninger, når fugtige og saltholdige vægge skal vedligeholdes i historiske og bevaringsværdige ejendomme, eller hjemme i den private kælder.

Kontakt

Læs mere om dry renovation

Del dokument
eller