Title

Re-cirkulering

Teaser
Re-cirkulering betyder, at man benytter affald som råstoffer i produktionen af nye materialer. Det giver rigtig god mening, både fordi der ikke nødvendigvis er uanede mængder af råstoffer tilgængelige på jorden, og fordi vi ved at genanvende og genbruge materialer minimere mængderne af affald. Endvidere er flere af de materialer Saint-Gobain genbruger med til at nedsætte energiforbruget og dermed CO2 udledningen fra vores fabrikker.

Hos Saint-Gobain re-cirkulerer vi en stor del af vores materialer, og vi arbejder kontinuerligt på at finde nye måder, at genbruge vores materialer på.

  • Glasulden fra ISOVER bliver fremstillet af op til 75 % genbrugsglas.

  • Den isolering, der bliver fraskåret i produktionen, når vi laver ruller og formstykker, bliver viderebearbejdet til hulmursisolering.

  • Brugt glasuldsisolering bliver genbrugt som råvare til fremstilling af Leca

  • Gyproc gipsplader er fremstillet af mere end 40% genbrugs- og restmaterialer i form af indsamlet genbrugsgips, industrigips samt genbrugskarton. 

  • Vand recirkuleres og spildvarme genbruges i vores produktion.

  • Webers hydrauliske mørtler gør det nemt at skille mursten ad og genbruge dem.

 

Title

Glas

Description

30 % af råvaren til vores Saint-Gobain glas kommer i dag fra genbrugsglas. Målet er er at den andel øges til 50 % i 2025.

Når vores ruder og andre glasprodukter igen skal re-cirkuleres, kan de indgå i produktionen af nyt glas og glasuldsisolering.

Title

Gips

Description

Gyproc gipsplader er fremstillet af mere end 40 % genbrugs- og restmaterialer i form af indsamlet genbrugsgips, industrigips samt genbrugskarton. 

Når gipspladerne igen skal re-cirkuleres, kan de indgå i nye gipsplader. I den forbindelse er Gyproc del af et indsamlings- og genanvendelsessystem, der er med til at reducere spild og affald.

Title

Beton og mørtel

Description

Beton kan re-cirkuleres og tilsættes andre betonprodukter, samt benyttes som vejfyld.

Fejlproduktioner genanvendes til stolpebeton.

Weber Kalkmørtel giver mulighed for at rense og genbruge mursten.

Title

Glasuldsisolering

Description

Op til 75 % af råvaren i ISOVER glasuldsisolering er genbrugsglas fra blandt andet vinduer og flasker.

Fabriksspildet genanvendes som granulat til lofts- og hulmursisolering.

Når glasuldsisolering skal re-cirkuleres, indgår det i dag i Leca produkter, og der arbejdes på andre former af genanvendelse, bl.a. et alternativt betonmateriale med udgangspunkt i mineraluldsaffald. 

Gamle vinduer bliver til ny isolering

I en række renoveringer er de gamle vinduer blevet til ny isolering. Det skete blandt andet i Skovparken i Brabrand, hvor beboerforeningen havde fokus på miljø og bæredygtighed, da de renoverede 350 lejligheder. Ved udskiftningen af vinduerne blev de brugte ruder sendt til ISOVER fabrikken i Vamdrup og lavet om til isolering. Isoleringen blev brugt til at efterisolere taget på bygningerne.

WOOL2LOOP

Saint-Gobain er projektleder på et stort udviklingsprojekt, hvor formålet er at udvikle et alternativt betonmateriale med udgangspunkt i mineraluldsaffald. Læs mere om projektet her.

Fra glas til uld

Video URL

Kontakt

Del dokument
eller