Title

Trekanten, København

Teaser
I forbindelse med et større renoveringsprojekt er glasset fra 800 gamle vinduer blevet recirkuleret og forvandlet til glasuld med høj isoleringsevne. Med projektet har entreprenørvirksomheden Byens Tag & Facade vist, hvordan den bæredygtige omstilling af byggeriet kan fungere i praksis.
Title

Gamle vinduer får nyt liv som isoleringsmateriale

Description

I det centrale København har Andelsforeningen AB Trekanten ved Søerne vist vejen, når det gælder om at give kasserede byggematerialer nyt liv. I forbindelse med et større renoveringsprojekt er glasset fra 800 gamle vinduer blevet recirkuleret og forvandlet til glasuld med høj isoleringsevne. Med projektet har entreprenørvirksomheden Byens Tag & Facade samtidigt demonstreret, hvordan den bæredygtige omstilling af byggeriet kan fungere i praksis på en travl byggeplads - uden at give forsinkelser eller ekstra omkostninger i det samlede renoveringsbudget.

Byens Tag & Facade var ikke i tvivl, da de sammen med Gaihede, ingeniører & arkitekter vandt en renoveringsopgave, der bla. omfattede facaderenovering og udskiftning af hundredevis af vinduer. Her var det perfekte klimarenoverings-projekt til at fremme den grønne og bæredygtige omstilling med en metode, der hedder ”Fra glas til uld.” Bag den står Saint-Gobain Isover i Vamdrup ved Kolding - en af verdens mest moderne glasuldsfabrikker, som producerer glasuld med op til 75 procent genbrugsglas.

Glas til Uld-modellen gør det muligt for os at recirkulere op til 95 procent af glasset fra de gamle vinduer og være med til at sørge for, at glasset får nyt liv i form af glasuld.

Rasmus Dalberg Skjoldbanke
Byggeleder
Byens Tag & Facade,
Description

Grøn og bæredygtig virksomhed

”Fra Glas til Uld-modellen gør det muligt for os at recirkulere op til 95 procent af glasset fra de gamle vinduer og være med til at sørge for, at glasset får nyt liv i form af glasuld. Den metode matcher Byens Tag & Facades ambitioner om at være en grøn og bæredygtighed virksomhed, der lever op til FNs verdensmål og regeringens klimamål. Projektet er gået over al forventning, og det har hverken kostet os ekstra tid eller penge,” fortæller byggeleder hos Byens Tag & Facade, Rasmus Dalberg Skjoldbanke.

Helt konkret betyder samarbejdet mellem Byens Tag & Facade og Isover, at vinduerne ikke bliver blandet sammen med det øvrige renoveringsaffald, men i stedet køres til sortering på nærmeste ressourcecenter. Her skilles glasset fra trærammerne, der også kan gøre gavn som fx biobrændsel. Derefter bliver det rene glas kørt til Isovers glasuldsfabrik i Vamdrup, hvor det indgår i et cirkulært produktions set-up, der forvandler vinduesglasset til glasuld.

Selv om der er et CO2-aftryk forbundet med transporten, så er den CO2- og klimamæssige gevinst til at tage og føle på. Vinduesglasset fra Andelsforeningen AB Trekanten giver ca. 11 tons brugbart genbrugsglas, som derefter forvandles til så meget glasuld, at der er nok til at efterisolere mere end 2.700 kvadratmeter gavl. Projektet leder til en CO2-besparelse på ca. 2.340 kg CO2.

”Vi har længe undret os over, at gamle vinduer havner på genbrugscentralen, hvor de sandsynligvis bliver downcyklet til fx asfalt eller ender på deponi. Derfor testede vi Fra glas til uld på to mindre projekter. Det var en succes, så da vi vandt opgaven med at udskifte 800 gamle ruder, valgte vi at spørge andelsforeningens bestyrelse, om de ville være med, og til alt held var de straks med på idéen,” fortæller Rasmus Dalberg Skjoldbanke.

Andelsforeningens gård var – som det er tilfældet i mange boligkarréer i de større byer – for lille til at opstille en container til indsamling af vinduerne. Derfor måtte Byens Tag & Facade tænke ud af boksen. Løsningen blev at sætte de gamle vinduer på de paller, som de nye vinduer var ankommet på, hvilket hverken kostede ekstra tid eller penge. Næste hurdle var at få håndværkerne til at ændre de traditionelle arbejdsmetoder for at få projektets logistikdel til at lykkes, men det krævede ifølge Rasmus Dalberg Skjoldbanke ikke mere end en relativt kort dialog med håndværkerne.

Konkurrencemæssig fordel

”Håndværkerne var ligesom beboerne hurtigt med på idéen, ikke mindst fordi det er en helt konkret måde at være med til at mindske byggebranchens klimamæssige aftryk - af hensyn til både klimaet og til vores børn og børnebørn. De gamle arbejdsrutiner med at smide vinduerne i en container blev hurtigt omsat til en ny og lige så hurtig rutine med at sætte vinduerne på paller klar til afhentning. Det er helt klart en metode, vi vil genbruge på kommende projekter,” forklarer Rasmus Dalberg Skjoldbanke.

Han fortæller, at der ud over den miljømæssige gevinst også er en konkurrencemæssig fordel ved at finsortere genanvendelige byggematerialer og få dem omsat til fx isoleringsmateriale eller andre byggematerialer.

”Vi bliver i stigende grad målt på bæredygtighed, og det gælder både i social, økonomisk og miljømæssig forstand. Det giver point, når vi deltager i udbud eller i tilbudsfasen til for eksempel offentlige virksomheder, kommuner, ejerforeninger og boligforeninger. Så det kan sagtens betale sig at bidrage til langt flere bæredygtige løsninger i branchen,” fortæller Rasmus Dalberg Skjoldbanke.

Byens Tag & Facade har i mange år arbejdet med FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Det har – ud over projektet Fra glas til uld - blandt andet resulteret i genanvendelse af teglsten, et lærlinge-akademi for virksomhedens unge medarbejdere, et samarbejde med et værested i Københavns Sydhavns-kvarter og et igangværende forsøg med el-biler.

Kontakt

Læs mere om konceptet 'Fra glas til uld'

Del dokument
eller