Title

Opmuring, pudsning, overfladebehandling af mur og facade

Teaser
Her kan du få et overblik over vores forskellige typer af facadepuds produkter, pudse- og fugemørtler, maling og tilbehør, så du har mulighed for at vælge den løsning, der passer til dit projekt.
Pudsning af murværk
Title

Tyndpuds

Description
 • weber Tyndpudsmørtel Farvet
  Anvendes som slutpuds ved en traditionel pudslagsopbyg­ning og som pudsemørtel ved sækkeskuring, vandskuring, berapning og filtsning.
   

 • weber Colour
  Anvendes som tyndpuds på underlag af teglsten, letbeton og beton samt som slutpuds på traditionel pudsopbygning. Weber colour kan anvendes såvel indendørs som udendørs.
   

 • Cempexo vandskuringsmørtel
  Anvendes til tyndpudsning af teglstensmurværk udført ved sækkeskuring, stenskuring, berapning eller filtsning. Desuden kan mørtlen benyttes som slutpuds ved en traditionel 2- eller 3-lags pudsopbygning. Cempexo vandskuringsmørtel kan anvendes både ude og inde.
   

 • weber Hydraulisk Tyndpudsmørtel KKh 35/65/500 0-1 mm Ufarvet
  Anvendes som slutpuds på ældre ejendomme, der oprindeligt er muret/pudset i en hydraulisk kalkmørtel. Til nybyggeri kan mørtlen anvendes som slutpuds hvor der anvendes traditionel 2- eller 3-lags pudsopbygning i hydrauliske mørtler eller til tyndpudsning af teglstensmurværk, udført ved sækkeskuring, stenskuring, berapning eller filtsning.
   

 • weber.pas 481 Top 1,0 mmweber.pas 481 Top 1,5 mm
  Slutpuds til indendørs og udendørs brug. Silikoneharpikspuds med unikke egenskaber. TOP-effekten tørrer facaden hurtigt og fjerner derved grobunden for algevækst i længere tid end tilsvarende produkter på markedet.

Title

Pudse- og fugemørtler

Description
 • weber 7,7 % bakkemørtel 0-4 mm
  Anvendes som pudse- og fugemørtel. Afhængigt af opgavens art og aktuelle påvirkninger kan der iblandes varierende cementmængder. Produktet kan også anvendes uden cementtilsætning til pudseopgaver i passiv miljøklasse - dvs. indendørs i tørre og opvarmede lokaler.

 • weber 9 % bakkemørtel 0-4 mm
  Anvendes som pudse- og fugemørtel. Afhængigt af opgavens art og aktuelle påvirkninger kan der iblandes varierende cementmængder. Produktet kan også anvendes uden cementtilsætning til pudseopgaver i passiv miljøklasse - dvs. indendørs i tørre og opvarmede lokaler.

 • Cempexo Beton- og Sokkelpuds
  Kan anvendes som puds og sokkelpuds på underlag af beton, mursten og Leca® blokke. Kan også anvendes til pudseopgaver, hvor der stilles skærpede krav til pudslagets robusthed, herunder til reparation og nyt puds på sokler, kælderydervægge og kældertrapper, samt som udkast (grunding) for pudslag af Cempexo universalmørtel.

 • Cempexo universalmørtel
  Anvendes som pudsemørtel og fugemørtel i forbindelse med reparationsopgaver på murværk. Cempexo universalmørtel kan anvendes både ude og inde.

 • weber cementpuds C 100/400 0-2 mm
  Anvendes til pudseopgaver, hvor der stilles skærpede krav til pudslagets robusthed, herunder til reparationsopgaver på sokler, kælderydervægge, betontrapper og betonsokler.
   

 • weber strandmørtel 6,6 % 0-2 mm
  Anvendes som pudse- og fugemørtel. Mørtlen kan også anvendes til fugning af murværk efter traditionel udkradsning. Produktet tilsættes cement i varierende mængder, afhængigt af opgavens art og aktuelle påvirkninger.
   

 • weber strandmørtel 6,6% 0-4 mm
  Anvendes som pudse- og fugemørtel. Mørtlen kan også anvendes til fugning af murværk efter traditionel udkradsning. Produktet tilsættes cement i varierende mængder, afhængigt af opgavens art og aktuelle påvirkninger.

 • weber strandmørtel 7,7 % 0-2 mm
  Anvendes som pudse- og fugemørtel. Mørtlen kan også anvendes til fugning af murværk efter traditionel udkradsning. Produktet tilsættes cement i varierende mængder, afhængigt af opgavens art og aktuelle påvirkninger.

 • weber strandmørtel 9 % 0-2 mm
  Anvendes som pudse- og fugemørtel. Mørtlen kan også anvendes til fugning af murværk efter traditionel udkradsning. Produktet tilsættes cement i varierende mængder, afhængigt af opgavens art og aktuelle påvirkninger.

 • weber hydraulisk mørtel KKh 35/65/500 0-4 mm
  Anvendes til reparationsarbejde på ældre ejendomme, der oprindeligt er muret/­pudset i en hydraulisk kalkmørtel. Til nybyggeri kan mørtlen anvendes i stedet for cementholdige mørtler til lægning af indvendige tegl- og naturstensgulve samt til pudsning og fugning af facader.

 • weber hydraulisk pudsemørtel KKh 35/65/500 0-2 mm
  Anvendes til restaureringsarbejde på ældre ejendomme, der oprindeligt er muret/pudset i en hydraulisk kalkmørtel samt til nybyggeri i stedet for cementholdige mørtler, herunder til pudsning og fugning af facader.

 • weber muremørtel KKh 20/80/475 0-4 mm
  Anvendes som muremørtel til opmuring af teglsten, kalksandsten og letbetonblokke iht. DS/EN 998-2. Til opmuring anvendes mørtlen udelukkende til svagt- og normalsugende sten.
   

 • weber muremørtel Kh 100/400 0-4 mm 
  Anvendes som muremørtel til opmuring af teglsten, kalksandsten og letbetonblokke iht. DS/EN 998-2. Til opmuring anvendes mørtlen udelukkende til svagt- og normalsugende sten.
   

 • weber bakkemørtel 6,6 % 0-4 mm frost
  Anvendes som basismørtel til byggepladsfremstilling af receptmørtler KC 60/40/850 og KC 50/50/700 iht DS/EN 998-2. Tilsat frysepunktssænkende middel.

 • weber FM5® funktionsmørtel
  Anvendes som mure- og fugemørtel til opmuring af teglsten og letklinkerbeton. Kan anvendes til pudseopgaver på underlag af beton, teglsten og letklinkerblokke.

 • weber FM5® LM funktionsmørtel
  Anvendes som mure- og fugemørtel til opmuring af teglsten med lav minutsugning < 1 kg/m2 eller hvor mørtelvælgeren fremkommer med et sådant valg.

 • weber FM5® HM funktionsmørtel
  Anvendes som mure- og fugemørtel til opmuring af teglsten med høj minutsugning >3,0 kg/m², eller hvor mørtelvælgeren fremkommer med et sådant valg.

 • weber Kulekalk ældre end 8 år
  Anvendes til kalkning af ældre og bevaringsværdige bygninger opført med kalkmørtler. 
   

 • weber.gullex murcement A
  Anvendes som bindemiddel til byggepladsfremstilling af mure-, fuge- og pudsemørtler, hvor konstruktionsdelen ikke skal opfylde specifikke normkrav.
   

 • weber Sokkelpuds
  Fabriksfremstillet tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug.

 • weber multi 280 grå
  En effektiv hæftemørtel, der kan anvendes på en lang række ikke sugende underlag såsom beton og andre glatte overflader. Kan med fordel anvendes sammen med weber.therm 397 armeringsnet på underlag, hvor der er risiko for revnedannelser, fx ved materialeskift.

 • weber multi 292
  Er en hvid klæbemørtel som både kan anvendes som afsluttende puds ude og inde og samtidig anvendes det til opklæbning af isolering på flere facadesystemer. 
   

 • weber Tør Pudsemørtel
  Tørmørtel som primært anvendes til pudseopgaver, fugning af murværk og udkast. Sammensætning: KC 50/50/700, Kornkurve 0-2 mm. Kan anvendes både ude og inde.
   

 • weber tegloverliggerbeton 316 G 
  Cementbaseret, forblandet tørmørtel bestående af basiscement, mikrosilica, 0-2 mm natursand og plastificerende additiver.

 • weber tegloverliggerbeton 320 
  Cementbaseret, forblandet tørmørtel bestående af cement, 0-4 mm sand og plastificerende additiver.
   

 • weber.prim 403 Primer
  Organisk hvidfarvet primer, som kan indfarves i udvalgte farver til det enkelte projekt. Primeren indeholder ingen opløsningsmidler. Den er alkalibestandig, og efter tørring forbedrer den vedhæftningen betydeligt. Til indendørs og udendørs brug.

Title

Malinger

Description
 • weber Fixativ
  Benyttes som fortynder i weber silikatmaling samt som grunder på porøse/sugende underlag inden påføring af weber silikatmaling. weber fixativ kan anvendes såvel indendørs som udendørs på mineralske underlag. Weber fixativ er en farveløs væske, som kan påføres de fleste underlag, uden at disses struktur forsvinder.

 • weber silikatmaling
  Anvendes indendørs og udendørs på mineralske eller tidligere silikatbehandlede underlag. På de fleste underlag kan weber silikatmaling påføres, uden at dens struktur forsvinder - eksempelvis murværk af teglsten.

 • weber Stampet Kalk
  Anvendes typisk til kalkning af tegl og pudsede underlag. Hvor underlaget er pudset i cementrige mørtler, anbefales weber Cempexo i stedet.

 • weber.ton 411 top
  Opløsningsmiddelfri, miljøvenlig facademaling med silikoneharpiks af høj kvalitet. Maling til indendørs og udendørs brug.

 • Cempexo Murfarve
  Anvendes til malerbehandling af mineralske underlag både uden- og indendørs.

Title

Sprøjtepuds

Description
Title

Tilbehør og øvrige produkter

Description
 • weber Multi Impregnation
  Klar til brug vandbaseret imprægnering til belægning i beton og tegl. Multi Impregnation er diffusionsåben og vil ikke ændre belægningens naturlige åndbarhed. Et yderst effektivt forseglingsprodukt, der forlænger levetiden på belægningen.

Del dokument
eller