Title

Pasteurs Tårn, København

Teaser
Pasteurs Tårn i Carlsberg Byen bliver med sine 120 meter og 37 etager Københavns højeste beboelsesejendom, som efter planen er færdig til sommeren 2022. Saint-Gobain Gyproc har bidraget til projektet som rådgiver og leverandør af en skræddersyet system-løsning på alle gipsvægge og lofter til 172 lejligheder - fra 6. etage og hele vejen op til 37. etage.
Title

Bæredygtig byggeoptimering i nye højder

Description

Pasteurs Tårn i Carlsberg Byen bliver med sine 120 meter og 37 etager Københavns højeste beboelsesejendom, som efter planen er færdig til næste sommer. Per Aarsleff A/S står for totalentreprisen, og valgte tidligt i forløbet at knytte Saint-Gobain Gyproc til projektet som rådgiver og leverandør af en skræddersyet system-løsning på alle gipsvægge og lofter til 172 lejligheder - fra 6. etage og hele vejen op til 37. etage. Løsningen blev dels designet til at matche de eksklusive lejligheder rent æstetisk – men også til at efterlade et minimum af byggeaffald og belaste både miljøet og de håndværkere, der skal stå for monteringen, mindst muligt.

”Som totalentreprenør på så højt et tårn er en af vores største udfordringer logistikken. En udfordring som kun kunne løses ved at planlægge mængder, mål og leverancer for hver enkelt af de 30 etager med et meget højt detaljeringsniveau. Vi havde derfor brug for en leverandør, der havde tålmodighed til at investere mange timer i både teknisk rådgivning og logistisk planlægning, længe inden den første leverance fandt sted på vores byggeplads,” fortæller Søren Hvingelby, som er projektleder hos Aarsleff.

Klar, parat – byg!

Aarsleff og Gyproc satte sig derfor sammen 2,5 år inden de første gipsvægge og lofter blev leveret for at planlægge alt ned til mindste detalje. På talrige møder blev der diskuteret design af de mest optimale løsninger for projektet i forhold til for eksempel brand- og lydkrav. Herefter gik Gyproc i gang med at opmåle og udregne det nøjagtige forbrug på hver enkelt etage. Lejlighederne i Pasteurs Tårn får højt til loftet, så gips- og stålprofiler blev produceret af Gyproc på fixmål - det vil sige, at fx vægplader og stål blev produceret i præcist den længde, der er fra gulv til loft i lejlighederne, nemlig 2,82 meter.

Som totalentreprenør på så højt et tårn, er en af vores største udfordringer logistikken. En udfordring som kun kunne løses ved at planlægge mængder, mål og leverancer for hver enkelt af de 30 etager med et meget højt detaljeringsniveau. Vi havde derfor brug for en leverandør, der havde tålmodighed til at investere mange timer i både teknisk rådgivning og logistisk planlægning, længe inden den første leverance fandt sted på vores byggeplads

Søren Hvingelby, som er projektleder hos Aarsleff.
Description

Når pladerne leveres i fuld højde i stedet for at sætte to plader oven på hinanden, giver det ingen vandrette samlinger. Det gør arbejdet nemmere for håndværkeren, og som en æstetisk sidegevinst vil dagslyset i lejlighederne falde på en pænere og mere glat overflade. Det er i høj grad relevant for et projekt som Pasteurs Tårn, hvor lejlighederne er designet med store, flotte vinduespartier og masser af dagslys,” forklarer Allan Gullaksen, sælger hos Saint-Gobain Gyproc og tovholder på projektet i Pasteurs Tårn igennem en periode på næsten 3 år.

Det faglige parløb har desuden banet vejen for en just-in-time model, der har sikret, at 1.500-2.000 kvadratmeter gips plus stål og tilbehør hver eneste uge i en periode på 30 uger ankom til byggepladsen som en færdig pakke, klar til at montere på hver enkelt etage. De færdige pakkeløsninger til hver etage blev leveret på et aftalt klokkeslæt af Gyproc på byggepladsen, hvorefter Aarsleffs folk stod parat til at hejse væg- og loftsystemerne op på etagerne med en kæmpemæssig tårnkran. Kranen var booket i et nøje afstemt tidsrum, fordi pladsen på byggefeltet var trang. For Gyproc gik øvelsen derfor ud på at levere materialer på ugentlig basis med militær præcision.

”Den store logistikøvelse lykkes i samarbejde med Gyproc uden slinger i valsen og uden forsinkelser. Efter præcist 30 uger stod de nøje opmålte materialer til alle lejlighedernes vægge og lofter klar til at blive monteret på hver enkelt etage. Et arbejde, som vi kunne starte op helt efter planen i februar 2021. Det kan næsten sammenlignes med et LEGO-samlesæt, der rummer lige nøjagtigt de dele, der skal til for at skabe en samlet model,” forklarer Søren Hvingelby.

Mindre affald og mindre slid

Gipspladerne fra Gyproc er lavet i naturgips og med 25 procent genbrugsgips. Al den gips, som Gyproc får i overskud ved produktion og tilpasning til det enkelte projekt på fabrikken, bliver genbrugt i cirkulær produktion af nye gipsplade. Den skræddersyede løsning betyder et minimum af byggeaffald, fordi gipsvægge, gipslofter og stållægter bliver leveret i nøje tilpassede mål. Det betyder også en lettere arbejdsdag for håndværkerne, og for at skåne håndværkerne yderligere, er der anvendt ErgoLite gipsplader, som er 5 kg lettere sammenlignet med en traditionel gipsplade, til Pasteurs Tårn. For at sikre lydtæthed og undgå, at håndværkeren skal ned på knæ for at fuge, bliver indervæggene desuden leveret med kantprofiler, som sikrer langtidsholdbar tætning.

”Når det gælder vægge og lofter til Pasteurs Tårn, så udmøntede det tætte samarbejde med Aarsleff sig i en bæredygtig løsning både i et økonomisk, miljømæssigt og socialt perspektiv. De skræddersyede vægge i fixmål og den lettere gipsplade ErgoLite betyder – ud over færre arbejdsgange, mindre affald og mindre slid for håndværkeren, der skal montere løsningen - også mindre udledning af CO2 til produktion og transport,” siger Allan Gullaksen og fortsætter:

”Takket være den tidlige dialog og god planlægning sammen med Aarsleff, så fik vi lov til at levere præcist den systemløsning, som harmonerer bedst med de eksklusive kvadratmeter på den unikke beliggenhed i Carlsberg Byen. Både når det gælder byggeoptimering, æstetik og alt det, man ikke bemærker, når først lejlighederne er taget i brug – men som er vigtigt fra en samfundsmæssig og miljømæssig synsvinkel.”

God tryghed undervejs

Hos Aarsleff glæder Søren Hvingelby sig over, at barren i forhold til faglig sparring og konkrete løsninger blev sat højt helt fra start. Men også over, at løsningerne løbende kunne justeres i tæt dialog med Gyproc-teamet – helt fra projektets opstart til sidste leverance blev leveret på byggepladsen i december 2020.

”Vi kunne ringe når som helst både omkring justering af mængder og mål eller spørgsmål omkring de tekniske løsninger og logistikken. Og hver gang det var relevant, stod der lynhurtigt en mand fra Gyproc-teamet fysisk ude hos os på selve byggepladsen. Det har givet en god tryghed undervejs i processen, både før opgaven gik i gang og i perioden hvor just-in-time leverancerne fandt sted,” siger Søren Hvingelby.

Pasteurs Tårn skal efter planen stå færdigt til sommeren 2022. De første lejligheder sættes til salg i foråret 2021.  

Kontakt

Del dokument
eller