Title

Indblæsningens FAQ

Teaser
En udbredt måde at efterisolere en hulmur og et uudnyttet loft på.
Title

Hvad er Isover InsulSafe lavet af?

Description

Isover InsulSafe er glasuld, hvor der ikke er tilsat bindemiddel. Derfor er denne isolering hvid. Isover InsulSafe består af 100 procent ren glas med op til 80 procent genbrugsglas.

Title

Hvorfor er Isover InsulSafe hvidt?

Description

Når man producerer glasuld er ulden hvid, indtil den tilsættes bindemiddel og hærdes.

Isover InsulSafe® produceres direkte til InsulSafe, dvs. at det ikke tilsættes bindemiddel og hærdes. Derfor får det ikke samme gule farve som de øvrige Isover isoleringsprodukter.

Title

Kan jeg selv lægge Isover InsulSafe ud på mit loft?

Description

Du kan godt åbne en pakke med Isover InsulSafe, løsne det op med en greb og sprede det ud på loftet. Du vil dog få brug for en større mængde, og du vil få en dårligere isoleringsevne.

For at opnå den deklarerede lambdaværdi (isoleringsevne) skal produkterne pakkes til en bestemt densitet, og dette kan kun gøres ved at indblæse med en maskine.

Find din nærmeste Autoriserede Isover Indblæser her.

Title

Hvorfor skal man vælge en Autoriseret Isover Indblæser?

Description

En Autoriseret Isover Indblæser har et solidt kendskab til, hvordan Isover InsulSafe skal udblæses, så der opnås det bedste resultat.

Efter endt arbejde laver den Autoriserede Isover Indblæser en attest, som bevis på det udførte arbejde. Attesten udleveres til kunden.

En Autoriseret Isover Indblæser uddannes årligt indenfor nye produkter eller procedurer, den nyeste lovgivning m.m. 

Find din nærmeste Autoriserede Isover Indblæser her.

Title

Hvad koster det at få efterisoleret med Isover InsulSafe?

Description

Prisen for at få efterisoleret med Isover InsulSafe afhænger af det valgte produkt, isoleringstykkelse, antal m² osv. Derfor anbefaler vi, at du tager fat i en Autoriseret Isover Indblæser, der kan rådgive og beregne en en pris til dit projekt.

Du kan se priseksempler her.

Du kan finde en Autoriseret Isover Indblæser her. 

Title

Kan man mærke effekten af isoleringen?

Description

Ja, ved hulmursisolering og loftisolering vil man opleve at væggene bliver varmere og mere behagelige at røre ved, ligesom nogle oplever færre trækgener. Desuden skulle du også gerne kunne mærke, at huset bliver nemmere at varme op end tidligere, både tidsmæssigt og økonomisk.

Title

Hvad er en isoleringsattest?

Description

Når du bruger en Autoriseret Isover Indblæser, skal denne efter endt isoleringsarbejde udstede en isoleringsattest på det udførte arbejde. Her vil man kunne læse om hvilke konstruktioner, der er efterisoleret, med hvilket produkt der er efterisoleret, om der er gjort nogle forbehold osv.
 
Vi anbefaler, at isoleringsattesten følger med huset ved et evt. salg.

Title

Synker Isover løsuld med tiden, så der skal ”efterblæses” efter nogle år?

Description

Isover InsulSafe skal indblæses på loft eller i hulmur til en bestemt densitet, så det bliver rigtig pakket. Hvis produktet er indblæst til den korrekte densitet, vil isoleringen stå fast, det vil ikke synke, så det vil ikke være nødvendigt at efterblæse.

Title

Kan en efterisolering af hulmur give frostsprængninger i sten og fuger?

Description

Ved en indblæsning i hulrummet, vil formuren ikke længere få samme mængde varme fra indeklimaet som før, og dermed blive koldere.

Hvis formur og bagmur er i dårlig stand (revner i mursten, mørtel og puds, ødelagte fuger, diverse utætheder m.m.), giver det en risiko for frostsprængninger, da fugt fra indeklimaet kan trænge ud i konstruktionen og kondensere på den kolde overflade, eller vand fra eksempelvis slagregn kan trænge ind i konstruktionen og kondensere.

Det er derfor vigtigt, at der foretages en gennemgang og eventuel reparation af murværket, inden der indblæses i hulrummet. Få vejledning af en Autoriseret Isover Indblæser.

Title

Kan jeg se på facaden, at der er blevet efterisoleret?

Description

Ved efterisolering med Isover InsulSafe bores huller i fugerne, og disse skal lukkes igen efter indblæsning. Når hullerne lukkes, skal man ligeledes så vidt muligt finde en mørtelfarve, der matcher den eksisterende fuge, så farveforskellen bliver minimal. 

Ved efterisolering med en grovere løsuld pilles der et antal sten ud af facaden for at kunne blæse isoleringen ind. Når stenene sættes tilbage i facaden, skal man så vidt muligt finde en mørtelfarve, der matcher den eksisterende, så farveforskellen bliver minimal. 

På huse med pudsede eller vandskurede facader, der bliver malet efter indblæsningen, vil man ikke kunne se noget. 

Title

Kan man indblæse Isover InsulSafe i etageadskillelser?

Description

Ja, det kan man godt. Det finder bl.a. anvendelse ved efterisolering af etageadskillelser i ældre bygninger, hvor der blæses ind i hulrum over og under indskudsler. Man skal være opmærksom på, at der kan være fugttekniske ting, som fx i kolde skunkrum, der skal være i orden inden man indblæser i etageadskillelsen.

Spørg en af vores Autoriseret Isover Indblæsere til råds.

Del dokument
eller