Title

Efterisoleringens FAQ

Teaser
Efterisolering øger komforten og giver energibesparelser. Her kan du finde svar på nogle af de ofte stillede spørgsmål om efterisolering.
Title

Hvad er forskellen på glasuld og stenuld?

Description

Glasuld er lavet af glas, og stenuld er lavet af sten, men begge går under betegnelsen mineraluld. Produktionsmetoden for de to typer er forskellige, ligesom der også er forskel på fiberstrukturen i produkterne.

  • Glasuldsprodukter har en lavere vægt en stenuldsprodukter
  • Fiberstrukturen i glasulden gør, at glasuldsprodukter kan komprimeres mere end stenuldsprodukter
  • Både glasuld og stenuld er ubrændbare og i bedste brandklasse
Title

Er mineraluld sikkert at anvende?

Description

Ja, mineraluld (fællesbetegnelse for glasuld og stenuld) er sikkert at anvende. Mineraluld er et af de mest undersøgte byggematerialer. Der er lavet hundredvis af videnskabelige studier, der konkluderer, at mineraluld er sikkert at anvende og ikke udgør en risiko for menneskers helbred.

 

Læs mere om mineraluld og håndtering materialet hos Mineraluldindustriens Brancheråd, MBR, her: https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/mbr/

Title

Hvordan virker glasuld?

Description

Ganske overordnet kan man sige, at det er materialets evne til at lede varme, der bestemmer, om det isolerer godt eller dårligt. 

Lav varmeledningsevne betyder højere isoleringsevne, og omvendt. Når man producerer glasuld, dannes der lommer af stillestående luft mellem glasfibrene, og denne stillestående luft er ikke særlig god til at lede varme. Det betyder også, at hvis produktet bliver vådt, så øges varmeledningsevnen, da vand er god til at lede varme.

Title

Isoleringstykkelse i konstruktionen?

Description

Isoleringstykkelsen kommer an på, hvilken U-værdi konstruktionen skal have.
For nybyggeri skal der laves en energiramme for hele bygningen, som så viser hvilken U-værdi den enkelte konstruktion skal have. Hvis det er en tilbygning, kan man også lave en energiramme eller en varmetabsramme.

Herefter kan tykkelsen variere alt efter, hvilken lambda-værdi man anvender, samt hvordan konstruktionen er opbygget. Bygningsreglementet stiller krav til de enkelte konstruktioners u-værdier, så dem skal du også være opmærksom på at overholde.

Du kan benytte Isovers Energiberegner til beregning af u-værdier.

 

Title

Hvordan skal jeg efterisolere min konstruktion?

Description

For stort set alle konstruktioner er det muligt at lave udvendig eller indvendig efterisolering. Vi har samlet en række eksempler og gode råd til, hvordan man kan gøre i bygningsdele.

Er du boligejer, kan du læse mere om efterisolering hersamt hvad og hvordan du selv kan efterisolere og hvor vi anbefaler dig at gøre brug af en professionel.

Title

Kan man efterisolere en ydervæg indefra?

Description

Mange ældre bygninger har dårligt isolerede ydermure og i flere tilfælde, fx ved fredede bygninger, er det ikke muligt at efterisolere udefra.

Men en traditionel opbygning af indvendig efterisolering kan medføre risiko for råd og svamp.

Isover har dog udviklet et system til indvendig efterisolering, hvor fugten fra vægen aktivt fjernes. Dermed kan væggen isoleres uden risiko for fugtproblemer.

Du kan se mere om Isover RetroWall her.

Title

Skal jeg fjerne gammel isolering, inden jeg efterisolerer?

Description

Hvis den gamle isolering er tør og i god stand, kan du sagtens genbruge den eller lade den blive i konstruktionen og isolere ovenpå.

Husk at undersøge, om der er en dampspærre under den eksisterende isolering, og hvilken stand den er i. Hvis der ikke er nogen dampspærre, eller den eksisterende er i dårlig stand, skal der etableres en ny. Hvis den eksisterende er i god stand, kan man isolere videre.

Title

Må Isover-produkter anvendes i miljømærkede huse?

Description

Ja, Isovers produkter er bæredygtige og ikke tilsat sundhedsskadelige stoffer, derfor må de gerne anvendes i miljømærkede huse. Dokumentationen fås ved at henvende sig til Miljømærkning Danmark.

Title

Kan jeg selv lægge Isover InsulSafe ud på mit loft?

Description

Du kan godt åbne en pakke med Isover InsulSafe, løsne det op med en greb og sprede det ud på loftet. Du vil dog få brug for en større mængde, og du vil få en dårligere isoleringsevne.

For at opnå den deklarerede lambdaværdi (isoleringsevne) skal produkterne pakkes til en bestemt densitet, og dette kan kun gøres ved at indblæse med en maskine.

Find din nærmeste Autoriserede Isover Indblæser.

Title

Kan man mærke effekten af isoleringen?

Description

Ja, ved hulmursisolering og loftisolering vil man opleve at væggene bliver varmere og mere behagelige at røre ved, ligesom nogle oplever færre trækgener. Desuden skulle du også gerne kunne mærke, at huset bliver nemmere at varme op end tidligere, både tidsmæssigt og økonomisk.

Del dokument
eller