Title

Principper for adfærd og handling

Teaser
Vores 'principper for adfærd og handling' er grundlæggende for den måde, vi arbejder på i Saint-Gobain.
Principper for adfærd og handling
Title

Saint-Gobains grundlæggende principper

Description

I hele Saint-Gobain arbejder vi ud fra nogle grundlæggende principper for adfærd og handling. Alle ledere og medarbejdere i Saint-Gobain-koncernen er personligt ansvarlige for at efterleve principperne.

Helt konkret bygger vi vores hverdag på fem specifikke principper for adfærd og fire for handling.

Title

Adfærdsprincipper

Description

Professionelt engagement

For os er professionelt engagement at gøre fuld nytte af den enkeltes viden, hvilket kræver oplæring og uddannelse for at holde denne opdateret. Dette kræver personligt engagement og en vilje til at yde sit bedste.

Respekt for andre

Dette er en forudsætning for den enkeltes professionelle og personlige udvikling. Respekt for andre indebærer blandt andet respekten for mangfoldighed, andre kulturer og mennesker af alle afstamninger.

Integritet

Integritet kræver hæderlighed i den enkeltes professionelle aktiviteter. Den tillader under ingen omstændigheder, at man skader organisationens interesser. Der kan vedtages detaljerede adfærdsregler for visse kategorier af koncernens medarbejdere, hvor disse måtte kræve det.

Loyalitet

Loyalitet kræver ærlighed og retfærdighed i forhold til kollegaer samt tredjepart, der handler med koncernen. 

Solidaritet

Solidariteten opfordrer til teamwork og til at få det bedste frem i hver enkelt person samt at tænke i organisationens interesser.

Title

Handlingsprincipper

Description

Respekt for loven

Vi respekterer alle love og bestemmelser, der gælder i de lande, hvor vi arbejder.

Respekt for miljøet

Vi fremmer aktivt beskyttelsen af miljøet, og vi stræber efter at løfte niveauet for miljøresultater på de enkelte produktionssteder til et niveau, der modsvarer de bedste præstationer, der er opnået andre steder i Gruppen.

Medarbejdernes sundhed og sikkerhed

Vi er særlig omhyggelige med at indføre alle de forholdsregler, der er nødvendige for at sikre den bedst mulige beskyttelse mod sundheds- og sikkerhedsrisici på arbejdspladsen. Vi anvender politikker til reduktion af risikoen og følger op på den korrekte anvendelse af disse. Sådanne politikker gælder både vores egne medarbejdere og underleverandørernes medarbejdere. Vi stræber efter at løfte niveauet for sundhed og sikkerhed på vores egne produktionssteder til et niveau, der modsvarer de bedste præstationer, der er opnået inden for koncernens sammenligelige produktionssteder.

Medarbejdernes rettigheder

Vi sikrer os nøje, at medarbejdernes rettigheder respekteres. Vi ansætter derfor ikke vidende nogen form for tvunget arbejde eller børnearbejde – det være sig direkte eller via underleverandører. Vi afstår desuden fra enhver form for medarbejderdiskrimination uanset art, det være sig i rekrutteringsfasen, under ansættelsesproceduren eller ved ansættelsen.

Har du spørgsmål?

Del dokument
eller