Title

Bygningsfysik - Lys

Teaser
Lys spiller en stor rolle for menneskers trivsel. Det, at der er tilstrækkeligt lys i en bygning - uden at det dog medfører gener som overophedning af bygningen eller at man bliver blændet - er derfor vigtigt for den måde mennesker bruger og har det i bygninger.
lysindfald på Nimb
Title

Lys - en forudsætning for trivsel

Description

Talrige studier har de seneste år klarlagt betydningen af dagslys for mennesker. Naturligt dagslys har således direkte indflydelse på vores koncentrations- og præstationsevne, vores søvnmønster samt generelle sundhed.

Dagslys er dog også forbundet med en række udfordringer i form af fx skadelige UV-stråler, potentiel overophedning af bygninger og risiko for termiske brud på materialer. Disse er således forhold man skal være opmærksomme på, når man designer bygninger, der giver brugerne det ønskede dagslys.  

Title

Undgå overophedning med solafskærmende glas

Description

Ofte er ønsket om dagslys og æstetik i bygningsdesign ensbetydende med store glasfacader. Men jo større glasoverfladerne er, desto større er risikoen for overophedning ved sollys. 

Løsningen er solafskærmende glas, der reducerer mængden af solenergi uden at hindre udsigten og dagslyskvaliteten. Selektivt solafskærmende glas kan filtrere sollyset, og dermed afhjælpe overophedning uden at gå på kompromis med fordelene ved dagslyset. Ud over god termisk isolering kan glasset bidrage til et behageligt indeklima og kan som designelement i forskellige farver og refleksioner spille en rolle i bygningens æstetik.  

Glas til kontor- og boligbyggerier, hvor der er risiko for overophedning, kan med fordel tage udgangspunkt i solbeskyttende glas, der fås med forskellige gradueringer af lysgennemgang og effektive egenskaber med henblik på solenergitransmissionen (g-værdi). Til etagehøje og ugunstigt orienterede ruder kan der med fordel anvendes ruder med integrerede persienner, så der aktivt kan skærmes af for solen når behovet opstår.    

Title

Hærdet glas minimerer risiko for termisk brud

Description

Glas med høje absorptionsværdier, fx farvet glas kan føre til glasbrud på grund af temperaturforskelle i glasset. Det er derfor en fordel at få ruderne udført som hærdet glas eller som varmeforstærket glas. 

Rullegardiner eller persienner kan også udløse glasbrud, hvis der fx er for lidt bagventilation eller for høje strålingsniveauer. Derfor bør dette tages i betragtning allerede i planlægningsfasen.  

   

  Title

  Energieffektivitet og dagslys 

  Description

  Sol og termiske egenskaber har indflydelse på en bygningsfacades energimæssige ydelse. En facades bioklimatiske behov bestemmes af tre elementer: 

  • Opvarmning: Afhænger af varmetabet fra glasset (energitabet), som delvist kan afbalanceres ved solvarme. U-værdien er en nøgleparameter i forhold til at påvirke varmeoverførslen gennem glasset.  
  • Nedkøling: Behov for nedkøling påvirkes af solfaktoren. Jo lavere g-værdi desto mere effektiv er belægningen til at blokere for solenergi, og behovet for nedkøling mindskes.  
  • Lys: Jo højere lystransmission er, desto mindre er behovet for at tilføre kunstigt lys.  

  Specifikationen for glassets solfaktor (skyggekoefficient), lystransmittans samt Ug-værdi skal laves i henhold til bygningens design og dens lokalisering, glassets størrelse og orientering. En simulering af energieffektiviteten gør det muligt at bestemme den optimale glasløsning og samtidig minimere summen af de tre slags energiforbrug.  

  Der findes to typer bearbejdet glas:  

  • Ruder med høj lystransmittans og mellem til høje solfaktorer med henblik på at opvarme bygningen. Ruderne er egnede til kolde eller blandede klimaer eller til ruder med lav soleksponering.  
  • Ruder med lavere lystransmittans og lave solfaktorer tilpasset varmere klimaer.  
  Title

  Lovgivning

  Description

  Dagslys især, men også lys i det hele taget, er som tidligere nævnt vigtigt for mennesker i bygninger, og derfor er det naturligt nok et reguleret område i bygningsreglementet. Men lys er også et område, der – modsat mere komplekse forhold som fx brandsikring og energi – er lovgivningsmæssigt simpelt. Udgangspunktet for reguleringen i bygningsreglementet er således, at det skal sikres, at der er tilstrækkeligt lys.  

  Du kan få et overblik over de specifikke lovmæssige krav og vejledninger i bygningsreglementet her.

  Title

  Vores materialer og løsninger 

  Description

  I det følgende gennemgås en række af de Saint-Gobain-materialer og -løsninger, der er særligt udviklede og/eller egnede med henblik at opnå gode lysforhold i bygninger.  

  Title

  Vinduer, døre og facader 

  Description

  Glas er et optimalt materiale, når det kommer til at sikre godt dagslys i bygninger. Der findes glas med en lang række teknologiske og innovative muligheder:  

  • Brandsikkert glas 
  • Glas, der filtrerer UV-stråler fra 
  • Ruder, med integrerede persienner 
  • Glas, der beskytter mod overophedning 
  • Glas med indbygget varme 
  • Glas der ved hjælp af solens stråler nedbryder organisk snavs 
  • Glas, der kan skifte mellem transparent og mat ved tryk på en knap 

  Udvalgte Saint-Gobain systemer, løsninger og produkter  

  SAGEGLASS 

  SageGlass producerer dynamiske termoruder med elektrokrom coating. SageGlass tillader dermed dynamisk solafskærmning, der gør det muligt at vælge et det niveau af naturligt, man finder passende og komfortabelt.  

  Læs mere her

  Del dokument
  eller