Title

Bygningsfysik - Luft

Teaser
Tilstrækkelig med frisk luft i bygninger er afgørende for menneskers trivsel. Udskiftes luften ikke løbende og i passende mængder kan det fx medføre koncentrationsbesvær, hovedpine og træthed for bygningens beboere og brugere. 
Frisk luft
Title

Frisk luft

Description

Frisk luft i bygninger er afgørende for at menneskers trivsel. Frisk luft er nødvendigt for at vi kan holde os friske og at vi kan koncentrere os. Ventilation i bygningen er derfor en nødvendighed. Men ikke kun for menneskers trivsel – også for at sikre, at fugt og andre forureninger ikke optræder i koncentrationer, der kan medføre skader på bygningen.

Ventilation af bygningen kan udføres med

  • ved naturlig ventilation, hvor luften udskiftes gennem åbninger i bygningen bl.a. gennem temperaturforskelle inde og ude og vindforhold
  • ved mekanisk ventilation, hvor et ventilationsanlæg sikrer udskiftning af luften;
  • ... eller ved en kombination af de to, også kaldet hybrid ventilation.

Valg af ventilationstype og korrekt dimensionering foretages ud fra bl.a. bygningens udformning og brug. Er der fx tale om skoler og daginstitutioner skal ventilation sikre, at CO2-indholdet ikke overstiger 1.000 ppm (ppm står for parts per million og afspejler her antallet af CO2-molekyler per en million luftmolekyler). For at sikre, at grænseværdierne kan overholdes, anbefales det derfor i bygningsreglementet, at ventilationsanlæg har en variabel ydelse afhængigt af belastningen. Det betyder, at ventilationsanlæg skal levere et højere luftskifte i de rum og på de tidspunkter, hvor belastningen er størst, end der hvor behovet er mindre.

Luftindtag

Når luften udskiftes, er det vigtigt, at den luft, der kommer ind, er så ren som muligt. Det betyder, at der er en række forhold, der skal tages højde for. Blandt disse er, at risikoen for at forurenet luft fra aftaget finder vej tilbage i bygningen via indtaget. Det er også vigtigt, at der er god afstand fra indtag og aftag til evt. nabobygninger, at der tages højde for vind og nedbørs påvirkning af ventilationssystemet, og at der ikke er risiko for at overophedet luft trækkes ind – fx i forbindelse med sorte tage. På samme måde er det vigtigt, at den luft, der afkastes, ikke er til gene uden for bygningen.

Træk og diffus ventilation

Træk skal i videst muligt omfang undgås, både fordi det kan være alment generende og fordi det kan have sundhedsmæssige konsekvenser. Både ved naturlig og ved mekanisk ventilation kan der opstå træk. En af de bedste måder at undgå træk er ved at benytte diffus ventilation.

Diffus ventilation er en mekanisk metode, hvor ventilationsanlægget blæser den friske luft ind over et nedsænket loft, som består af perforerede loftsplader – typisk vil man her vælge akustikplader, der udover at tillade luftgennemstrømning også gavner den akustiske del af indeklimaet. Ved at blæse luften ind over loftet skabes her et lille overtryk, og luften siver ned gennem perforeringerne i loftspladerne. Med diffus ventilation vil personerne i rummet opleve, at luftklimaet forbedres markant. De vil opleve en naturlig fordeling af luften i lokalet uden træk.

Derudover vil diffus ventilation ofte være den billigste og mest effektive måde at få kontinuerlig frisk luft på. Og så er løsningen i modsætning til traditionel mekanisk ventilation i praksis støjfri.

Title

Lovgivning 

Description

Der er en række krav til ventilation, som går både på de rent ydelsesmæssige, men også på bl.a. brandtekniske foranstaltninger, energimæssige krav og krav til drift og vedligehold.

Du kan få et overblik over de specifikke lovmæssige krav og vejledninger i bygningsreglementet her

Title

Vores materialer og løsninger 

Description

I det følgende gennemgås en række af de Saint-Gobain-materialer og -løsninger, der er særligt udviklede og/eller egnede med henblik at opnå gode luftforhold i bygninger.  

Title

Diffus ventilation over nedhængte lofter

Description

Den diffuse ventilation kræver et nedhængt loft med perforerede loftsplader. Gyptone akustiklofter er særligt egnede til diffusventilation, og loftspladerne sikrer derudover en god akustik i lokalet.

Med diffus ventilation slipper man ligeledes for synlige luftkanaler, da de skjules over det perforerede akustikloft. Akustikpladerne er enkle at tage ned, så man hurtigt kan komme ind til bagvedliggende installationer .

Diffus ventilation egner sig især til rum, hvor mange mennesker opholder sig. Det kan være skoler, daginstitutioner og kontorer.

OBS: Saint-Gobain Danmark yder ikke rådgivning indenfor diffus ventilation.

Udvalgte Saint-Gobain systemer, løsninger og produkter

Gyptone Tiles

Gyptone Tiles er en perfekt løsning til skoler, kontorer, butikker og andre indendørs miljøer, hvor man ønske at kombinere holdbarhed med attraktivt design og gode akustiske egenskaber. Gyptone Tiles er særligt egnede til diffus ventilation.

Læs mere om Gyptone-produkter her

Del dokument
eller