Title

Lydgulv

Teaser
Lyd påvirker din komfort og støj fra etageadskillelser er et velkendt problem. Lyd forplanter sig nemt gennem etager og bliver til et støjproblem fx når børnene leger på 1. sal og man samtidig i stueetagen vil læse bogen i fred. Undersøgelser viser, at en tredjedel af beboere i ejendomme med etageskel oplever generende støj.
Komfortgulv i køkken
Title

Reducer lydstøj

Description

Med weber.floor lydgulv reduceres trinstøj og anden form for støj væsentligt. Weber.floor lydgulv er velegnet til støjreduktion i etageejendomme og enfamiliehuse. Alle weber.floor gulvløsninger har en lav indbygningshøjde og opbygningen kan være på flere måder, helt efter behov. Lydgulvet giver mulighed for afslutning med forskellige belægningstyper, fx planker og fliser til gulvtæpper eller linoleum.

Fordele ved weber.floor lydgulv

  • Lav vægt 
  • Kan bruges i alle konstruktioner, også gamle huse med bjælkelag 
  • Valgfri gulvbelægning (klinker, parket, vinyl etc.) 
  • Mulighed for gulvvarme (el og vand) 
  • Plads til installationer (eks. plastrør, ventilation, el, vand) 
  • Hurtig udførsel og ibrugtagning.  
Title

Forskellen mellem trinlyd og luftlyd 

Description

Når man måler støj i ejendomme med etageadskillelse, skelner man imellem trinlyd og luftlyd. Mens trinlyd kan være støj fra gående og ting, der falder på gulvet, er luftlyd støj fra eksempelvis samtaler, musik og TV. Weber.floor lydgulvsløsninger gør det muligt at reducere trinlyd og luftlyd efter behov.

Title

Opbygning af lydgulv

Description
Title

Skal du have reduceret støj i boligen? 

Description

Du kan godt selv lægge et gulv, men et lydgulv kræver professionel viden. Vi anbefaler dig at kontakte webers rådgivningscenter eller din lokale gulvlægger, som kan hjælpe med vejledning, opmåling samt udlægning.

Del dokument
eller