Title

Naturcenter Hindsgavl

Teaser
Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl er et fyrtårnsprojekt, hvad angår bæredygtighed. For at sikre optimal energieffektivitet er det opført med Isover Plus Systemet.
Title

Isover Plus system midt i naturen

Description

Aktivitets og Naturcenteret i forbindelse med Naturparken Hindsgavl Dyrehave i Middelfart er opført med Isover Plus Systemet, som er specielt udviklet til at undgå linietab og kuldebroer. 

Huset er på 580 m2, hvoraf 180 m2 er uopvarmede arealer og opfylder energikravet til et Passivhus. Kravet for et passivhus er et total årligt energibehov til rumopvarmning på blot 15 kWh/m2. At det kan lade sig gøre skyldes ikke mindst en meget høj isoleringsevne – og dermed et minimalt varmetab – som er opnået ved at anvende Isover Plus Stolper og en isoleringstykkelse på 300mm. U-værdien for ydervæg mod det fri er blot 0,13. 

Hurtig montage og god økonomi 

Isover Plus stolpen sikrede en hurtig montage, hvilket havde betydning for økonomien i det samlede projekt. Så udover at stolpen fremover vil være med til at sikre energibesparelser, har den også gjort det muligt at udføre byggeriet inden for de økonomiske rammer. 

AART arkitekter kalder aktivitets- og naturcentret ”et fyrtårnsprojekt inden for integreret energidesign og ansvarligt byggeri ”. Der er tænkt energibesparelser ind i alle dele af byggeriet. Lige fra orientering af huset, konstruktion og isolering til udnyttelse af jordvarmeanlæg og solceller. 

Del dokument
eller