Title

Certificeret byggeri

Teaser
Et stigende antal byggerier bliver certificeret i Danmark. Med en certificering får bygherren garanti og dokumentation for, at en bygning er opført i den forventede, bæredygtige kvalitet. Certificeringen synliggør byggeriets levetidsomkostninger og miljøprofil og sikrer, at indeklima, komfort og sikkerhed er i højsædet i byggeriet. Lige så vigtigt er det, at et bæredygtigt byggeri skaber attraktive arbejdspladser, trivsel og velvære samt et godt miljø for indlæring i undervisningsbygninger.
Title

EPD - Miljøvaredeklaration

Description

Hos Saint-Gobain har vi en målsætning om kontinuerligt at mindske miljøpåvirkningen under produktionen, transporten, brugen og sidenhen genbrugen af vores produkter. Miljøvaredeklarationer er væsentlige for, at man kan sammenligne produkter og træffe bæredygtige materialevalg. Derfor har Saint-Gobain fået udarbejdet EPD'er (Environmental Product Declaration), som er en tredjepartsverificeret miljøvaredeklaration, der bygger på en livscyklusanalyse.

Vi møder i stigende grad krav til miljøvaredeklarationer i udbudsmaterialet til større byggerier i både den offentlige og private sektor. Det sker blandt andet fordi bygningscertificeringsordninger som eksempelvis DGNB hovedsaligt benytter miljøvaredeklarationers livscyklusanalyse til beregningen af bygningens samlede miljøbelastning.

En EPD skal indeholde verificerbare, præcise og ikke misvisende miljøinformationer om et produkt og dens anvendelse. Dog kan nogle af oplysningerne være baseret på generiske betragtninger. De generiske oplysninger bygger på regionale, nationale eller globale gennemsnitsbetragtninger fra databaser og opslagsværker, mens de faktiske oplysninger bygger på konkrete data om produktet.

Find alle vores EPD'er her.

Image
3. partsverificeret EPD
Title

LCAbyg-filer

Description

Til beregning af LCA på bygningsniveau, fx ved DGNB certificering, anvendes programmet LCAbyg.
Som bruger af LCAbyg har man mulighed for at tilføje egne produkter med egne EPD-data og anvende disse til LCA-beregninger.

Saint-Gobain tilbyder LCAbyg-filer på alle de produkter, hvor der forefindes en EPD. Disse ligger til fri download her og under hvert produkt*.

LCAbyg-filerne er lavet ud fra Saint-Gobain tredjepartsverificerede EPD’er. Disse dækker alle faser fra ”vugge til grav”. Dvs. at data i Saint-Gobain LCAbyg-filer for ”fremstilling” og ”End-of-life” kommer fra EPD’erne. Den øvrige data er generisk og kommer fra Ökobau
 
*Brug af LCAbyg filer udarbejdet af Saint-Gobain Denmark A/S for Saint-Gobains produkter sker på brugerens eget ansvar.
Saint-Gobain Denmark A/S påtager sig således intet ansvar for de beregninger, som fremkommer ved brugen af LCAbyg filerne og dermed ej heller for de opnåede resultater.

Kontakt

Del dokument
eller