Title

Weber Facadesystem weber.therm plus ultra

Teaser
Weber.therm plus ultra er en mineralsk pudsløsning, der pudses direkte på den højisolerende plade Kooltherm® K5, hvor ønsket om slanke løsninger og god isoleringsevne kan kombineres.

Den slanke, højisolerende løsning weber.therm plus ultra isolerer optimalt og holder facaden slank samtidig med, at det er et brugervenligt og holdbart facadesystem med en isoleringsværdi ned til 0,020 W/mK (lambda 20). Systemet kan anvendes på underlag af tegl, beton, letbeton, porebeton og andet uorganisk plademateriale. Weber leverer alle de nødvendige komponenter til montagen. Alle komponenterne er testede og veldokumenterede.

Weber anbefaler altid, at afslutte løsningen med silikoneharpikspuds med TOP-effekt.

Title

Funktioner og fordele ved weber.therm plus ultra

Description
 • Smalle konstruktioner
   
 • Systemet er gennemtestet og anvendt over en årrække
   
 • Systemet kan anvendes på stort set alle typer underlag
Title

Sådan gør du

Description

Forberedelse:

 • Underlaget skal være bæredygtigt, tilstrækkelig tørt og jævnt.
 • Underlagets jævnhed skal opfylde kravene i DIN 18 202 ”Tolerancer i byggeri over terræn”.
 • Snavs, støv og løse dele skal fjernes fra underlaget.
 • Evt. gamle malinglag skal fjernes mindst 70 %.
 • Ved kritiske underlag udføres en trækprøve.
   

Udførelse

Bearbejdningstrin

 • Klæbe- og armeringsmørtlen blandes i tvangsblander eller med en røremaskine med piskeris under tilsætning af den angivne mængde rent vand, indtil en forarbejdningsklar konsistens er opnået. Mørtlen kan også bearbejdes med alle gængse pudsemaskiner. 

Klæbning

 • Ved jævne underlag fuldklæbes isoleringspladerne med 10 mm tandspartel
 • Alternativt kan isoleringspladen påføres weber.therm plus ultra rammeformet samt 2-3 lodrette striber klæbemørtel. Mørtlen fordeles således, at mindst 60 % af fladen er klæbet sammen med underlaget efter presning.

Armering

 • Armeringsmørtel påføres i ca. 6 mm lagtykkelse, og derefter ilægges weber.therm-armeringsvæv i lodrette eller vandrette baner uden folder. Vævet skal ligge i armeringsmørtlens yderste tredjedel. Banerne skal overlappe mindst 10 cm ved stødsamlinger. Tidligst dagen efter påføres yderligere ca. 2 mm armeringsmørtel.
 • Overfladen filtses eller rugøres, alt efter valg af puds eller maling som slutbehandling.

Ældre pudslag som underlag

 • Mørtlen påføres de rengjorte eller passende forbehandlede pudsflader indtil maks. 10 mm lagtykkelse og afrettes til jævn overflade.
 • Hvis der er revner i underlaget, trykkes weber.therm-armeringsvæv efterfølgende ind i armeringsmørtlen i lodrette eller vandrette baner med spartel eller stålbræt. Undgå folder. Som ovenfor anført skal armeringsnettet ligge i den yderste tredjedel af pudslaget. Tidligst dagen efter påføres yderligere ca. 2 mm armeringspuds.
 • Overfladen filtses eller rugøres, alt efter valg af puds eller maling som slutbehandling.
Image
Facadesystem weber.therm plus ultra
Title

Systemet

Description

Systemet består af:

Del dokument
eller