Title

K.B. Hallen, Frederiksberg

Teaser
K.B. Hallen har siden 1938 stået som et ikonisk byggeri på Frederiksberg i København. Her har The Beatles og andre berømte musikere givet koncert, og i årtier var KB Hallen dansk håndbolds nationalarena. En chokerende brand lagde hallen i ruiner i 2011. Nu er der bygget en helt ny hal – i respekt for traditionen, men med mange fornyelser.
Title

Fra ruin til akustisk perle

Description

En af udfordringerne ved den gamle hal var den dårlige akustik, så stedet var ikke velegnet til koncerter. Heldigvis er Kjøben¬havns Boldklub en ambitiøs ejer, og man så en stor fremtid for K.B. Hallen som et af Danmarks cen¬trale koncertsteder. Akustikken skulle være bedst mulig. Det skulle nu være en nydelse at opleve musik – eller sport og events – i den traditionsrige hal.

Den ideelle koncertakustik

For at skabe fundamentet for storslåede koncertoplevelser blev akustikeren, civilingeniør Jesper Bo Andersen fra Rambøll involveret i genopbygningen, lige efter arkitekten slog sine første streger. Akustikerens målsætning har fra starten været, at alle tilskuere på gulvet i hallen skal kunne høre lige godt. Det er ikke nogen nem opgave i en hal med buet tag, som naturligt reflekterer lyden ind i en smal stribe på midten af halgulvet. Desuden ville akustikeren sikre, at bassen i den nye hal opleves klar og veldefineret, og at lydens styrke og balance skulle være ens ud over hele hallens tilskuerområde. Det skulle være en lydmæssigt perfekt oplevelse at opholde sig i hallen under koncerter, sportskampe og events – uanset hvor man befandt sig.

Det er en hal til rytmisk musik – men den er også velegnet til udstillinger og sport

Jesper Bo Andersen
Akustiker og chefkonsulent fra Rambøll.
Description

Øjet ser ikke, hvad øret nyder

Øjet ser ikke, hvad øret nyder. Det er en præcist beregnet konstruktion, der skaber den flotte koncertakustik i den nye K.B. Hallen. Men alle de tekniske fif er skjult for tilskuerne i hallen – oppe over hovedet på dem. Hvis du som tilskuer kigger op, glæder du dig over et smukt, perforeret stålloft – overfladen ligner en le klint-lampeskærm. Perforeringen sikrer, at al lyd nede fra hallen slipper igennem loftet. Herfra rammer lydbølgerne et lag akustikgipsplader, som er ophængt under taget. Undersiden af taget er beklædt med mineraluld for at dæmpe lydrefleksioner. 

De perforerede gipsplader danner tilsammen en akustisk nøje udregnet trappeform hele vejen hen under taget. Dette kan dog som sagt ikke ses grundet stålloftet. Alle kan til gengæld høre det, for pladernes materiale og op¬bygningen sørger for optimal fordeling af især de mellemste og højeste toner. Bassen dæmpes effektivt på grund af det store hulrum over gipspladerne.

Et kæmpe rum med en buet udfordring

De lodrette sidevægge og det elegant buede loft giver K.B. Hallen et karakteristisk udtryk. Men inde i hallen virker buen som en parabol, der opsamler lyden og kaster den tilbage mod gulvet i en smal stribe, så tilskuerne i midten af hallen oplever lyden kraftigere, end de koncertgængere der befinder sig ude i siderne.

Ved at ophænge snesevis af Gyptone Big Line 6-gipsplader i en præcist beregnet trappeform mellem det synlige loft og taget, er det lykkedes for akustikeren at bryde paraboleffekten. De forskelligt vinklede gipsplader omdirigerer lyden, så man hører lige godt nede i salen uanset, hvor man befinder sig. Gips viste sig som det optimale materiale til hallen, fordi gipspladerne både dæmper og reflekterer tilpas meget. Hverken for meget eller for lidt.

Gipsplader opfyldte bedst kravet om at skabe en flad lydkarakteristik.

Jesper Bo Andersen
Akustiker og chefkonsulent fra Rambøll.
Description

Hemmeligheden er 3d-simulering og erfaring

Ud over valget af materialer er der to hemmeligheder bag den gode akustik i K.B. Hallen. Den ene hemmelighed er en 3D-simulering af hallen i et akustikprogram, som udføres i projektets tidlige faser. Her har akustikeren kunnet eksperimentere med forskellige materialer, vinkling af gipspladerne, tykkelsen og placeringen af mineralulden. Alt regnes med, selv ventilationskanalerne i rummet.

Den anden hemmelighed er akustikeren Jesper Bo Andersens egne erfaringer. For eksempel ved han fra tidligere målinger udført af akustikpladeleverandøren Gyproc, at gipsplader med slidseformede åbninger i præcis denne sammenhæng giver et bedre lydresultat end plader med runde eller kvadratiske huller. Selv den mindste detalje er undersøgt for at opnå det optimale og balancerede klangbillede.

Det er også akustikerens erfaring, der fik ham til at vælge et stort hulrum mellem det synlige, perforerede loft og taget – ”abegrotten”, som det blev kaldt – og bruge dette hulrum som et ”værktøj” til at styre lyden.

Det gode samarbejde

Ifølge akustiker Jesper Bo Andersen er akustikken blevet så afbalanceret, fordi bygherren og arkitekten fra starten var indstillet på at prioritere den gode lyd – og fordi der var et tæt samarbejde mellem akustikeren og leverandøren af akustikloftet, Gyptone. Erfaringer, ideer og tekniske målinger blev udvekslet før og undervejs i byggeprocessen. Det skabte fundamentet for den nye K.B. Hallen som et af Danmarks bedste koncertsteder. Som Jesper Bo Andersen siger: ”Det vellykkede resultat opnås altid, når akustikken er tænkt ind fra starten”.

I samarbejde med Gyproc fandt jeg plader med de måledata, som sammen med hallens øvrige overflader gav den bedste balance.

Jesper Bo Andersen, akustiker og chefkonsulent fra Rambøll.
Description

Klar til koncert

2019 stod den genopbyggede hal klar – nu med en markant forbedret lyd takket være det minutiøse arbejde med akustikken. I fremtiden vil tusindvis af koncertgængere kunne opleve koncerter i en lydkvalitet, som kun de færreste danske haller kan konkurrere med. Hovedstaden fik sin gamle, ikoniske hal tilbage, og samtidig fik byen et nyt, stort mødested af højeste karat til sport, events og koncerter.
 

Kontakt

Title

Pasteurs Tårn, København

Teaser
Pasteurs Tårn i Carlsberg Byen bliver med sine 120 meter og 37 etager Københavns højeste beboelsesejendom, som efter planen er færdig til sommeren 2022. Saint-Gobain Gyproc har bidraget til projektet som rådgiver og leverandør af en skræddersyet system-løsning på alle gipsvægge og lofter til 172 lejligheder - fra 6. etage og hele vejen op til 37. etage.
Title

Bæredygtig byggeoptimering i nye højder

Description

Pasteurs Tårn i Carlsberg Byen bliver med sine 120 meter og 37 etager Københavns højeste beboelsesejendom, som efter planen er færdig til næste sommer. Per Aarsleff A/S står for totalentreprisen, og valgte tidligt i forløbet at knytte Saint-Gobain Gyproc til projektet som rådgiver og leverandør af en skræddersyet system-løsning på alle gipsvægge og lofter til 172 lejligheder - fra 6. etage og hele vejen op til 37. etage. Løsningen blev dels designet til at matche de eksklusive lejligheder rent æstetisk – men også til at efterlade et minimum af byggeaffald og belaste både miljøet og de håndværkere, der skal stå for monteringen, mindst muligt.

”Som totalentreprenør på så højt et tårn er en af vores største udfordringer logistikken. En udfordring som kun kunne løses ved at planlægge mængder, mål og leverancer for hver enkelt af de 30 etager med et meget højt detaljeringsniveau. Vi havde derfor brug for en leverandør, der havde tålmodighed til at investere mange timer i både teknisk rådgivning og logistisk planlægning, længe inden den første leverance fandt sted på vores byggeplads,” fortæller Søren Hvingelby, som er projektleder hos Aarsleff.

Klar, parat – byg!

Aarsleff og Gyproc satte sig derfor sammen 2,5 år inden de første gipsvægge og lofter blev leveret for at planlægge alt ned til mindste detalje. På talrige møder blev der diskuteret design af de mest optimale løsninger for projektet i forhold til for eksempel brand- og lydkrav. Herefter gik Gyproc i gang med at opmåle og udregne det nøjagtige forbrug på hver enkelt etage. Lejlighederne i Pasteurs Tårn får højt til loftet, så gips- og stålprofiler blev produceret af Gyproc på fixmål - det vil sige, at fx vægplader og stål blev produceret i præcist den længde, der er fra gulv til loft i lejlighederne, nemlig 2,82 meter.

Som totalentreprenør på så højt et tårn, er en af vores største udfordringer logistikken. En udfordring som kun kunne løses ved at planlægge mængder, mål og leverancer for hver enkelt af de 30 etager med et meget højt detaljeringsniveau. Vi havde derfor brug for en leverandør, der havde tålmodighed til at investere mange timer i både teknisk rådgivning og logistisk planlægning, længe inden den første leverance fandt sted på vores byggeplads

Søren Hvingelby, som er projektleder hos Aarsleff.
Description

Når pladerne leveres i fuld højde i stedet for at sætte to plader oven på hinanden, giver det ingen vandrette samlinger. Det gør arbejdet nemmere for håndværkeren, og som en æstetisk sidegevinst vil dagslyset i lejlighederne falde på en pænere og mere glat overflade. Det er i høj grad relevant for et projekt som Pasteurs Tårn, hvor lejlighederne er designet med store, flotte vinduespartier og masser af dagslys,” forklarer Allan Gullaksen, sælger hos Saint-Gobain Gyproc og tovholder på projektet i Pasteurs Tårn igennem en periode på næsten 3 år.

Det faglige parløb har desuden banet vejen for en just-in-time model, der har sikret, at 1.500-2.000 kvadratmeter gips plus stål og tilbehør hver eneste uge i en periode på 30 uger ankom til byggepladsen som en færdig pakke, klar til at montere på hver enkelt etage. De færdige pakkeløsninger til hver etage blev leveret på et aftalt klokkeslæt af Gyproc på byggepladsen, hvorefter Aarsleffs folk stod parat til at hejse væg- og loftsystemerne op på etagerne med en kæmpemæssig tårnkran. Kranen var booket i et nøje afstemt tidsrum, fordi pladsen på byggefeltet var trang. For Gyproc gik øvelsen derfor ud på at levere materialer på ugentlig basis med militær præcision.

”Den store logistikøvelse lykkes i samarbejde med Gyproc uden slinger i valsen og uden forsinkelser. Efter præcist 30 uger stod de nøje opmålte materialer til alle lejlighedernes vægge og lofter klar til at blive monteret på hver enkelt etage. Et arbejde, som vi kunne starte op helt efter planen i februar 2021. Det kan næsten sammenlignes med et LEGO-samlesæt, der rummer lige nøjagtigt de dele, der skal til for at skabe en samlet model,” forklarer Søren Hvingelby.

Mindre affald og mindre slid

Gipspladerne fra Gyproc er lavet i naturgips og med 25 procent genbrugsgips. Al den gips, som Gyproc får i overskud ved produktion og tilpasning til det enkelte projekt på fabrikken, bliver genbrugt i cirkulær produktion af nye gipsplade. Den skræddersyede løsning betyder et minimum af byggeaffald, fordi gipsvægge, gipslofter og stållægter bliver leveret i nøje tilpassede mål. Det betyder også en lettere arbejdsdag for håndværkerne, og for at skåne håndværkerne yderligere, er gipspladerne til Pasteurs Tårn letvægtsplader. For at sikre lydtæthed og undgå, at håndværkeren skal ned på knæ for at fuge, bliver indervæggene desuden leveret med kantprofiler, som sikrer langtidsholdbar tætning.

”Når det gælder vægge og lofter til Pasteurs Tårn, så udmøntede det tætte samarbejde med Aarsleff sig i en bæredygtig løsning både i et økonomisk, miljømæssigt og socialt perspektiv. De skræddersyede vægge i fixmål og letvægtsplader betyder – ud over færre arbejdsgange, mindre affald og mindre slid for håndværkeren, der skal montere løsningen - også mindre udledning af CO2 til produktion og transport,” siger Allan Gullaksen og fortsætter:

”Takket være den tidlige dialog og god planlægning sammen med Aarsleff, så fik vi lov til at levere præcist den systemløsning, som harmonerer bedst med de eksklusive kvadratmeter på den unikke beliggenhed i Carlsberg Byen. Både når det gælder byggeoptimering, æstetik og alt det, man ikke bemærker, når først lejlighederne er taget i brug – men som er vigtigt fra en samfundsmæssig og miljømæssig synsvinkel.”

God tryghed undervejs

Hos Aarsleff glæder Søren Hvingelby sig over, at barren i forhold til faglig sparring og konkrete løsninger blev sat højt helt fra start. Men også over, at løsningerne løbende kunne justeres i tæt dialog med Gyproc-teamet – helt fra projektets opstart til sidste leverance blev leveret på byggepladsen i december 2020.

”Vi kunne ringe når som helst både omkring justering af mængder og mål eller spørgsmål omkring de tekniske løsninger og logistikken. Og hver gang det var relevant, stod der lynhurtigt en mand fra Gyproc-teamet fysisk ude hos os på selve byggepladsen. Det har givet en god tryghed undervejs i processen, både før opgaven gik i gang og i perioden hvor just-in-time leverancerne fandt sted,” siger Søren Hvingelby.

Pasteurs Tårn skal efter planen stå færdigt til sommeren 2022. De første lejligheder sættes til salg i foråret 2021.  

Kontakt

Product Descriptor
Tiles til demonterbar og ikke demonterbar lofter
Brand

Gyptone Tile Point 12

Description

Gyptone Point 12 er en perforeret gipsplade med runde perforeringer på Ø6,5 mm. Den har en slidstærk, dekorativ og vedligeholdelsesvenlig overflade. Pladen fremstilles i 3 forskellige kantudformninger til demonterbare lofter og 1 kant til ikke demonterbar lofter. Pladen har akustikdug på bagsiden. Gyptone Point 12 lofter bidrager til æstetik, god akustik og godt indeklima.

Flag: SGDK My Favourites

Du skal være logget ind for at gemme dokumenter på hjemmesiden. Hvis du ikke allerede har en profil, kan du registrere dig via nedenstående link.
Gå til registrering
Gem

Anvendelse

Gyptone Point 12 med kant A, D2 eller E15 anvendes i et T-skinnesystem til at skabe demonterbare lofter. Plader med kant A anvendes til lofter med synligt skinnesystem, plader med kant D2 anvendes til lofter med skjult skinnesystem og plader med kant E15 anvendes til lofter, hvor der ønskes et synligt forsænket skinnesystem. Kant B er til skruemonteret lofter.

Funktioner og fordele

  • Flere muligheder for kanter og systemer
  • Hurtig og nem montage
  • Activ’Air®
  • Fuldt demonterbar plader for kant A, E15 og D2
  • 10mm tykkelse for kant A, E15 og D2

Tekniske produktegenskaber

Levering i specialmål
Max. Speciel størrelse for tiles 2400x600mm (D2 kun 600x600mm)
Farve
NCS0500
Overfladebehandling
Malet
Lydisolerende egenskaber
Gyptone produkter bør anvendes og opbevares i rum med en relativ lav luftfugtighed, der ikke vedvarende overstiger 70 % og 40 graders varme.
Akustiske egenskaber
Målingerne opfylder kravene til ISO 354. Samtlige målinger er udført på standardplader med pålimet akustikdug på bagsiden.
Indeklima
Gyptone lofter er testet af Dansk Indeklima Mærkning og den finske M1 klassificering, samt i henhold til de franske sundhed- og miljømyndigheders mærkningsordning A+. Alle godkendelser er i bedste klasse.
Activ'Air
Gyptone Activ’Air® er designet til at nedbryde formaldehydemissioner fra byggematerialer, såsom maling, møbler, tæpper mv. til ikke-skadelige inaktive forbindelser.
Gyptone Activ’Air lofter kan reducere formaldehydkoncentrationen med op til 60 %.
Effektiviteten af Activ’ Air teknologien er testet gennem målinger udført af det akkrediterede Eurofins testlaboratorium. Kort fortalt viser testene, at Activ’ Air nedbryder op til 60 % af formaldehydkoncentrationen i et kontrolleret testmiljø.
Målingerne opfylder kravene til ISO 354. Samtlige målinger er udført på standardplader med pålimet akustikdug på bagsiden.

Drift og vedligehold

Gyptone produkter kan aftørres med en fugtig klud med et almindeligt mildt rengøringsmiddel. Eftermaling skal ske med korthåret malerrulle. Pladerne må ikke sprøjtemales, da dette forringer lydabsorptionen.
Genanvendelse
Gyptone akustiklofter består af gips og karton. Kartonen fremstilles af genbrugspap og -papir. Den anvendte gips består af natur og genbrugsgips, som indsamles fra byggepladser og genbrugsstationer. Alle Gyptone gips produkter er fuldt genanvendelige og kan indgå i produktionen af nye gips produkter.
Opbevaring
Gyptone produkter bør anvendes og opbevares i rum med en relativ lav luftfugtighed, der ikke vedvarende overstiger 70 % og 40 graders varme.

Varianter

Kant
Format mm
Perforeringsareal %
Perforering mm
Kant
B
Format mm
600 x 600
Perforeringsareal %
5
Perforering mm
6,5
Perforeringsareal %
5
Perforering mm
6,5
Varenr. nummer
5200410352
Kant
B
DB nummer
5988229
Antal m²/krt.
2,16
Lager- kode
D,Lagerføres ikke. Minimum ordrekvantitet må påregnes. Kontakt Gyproc Kundeservice.
Punktbelastning kg
3.0
Kant
A
Format mm
600 x 600
Perforeringsareal %
5
Perforering mm
6,5
Perforeringsareal %
5
Perforering mm
6,5
Varenr. nummer
5200604098
Kant
A
DB nummer
1592517
Antal m²/krt.
2,88
Lager- kode
C,Lagerføres ikke. Kontakt Gyproc Kundeservice.
Punktbelastning kg
3.0
Kant
E15
Format mm
600 x 600
Perforeringsareal %
5
Perforering mm
6,5
Perforeringsareal %
5
Perforering mm
6,5
Varenr. nummer
5200604100
Kant
E15
DB nummer
1592518
Antal m²/krt.
2,88
Lager- kode
C,Lagerføres ikke. Kontakt Gyproc Kundeservice.
Punktbelastning kg
3.0
Kant
D2
Format mm
600 x 600
Perforeringsareal %
5
Perforering mm
6,5
Perforeringsareal %
5
Perforering mm
6,5
Varenr. nummer
5200679004
Kant
D2
DB nummer
1807520
Antal m²/krt.
2,16
Lager- kode
C,Lagerføres ikke. Kontakt Gyproc Kundeservice.
Punktbelastning kg
3.0

Leveringsinformation

A: Lagervare. B: Lagerføres i begrænset omfang. Kontakt Gyproc Kundeservice. C: Lagerføres ikke. Kontakt Gyproc Kundeservice. D: Lagerføres ikke. Minimum ordrekvantitet må påregnes. Kontakt Gyproc Kundeservice. E: Lagerføres ikke. Minimum ordrekvantitet og længere leveringstid må påregnes. Kontakt Gyproc Kundeservice. F: Udgår af sortiment. Sælges så længe lager haves.

Installationsvideoer: Kant A, kant D2 og kant E

Video URL
Video URL
Video URL

Find forhandler

Find din nærmeste forhandler
Title

Sweco

Teaser
Swecos hovedsæde i Københavns er et fremragende eksempel på et byggeri, der er både æstetisk flot og bæredygtigt. Saint-Gobain har leveret lydreducerende XR indervægsløsninger og Gyptone akustiklofter. Bygningen har fået en DGNB Guld-certificering.
Title

DGNB Guld-certificering hos Sweco

Description

Swecos hovedsæde i Københavns Ørestad består af to bygninger, der blev opført i to etaper. Den første bygning på ca. 11.500 m2 huser ca. 750 medarbejder.

Byggeriet er et fremragende eksempel på et byggeri, der er både æstetisk flot og bæredygtigt. Bygningen er konstrueret af bæredygtige materialer og har fået en DGNB Guld-certificering. DGBN evaluerer et byggeri ud fra tre parametre: miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

Byggeriet er udviklet i tæt samarbejde mellem Holscher Nordberg Architecture and Planning og Sweco, KPC og Skanska.

Til byggeriet har Saint-Gobain blandt andet leveret lydreducerende XR indervægsløsninger og Gyptone® akustiklofter. Løsningerne kan genanvendes og har certificerede miljøvaredeklarationer (EPD’er), og kan derfor bidrage positivt til en DGNB-certifering.

Kontakt

Title

Egelund Slot

Teaser
Egelund Slot i Fredensborg blev renoveret med fokus på optimal akustik i elegant stil der harmornerer flot med den royale arkitektur.
Title

Flot og funktionel renoverering af Egelund Slot

Description

Dansk arbejdsgiverforening stod over for renovering af deres kursus og konferencecenter. Det var renoveret indvendigt i 70’erne og det stod i stor kontrast til resten af de ældre bygninger. Derfor hyrede de arkitekt Brask og Leonhardt til at stå for renoveringen.

Resultatet blev meget vellykket og nu fremstår bygningerne indvendigt moderne og i flot samspil til den gamle arkitektur. Der er tænkt over detaljerne. Udtrykket er meget elegant og passer flot ind i de royale omgivelser.

Kontakt

Title

Gentofte Hospital

Teaser
Gentoftes behandlingscenter strækker sig over 14.000 m2. Der blev valgt et Gyptone akustikloft til alle loftarealer i det nye behandlingscentret, og på grund af de høje hygiejnekrav blev Gyptone BIG Base valgt til alle operationsstuer.
Title

Et moderne hospital med optimal akustik

Description

Gentoftes behandlingscenter strækker sig over 14.000 m2 , der rammes ind af hospitalets originale ottetals-formede konstruktion. Centret er skabt som to atriumgårde. Glas korridorerne forbinder disse nye bygninger med de eksisterende.

Nye operationsstuer og sengeafdelinger er placeret på første og anden etage i centret. Der blev valgt et Gyptone akustikloft til alle loftarealer i det nye behandlingscentret, og på grund af de høje hygiejnekrav blev Gyptone BIG Base valgt til alle operationsstuer.

Derudover blev der i 12 af disse operationsstuer etableret åbninger i Gyptone loftet for at få plads til et sterilt Laminar Airflow luftrensningssystem, der er en speciel teknologi, som anvendes under operationer, hvor det er afgørende af man kan undgå luftbåren infektion.

Kontakt

Title

Link Mobility, Kolding

Teaser
De bølgende lofter i Link Mobilitys kontor i Kolding er ikke bare spektakulære, de sikrer også fremragende akustik. Gyptone BIG Curve 41 gjorde det muligt at gøre visionen til virkelighed.
Title

Bølgende arkitektur med fremragende akustik

Description

Ikke alle arkitekter bygger med lige linjer og rette vinkler. 

Da Link Mobility byggede sit nye kontor, ville man have et loft der både var funktionelt og æstetisk spektakulært. Gyptone BIG Curve Quatro 41 gjorde det muligt at omsætte visionen til virkelighed – kurver og fremragende akustik i én og samme løsning. 

Med kun 6.5 mm tykkelse, og med elasticiteten til at blive bøjet til en radius på 1,2m (våd) eller 2,2m (tør), er BIG Curve Quattro 41 ideel til moderne kontorer og offentlige rum. Pladernes lange format, gør det muligt at skabe store, attraktive og ubrudte loftoverflader, uden synlige samlinger. 

Elegante lofter

For at opnå bedst muligt slutresultat blev Gyptone BIG Curve Quattro 41 kombineret med elegant væg- og loftbelysning, samt kantfri overgang mellem væg og loft, for at skabe en kontinuerlig bue. 

Ved at bruge Gyptone BIG Curve Quattro 41, undgik man at gå på kompromis med akustikken i rummene. Som med alle andre Gyptone-produkter, har BIG Curve Quattro 41 egenskaber der skaber fremragende akustik, med visuelt betagende udseende og komfortabelt indeklima. 

Kontakt

Title

Pharma Science Center

Teaser
Pharma Science Building er en moderne laboratoriebygning tilhørende Det Farmaceutiske Fakultet under Københavns Universitet.
Title

Lette facader med THERMOnomic ydervægssystem

Description

Pharma Science Building er en moderne laboratoriebygning til Det Farmaceutiske Fakultet - en del af Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Nørre Campus.

Pharma Science Building er tænkt som samlingspunktet for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Nye og eksisterende bygninger blev forbundet via et atrium og indendørs gangbroer, og bl.a. gennem etableringen af nye laboratorier og fælles faciliteter er tværgående forskningssamarbejder mellem flere institutter mulig.

Udfordrende byggeproces

Byggeriet af Pharma Science Bygningen var fra start udfordret med hensyn til opførelse af facader, da der i tidsplanen kun var afsat 45 dage til dette arbejde. Det krævede at projektet blev gennemset for yderligere optimeringer, for at kunne imødekomme denne tidsramme. Arkitekten havde fra start, beskrevet byggeriet med lette facader med Gyproc THERMOnomic ydervægssystem. Dette ydervægssystem danner den bagvedliggende konstruktion for den endelige facadebeklædning med tombak-plader.

Kontakt

Title

Sundhedscenter Haderslev

Teaser
Haderslev kommune har lagt vægt på akustik i deres sundhedscenter
Title

God akustik i sundhedscenteret

Description

Kommunen i Haderslev har bygget et over 5.000m2 stort sundhedscenter på Clausensvej.

Sundhedscenter Haderslev rummer mange forskellige sundhedstilbud til borgere, herunder bl.a. vagtlæge, sundhedspleje, socialpsykiatri og ørelæge. Derudover er der træningsrum, mødefaciliteter og køkken.

Da både ansatte og patienter opholder sig på centeret i længere perioder, er det altafgørende at der et behageligt akustisk miljø. Dette blev sikret ved at bruge 5.200m2 Gyptone Tile Quattro 20 akustikplader med kant D2

Kontakt

Title

Pandora Domicil

Teaser
Pandoras 14.000 m2 store domicil er ikke kun imponerende i størrelse og visuelt udtryk. Også funktionaliteten inde i bygningen er i top. Blandt andet takket være Gyproc Habito, der er benyttet til at skabe brandsikre, lydisolerende og skruefaste indervægge.
Title

Funktionelle indervægge hos Pandora 

Description

Pandoras 14.000 m2 domicil på Havneholmen centralt i København stod klar i 2016, og består af kontorareal med plads til 550 ansatte samt kælder og parkeringsfaciliteter. Domicilet består af to bygninger, der er forbundet af en mellembygning af glas. 

Domicilet er et de byggerier, der har nydt særligt godt af fordelene med Habito letfibergipsplader fra Gyproc, som en del af de brandsikre og lydisolerende indervægge.

60 minutters brandmodstand

For at opfylde entreprenørens krav til brandmodstand på 60 minutter og en lydisolation på 52 dB, blev krydsfiner erstattet med Habito letfibergipsplader i indervæggene. Dermed kunne træ undgås konstruktionen, der effektivt kunne opfylde kravene til både brand og lyd. 

Da Habito-pladen også har en skruefast overflade, blev pladerne ligeledes anvendt i de dele af væggene, hvor der var et behov for at hænge tunge genstande, som fladskærme op direkte i væggen. 

Kontakt

Subscribe to Gyproc
Del dokument
eller