Title

Vælg bygningsdel

Teaser
I Saint-Gobain konfiguratoren til bygningsdele kan du finde systemløsninger til bygningsdele, teknisk isolering, brand og akustik. Du skal blot vælge et område og markere de funktions- og/eller designkrav, som du ønsker opfyldt, så finder systemet de muligheder, som er tilgængelige med Saint-Gobain produkter og systemer.

Har du brug for yderligere hjælp til projektoptimering er du velkommen til at kontakte os.
Title

Vælg Parametre

Teaser
Vælg de parametre og værdier, der bedst matcher kravene i dit projekt. Nederst på siden finder du et link til oversigten over de systemer, der matcher dine valg.
Title

Se resultater

Teaser
Her er oversigten over de systemer, der matcher de valgte parametre. Du kan altid gå tilbage til de foregående step for at ændre dine valg.
Nulstil filtre

Alle dine filtre vil blive nulstillet. Vil du fortsætte?

Ja
System listing
886
Systemer

160mm betondæk med fuldklæbede fliser på en slagge- og kaseinfri afjævningsmasse (30-80mm)

Fuldklæbede fliser på 160mm betondæk med opbygning af weberfloor Project. Anvendes i lagtykkelse 30-80mm på underlag af beton, flydemørtel, anhydrite, sten, keramik og letbeton. Gangbar efter 3 til 4 timer og klar til belægning efter 1 døgn/mm afhængigt af lagtykkelse og udtørringsforhold. Anvendes til boliger, kontorer og erhverv.
Fordele
Slagge- og kaseinfri
Pumpbar
Selvtørrende
Show variations
Systemer

160mm betondæk med fuldklæbede fliser på en støvreduceret afjævningsmasse (1-10mm)

Fuldklæbede fliser på 160mm betondæk med opbygning af weberfloor 4032 SuperFlow Rapid DR. Anvendes til finspartling i lagtykkelse 1-10mm på underlag af beton, sten og keramik. Gangbar efter 1 til 2 timer og klar til topbelægning efter ca. 3 timer.
Fordele
Pumpbar
God flydeevne
Støvreduceret
Show variations
Systemer

160mm betondæk med fuldklæbede fliser på fiberforstærket afjævningsmasse (4-50mm)

Fuldklæbede fliser på 160mm betondæk med opbygning af weberfloor 120 Reno. Anvendes i lagtykkelse 4-50mm. Gangbar efter 2 til 3 timer og klar til belægning efter 1 døgn (30mm), 2 døgn (40mm) og 3 døgn (50mm). Særligt velegnet til indendørs renovering af boliger, kontorer og offentlige institutioner.
Fordele
Fiberforstærket
Pumpbar
Selvtørrende
Show variations
Systemer

160mm betondæk med fuldklæbede fliser på hurtigthærdende afjævningsmasse (7-20mm)

Fuldklæbede fliser på 160mm betondæk med opbygning af weberfloor 4630 Industri lit. Anvendes i lagtykkelse 7-20mm på beton eller cementbaseret afjævningsmasse. Gangbar efter 2 til 4 timer, klar til forsigtig trafik efter 1 døgn og klar til fuld trafik efter 1 uge.
Fordele
Pumpbar
Hurtigthærdende
Show variations
Systemer

160mm betondæk med fuldklæbede fliser på pumpbar afjævningsmasse (10-100mm) og

Fuldklæbede fliser på 160mm betondæk med opbygning af weberfloor 130 Core. Pumpbar afjævningsmasse på underlag af beton, keramik, gulvafjævning, sten, stål og træ. Anvendes til tykke lag (10-100mm), hvor der samtidig ønskes begrænset tørretid. Gangbar efter 2 til 3 timer og klar til gulvbelægning efter 2 døgn (30mm), 3 døgn (50mm), 5 døgn (80mm) og 7 døgn (100mm).
Fordele
Pumpbar
Show variations
Systemer

160mm betondæk med fuldklæbede fliser på selvtørrende afjævningsmasse (2-30mm)

Fuldklæbede fliser på 160mm betondæk med opbygning af weberfloor 4160 FineFlow Rapid. Anvendes i lagtykkelse 2-30mm på underlag af beton, gulvgips, letbeton, træ, sten, keramiske fliser eller homogen PVC. Gangbar efter 2 til 3 timer og belægningsklar efter 1 til 5 døgn. Velegnet til let industri.
Fordele
Pumpbar
Selvtørrende
Show variations
Systemer

160mm betondæk med fuldklæbet banevare på en fiberforstærket afjævningsmasse (1-10mm)

Fuldklæbet banevare på 160mm betondæk med opbygning af weberfloor 4033 SuperFlow Fibre. Selvnivellerende fiberarmeret finspartelmasse der anvendes i lagtykkelse 1-10mm på svage betonunderlag og træ. Gangbar efter 2 til 4 timer og klar til gulvbelægning efter ca. 24 timer/5mm. Anvendes til boliger og kontorer.
Fordele
Fiberforstærket
Pumpbar
God flydeevne
Show variations
Systemer

160mm betondæk med fuldklæbet banevare på en pumpbar afjævningsmasse (1-10mm)

Fuldklæbet banevare på 160mm betondæk med opbygning af weberfloor 4031 Flydespartel Plus. Anvendes på underlag af beton, træ, gulvgips, sten og keramiske fliser i lagtykkelse 1-10mm. Gangbar efter 2 til 4 timer og klar til belægning efter ca. 24 timer. Anvendes til boliger og kontorer. Opretning af pilhøjde udføres med weberfloor Project eller weberfloor 4350.
Fordele
Pumpbar
God flydeevne
Show variations
Systemer

160mm betondæk med fuldklæbet banevare på en støvreduceret afjævningsmasse (1-10mm)

Fuldklæbet banevare på 160mm betondæk med opbygning af weberfloor 4032 SuperFlow Rapid DR. Anvendes til finspartling i lagtykkelse 1-10mm på underlag af beton, sten og keramik. Gangbar efter 1 til 2 timer og klar til topbelægning efter ca. 3 timer.
Fordele
Pumpbar
God flydeevne
Støvreduceret
Show variations
Systemer

160mm betondæk med fuldklæbet banevare på hurtigthærdende afjævningsmasse (7-20mm)

Fuldklæbet banevare på 160mm betondæk med opbygning af weberfloor 4630 Industri lit. Anvendes i lagtykkelse 7-20mm på beton eller cementbaseret afjævningsmasse. Gangbar efter 2 til 4 timer, klar til forsigtig trafik efter 1 døgn og klar til fuld trafik efter 1 uge. Anvendes til industrigulve med tung trafik og udendørs under tag på fx lasteramper, altaner og i garager.
Fordele
Pumpbar
Hurtigthærdende
Show variations
Systemer

160mm betondæk med fuldklæbet banevare på pumpbar afjævningsmasse (10-100mm) og

Fuldklæbet banevare på 160mm betondæk med opbygning af weberfloor 130 Core. Pumpbar afjævningsmasse på underlag af beton, keramik, gulvafjævning, sten, stål og træ. Anvendes til tykke lag (10-100mm), hvor der samtidig ønskes begrænset tørretid. Gangbar efter 2 til 3 timer og klar til gulvbelægning efter 2 døgn (30mm), 3 døgn (50mm), 5 døgn (80mm) og 7 døgn (100mm).
Fordele
Pumpbar
Show variations
Systemer

160mm betondæk med fuldklæbet banevare på pumpbar afjævningsmasse (25-100mm) og 3mm trinlydsmåtte

Fuldklæbet banevare på 160mm betondæk med opbygning af weberfloor 130 Core og 3mm weberfloor 4955 trinlydsmåtte. Pumpbar afjævningsmasse på underlag af beton, keramik, gulvafjævning, sten, stål og træ. Anvendes til tykke lag (25-100mm), hvor der samtidig ønskes begrænset tørretid. Gangbar efter 2 til 3 timer og klar til gulvbelægning efter 2 døgn (30mm), 3 døgn (50mm), 5 døgn (80mm) og 7 døgn (100mm). Må ikke benyttes til hospital.
Fordele
Pumpbar
Trinlydsreducerende gulv
Show variations
Del dokument
eller