Title

Skillevæg

Teaser
Skillevægge fungerer som rumdelere og dens funktion og placering er bestemmende for, hvilke krav den skal opfylde inden for både varme-, lyd- og brandisolering. Nedenfor kan de læse om de forskellige typer for skillevægge, samt de Saint-Gobain systemer og produkter som kan benyttes til skillevægge.

Der findes to overordnet to typer af skillevægge: Tunge skillevægge samt lette skillevægge.

Title

Tunge skillevægge

Description

Tunge skillevægge er normalt bærende og kan samtidig være stabiliserende. De opføres fx af lecabeton, betonelementer, mursten eller Gyproc DUROnomic (som er en let skillevæg, men med den tunge skillevægs bærende egenskaber).

En tung skillevæg kræver normalt et fundament af beton eller en anden tung indervæg at stå på. Fordelene ved tunge skillevægge ud over at de bærer og stabiliserer er, at de lydisolerer godt og er modstandsdygtige ved brand, og så akkumulerer de varme når det er varmt og afgiver den igen når det er koldt.

Image
Skillevæg med Gyproc DUROnomic
Title

Lette skillevægge

Description

Lette skillevægge fungerer som adskillelse mellem to rum, og har ingen bærende funktion. De kan fx opføres med træskelet eller af stål med Gyproc gipsplader, Gyproc Habito fibergips, porebeton eller brædder. Ud over at opdele rummene inden for en bygning, kan de også anvendes som ikke bærende skel mellem fx lejligheder og kontorbygninger. Fordelene ved lette skillevægge er at de er nemme og billige at opbygge, de kan flyttes hvis brugen af bygningen skal ændres, de kræver ofte ikke et fundament, de fylder ofte mindre end tunge skillevægge, og så kan de opbygges så de lyd- og brandisolerer relativt godt med fx ISOVER Formstykker eller Ruller.

Title

Fugtspærre, dampspærre og radonsikring

Description

Der skal udlægges en fugtspærre på skillevægsfundamenter, for at forhindre at fugt nedefra kan trække op i konstruktionen. Da den også skal fungere som radonsikring skal den samles tæt med gulvkonstruktionen

For skillevægge med ens temperatur- og fugtforhold på begge sider, er en dampspærre ikke nødvendig.
Hvis der er temperatur- og fugtforskelle mellem de to rum, vil en forskel i damptrykket give en fugttransport gennem konstruktionen. Derfor er det vigtigt at få monteret en tæt dampspærre på den varme side af isoleringen.

Title

Krav til skillevægge

Description

Der stilles krav til skillevæggens varmeisolering, hvis der er en temperaturforskel på 5 ˚C eller mere mellem de to rum. Krav kan ses i gældende bygningsreglement.
Krav til lyd- og brandisolering samt forslag til konstruktioner kan ses i vores ”Anvisning i brand- og lydisolering”.
 
For skillevægge mod badeværelser og vådrum gælder særskilte regler.

Du kan læse mere her:

Title

Saint-Gobain skillevægsystemer

Description
 • Standard indervægge med stålkonstruktion
  Gyproc GS indervægge med standard stålskelet er til lette konstruktioner og giver en formstabil overflade. GS systemet er enkelt og hurtigt at montere og anvendes til ikke bærende vægge.
   
 • Indervægge med høj lydreduktion
  Gyproc XR er et unikt system med stållægter til høj lydreduktion i lette ikke-bærende indervægge. Profilformen mindsker effektiv væggens lydtransmission.
   
 • Indervægge med forstærkningsprofiler til bærende vægge
  Gyproc DUROnomic indervægge med forstærkningsprofiler og Gyproc gipsplader anvendes til bærende og ekstra høje vægge, hvor der kræves meget stærke og stabile konstruktioner.
   
 • Røntgenstrålevægge
  Gyproc X-Ray er et røntgenstrålebeskyttelsessystem, som omfatter specialdesignede gipsplader produceret med brug af barium-sulfat. Ved anvendelse sammen med Gypfill X-Ray Protection Joint Mix, der også indeholdende bariumsulfat, danner X-Ray et pladesystem til vægge i sundhedsbyggeri, hvor der er behov for røntgenstrålebeskyttelse.
   
 • Vådrumsvægge med stållægter til høj lydreduktion
  Systemet er opbygget af Glasroc H Ocean vådrumsplader på et lyddæmpende stålskelet bestående af Gyproc XR-lægter, som monteres i Gyproc SK-skinner, Gyproc SKP-skinner eller i Gyproc ACOUnomic kantprofiler.
   
 • Vådrumsvægge med standard stålskelet
  Systemet er opbygget af Glasroc H Ocean vådrumsplader på et stålskelet bestående af Gyproc ER-lægter eller Gyproc R-lægter, som monteres i Gyproc SK-skinner, Gyproc SKP-skinner eller i Gyproc ACOUnomic kantprofiler.
   
 • Vådrumsvægge med forstærkningsprofiler til høje vægge
  DUROnomic systemet består af Gyproc GFR-forstærkningslægter, som er væsentlig stærkere end almindelige stållægter. Der kan også med fordel anvendes GFS-forstærkningsskinner.
   
 • Buede vægge
  Gyproc gipsplader kan bøjes for at skabe buede vægge eller lofter. Bøjningen kan enten foretages direkte mod stålskelettet eller over en skabelon, konkav eller konveks, med enten tør eller fugtig plade afhængig af pladetype og bøjningsradie.
   
 • Arkivvægge - data
  Arkivvægge til databeskyttelse beskyttelser mod brand, fugt, vand, hærværk, angreb og mod magnetisk påvirkning.
   
 • Arkivvægge - papir
  Arkivvægge til papirbeskyttelse beskyttelser mod brand, fugt, hærværk, angreb og mod magnetisk påvirkning.
   
 • Indbrudssikre vægge
  Gyproc DUROnomic indervægge med forstærkningsprofiler og Gyproc gipsplader anvendes til bærende og ekstra høje vægge, hvor der kræves meget stærke og stabile konstruktioner.
   
 • Vægge med stålsøjler
  DUROnomic systemet består af Gyproc GFS forstærkningsskinner og Gyproc GFR forstærkningsregler, som er betydelig kraftigere end almindelige stålprofiler.
   
 • Skaktvægge med høj lydreduktion
  Gyproc XR er et unikt system med stållægter til høj lydreduktion i lette ikke-bærende indervægge med ekstra høje lydkrav. Profilformen mindsker væggens lydtransmission meget effektivt. Væggen kan anvendes til fx trappeopgang, elevator eller som beklædning på ventilationskanal.
   
 • Standard skaktvægge
  Gyproc GS indervægge med standard stålskelet som giver en mere formstabil overflade. GS-systemet er enkelt og hurtigt at montere og anvendes til ikke-bærende vægge. Væggen kan anvendes til fx trappeopgang, elevator eller som beklædning på ventilationskanal.
Del dokument
eller