Title

Rigidur letgulvsystem

Teaser
Rigidur gulvsystem egner sig som undergulv for langt de fleste typer gulvbelægning.
Rigidur plader til letgulvssystem
Title

Om Rigidur

Description

Rigidur Gulvsystem består af to fibergipsplader, som er sammenlimet forskudt af hinanden, således at der fremkommer en 5 cm bred limfals. Limfalsen giver plads til 2 stk. 5 mm tykke limstrenge af Rigidur Gulvlim. Sammenlimningen og den supplerende sammenskruning med Rigidur skrue eller supplerende samling med specialklammer giver en meget stabil og sikker samling af elementerne.

Rigidur kan leveres med pålimet isolering på undersiden, enten i form af et lag hårdtkomprimeret mineraluld (type E 30 MF og E 35 MF) eller trykfast polystyren (type E 40 PS, E 45 PS og E 50 PS). Isoleringen har dels en trinlydsdæmpende, dels en varmeisolerende funktion. Systemet tilgodeser dermed de fleste relevante funktionskrav for undergulv i relation til varme- og lydisolering.

Title

Typer og dimensioner

Description
Rigidur gulvelement Opbygning Vægt pr. m2 Vægt pr. element Trinlydsforbedring (db)
Bjælkelag
Trinlydsforbedring (db)
Betondæk 
Rigidur E 20 2x10 mm 26 19,5 5 16
Rigidur E 25 2x12,5 mm 31,8  23,9 >5 >16
Rigidur E 30 MF 2x10 + 10 mm MF 27,6 20,7 9 20
Rigidur E 35 MF  2x12,5 + 10 mm MF 33,4 25 >9 >20
Rigidur E 40 PS 2x10 mm + 20 mm PS 26,4 19,8 6 16
Rigidur E 45 PS 2x12,5 mm + 20 mm PS 32,2 24,1 >6 >16
Rigidur E 50 PS 2x10 mm + 30 mm PS 26,6 11,6 >6 >16

 

Title

Gulvbelægninger

Description

Rigidur egner sig som undergulv for langt de fleste typer gulvbelægning. Før selve gulvbelægningen udføres skal fugerne mellem gulvelementerne samt skruehuller udspartles med den tilhørende Rigidur Spartelmasse. Ved tynde belægninger fx vinyl, pvc, kork, linoleum og tynd nålefilt, skal der udføres en fuldspartling af overfladen, evt. med en selvnivellerende spartelmasse, velegnet til gipsunderlag.

Afhængigt af hvilken type spartelmasse der benyttes, kan det være nødvendigt med en forudgående grunding. Hvis der efter udlægningen af gulvelementerne konstateres lunker eller fortandinger skal der - inden den egentlige fuldspartling - foretages en afretning af undergulvet. Denne afretning kan foretages med Rigidur Spartelmasse eller tilsvarende spartelmasse velegnet til gipsundergulve.

Materialeforbrug vedrørende fuldspartling og eventuel forudgående opretning er afhængig af de aktuelle forhold samt den valgte spartelmasse. Der henvises til spartelmasseleverandørernes anvisninger vedrørende materialeforbrug og udførelse. Hvad angår tolerancekrav til spartelarbejdet/undergulvet, bør disse være fastlagt i udbudsmaterialet, evt. ved henvisning til GSO´s specifikationer.

Dimension 500 x 1500 mm = 0,75 m2 pr. element trægulve samt laminat- og parketgulve udlægges normalt som svømmende gulve på gipsundergulvet. Hvis der anvendes klæbeparket, skal denne være af en type, der kan udvides lidt, som fx laminatparket, men ikke stav- eller skibsparket. Parketleverandørens anvisninger skal følges nøje.

Keramiske fliser eller gulvklinker kan klæbes direkte på Rigidur i et tyndt lag fliseklæb efter fliseklæb-producenternes vejledninger. Flise- eller klinkestørrelse må max være 30 x 30 cm. Elementtyperne E30MF og E35MF er ikke egnede som underlag for fliser og klinker.

OBS! Såfremt den klæber der anvendes, er en pulverklæber, som tilsættes vand, bør fugearbejdet ikke udføres før tidligst 2 døgn efter fliselægningen, således at det tilførte vand fra klæbemassen har mulighed for at afdampe.

Title

Gulvvarmeanlæg

Description

Rigidur E 25 (2x12,5 mm) er særligt velegnet ved installation af gulvvarmeanlæg. Gulvvarmesystemet skal være godkendt til anvendelse i forbindelse med gipsundergulve. Det rørførende lag af hårdt skum skal mindst opfylde kravene til PS 30. Dette gælder også yderligere varmeisoleringslag. Inden udlægningen af svømmende Rigidur på betondæk anbefales det at lægge en PE-folie.

OBS! Gulvvarmeanlæggets fremløbstemperatur må max være 50°C.

Title

Fordele ved Rigidur

Description
  • Kort byggetid uden udtørring
     
  • Omgående ibrugtagning
     
  • Lav egenvægt og stor trykstyrke
Title

Systemet

Description

Systemet består af:

Del dokument
eller