Partnerskaber

Hos Saint-Gobain tror vi på, at løfte i flok. Både når det gælder de store opgaver som klimaforandringer og FNs verdensmål, og når det kommer til mindre, specifikke opgaver, hvor det vil være en fordel med en tæt dialog mellem os som producenter og rådgivere og jer som entreprenører, bygherrer, arkitekter og beslutningstagere. Derfor værdsætter vi partnerskaber og samarbejder på tværs af byggeriet.

I Saint-Gobain har vi eksperter og kompetencer i vores teams, der er klar til at hjælpe dig med dine projekter, og sikre, at du får de bedst mulige løsninger. Vi kigger ikke kun på om løsningen er den funktionelt rigtige eller bidrager med nyttig viden og tekniske udregninger – vi kigger også på byggeoptimering af projekter, der kan sikre den bedste totaløkonomi.

Hvis du har en specifik udfordring eller ser en mulighed for samarbejde, så tag endelig fat i vores kundeservice, der vil hjælpe dig videre til rette sted.

Lokale partnerskaber

lokale partnerskaber

I Danmark deltager vi i REBUS (Renovating Buildings Sustainably)-projektet i Danmark. REBUS er et partnerskab, der ud over Saint-Gobain blandt andet tæller Teknologisk Institut, DTU, Henning Larsen Architects og COWI. Målet med REBUS er at finde en model, hvor energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse reduceres med mindst 50 %, hvor ressourceforbrug reduceres med 30 % og hvor produktiviteten øges med 20 % ved at industrialisere bygningsrenoveringer og samtidig sikre et godt og sundt liv inde i bygninger.

Green Building Councils

GBC

Vi har i Saint-Gobain opbygget en stærk relation til Green Building Councils over hele verden. Vi er globalt set en af de største partnere, og samarbejdet er også gældende i Danmark, hvor vi deltager aktivt i GBC Danmark, blandt andet som medlem af bestyrelsen.

Derudover bidrager vi til World GBC-strategien som medlem af Corporate Advisory Board.

Andre globale samarbejder

globale

Saint-Gobain er medlem af World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og involverer sig særligt i WBCSD-initiativer vedrørende klimaforandringer, energieffektivitet i bygninger (BEE), bæredygtige byer og den cirkulære økonomi.

Vi er ligeledes et af medlemmerne i Global Alliance for Building and Construction, som blev lanceret på COP21.

Derudover er vi en af de få virksomheder, som er associate member af Sustainable Building Alliance, der samler vigtige spillere inden for bæredygtighedscertificering, f.eks. BREEAM eller DGNB.

Back top