Organisation og ledelse

Saint-Gobain Denmark består af virksomhederne Gyproc, Weber og ISOVER

Samme famile

De tre virksomheder, der udgør Saint-Gobain Denmark, opererer på samme marked og beskæftiger sig med produktion af byggematerialer.  Derudover har Saint-Gobain koncernen i Danmark forretninger inden for sektorerne innovative materialer og distribution af byggematerialer.

 

Forretningsforhold

Selvom der er tale om den samme familie, er der et strengt armslængdeprincip i forbindelse med forholdet mellem produktionsvirksomhederne og virksomhederne inden for byggedistribution.

Back top