Central innovation

Centraliseret Innovation

Design af innovative produkter med høj ydeevne og løsninger, der bidrager til at forbedre dagligdagen er kernen i Saint-Gobains strategi.

Design af innovative, højtydende produkter og løsninger til at forbedre vores levesteder og hverdag er hjertet i Saint-Gobains strategi. Det er et ansvar for gruppens team samt en vigtig motivationsfaktor. Teamene bidrager via deres innovation til at mindske bygningers og processers miljøpåvirkning og til udvikling af nye højtydende løsninger.

 

Forskning som forudser fremtidens udfordringer

Innovation er gruppens store styrke i forhold til differentiering i lyset af den voksende konkurrence og mange nye spillere på markederne.

Til produkter med høj merværdi er Saint-Gobains evne til at kombinere den sidste nye teknologi og design en stor fordel i forhold til at udbygge sin lederposition. På markeder, hvor konkurrencen er koncentreret omkring billige tilbud, er innovation med henblik på at reducere produktionsomkostningerne og tilbyde mere effektiv kundeservice den eneste måde at forblive konkurrencedygtig på.

 

Otte strategiske programmer

Saint-Gobains strategiske forskningsprogrammer svarer til en portefølje af projekter, som åbner døren til nye markeder og teknologier.
Active glass-vinduesglas

 • Højtydende isoleringssystemer
 • Isoleringssystemer til ydervægge
 • Funktionelle fleksible film
 • Belysning
 • Energieffektive og miljøpåvirkningen af venlige processer
 • Fastoxidbrændselscelle (SOFC)
 • Undersøgende: opbevaring af energi

 

video

LYTTER TIL MARKEDET

Gruppens strategiske vækst kombineret med en gradvis transformation af levesteder og markedet for byggeri har skabt en ånd af åbenhed og opmærksomhed på kundens behov i Saint-Gobain. For at imødekomme kundens forventninger og forudse nye krav er gruppen i gang med at udvikle nye forskningskompetencer og en stærkere kultur af partnerskab og udviklingssamarbejde.

 

UDVIKLER EN KULTUR AF ØKO-INNOVATION

Som led i en streng forbedringstilgang har Saint-Gobain sat sig et mål om at gennemføre livscyklusvurderinger for alle sine byggeindustriprodukter.

Livscyklusvurderinger er et videnskabeligt værktøj til at gennemføre en analyse med flere kriterier af et produkts samlede potentielle miljøpåvirkning, lige fra udvinding af råmaterialer til produktion, distribution, installation, brug, afslutning på brugslevetid og genvinding.

Når miljøaftrykket er målt, kan gruppen bruge livscyklusvurderingerne til at begynde at mindske disse produkters miljøpåvirkning og samtidig skabe værdi. Det er det dobbelte formål med Saint-Gobains øko-innovationsstrategi. For gruppen bør øko-innovation give kunderne reel merværdi ved at tilbyde produkter og løsninger, som minimerer miljøpåvirkningen fra bygninger og infrastruktur i hele deres livscyklus. Et produkt eller en løsning er øko-ninnovativ, hvis den er med til at mindske ressourceanvendelsen (især energi og vand) i bygninger og infrastruktur, og/eller hvis den har en mindre miljøpåvirkning i sin livscyklus.

 

Mange eksempler viser den voksende andel af øko-innovative produkter og løsninger i gruppens innovationsportefølje. Saint-Gobains engagement i dette initiativ kan ses af følgende markedssucceser.

 • 2009 : PAM's lettere Bluetop-rør
 • 2009 : Verallias øko-designede EcoVa-flasker
 • 2010 : Saint-Gobain Glass’ blyfri spejle, Miralite Revolution
 • 2012 : weber.therm A200-kompositisoleringsløsninger til ydervægge kombineret med weber.pas topcoating
 • 2013 : Saint-Gobain Performance Plastics’ nye serie af Tygon® biologiske ftalat- og BPA-fri rør
 • 2013 : Saint-Gobain Sekurits SGS CoolCoat-varmereflekterende klimaskærm, som mindsker behovet for aircondition og derved sænker brændstofforbruget til et miljøvenligt resultat

Det er Saint-Gobains mål at udbrede denne kultur med øko-innovation mere systematisk i organisationen. Det betyder at skabe kendskab til og levere dybdegående uddannelse for forskere samt for marketing-, indkøbs-, sundhed-miljø-, sikkerhed- og produktionsteam. Økoinnovation er systemisk og kræver kontinuerlig dialog mellem alle involverede funktioner. Teamene har behov for en fælles terminologi og værktøjer til at definere målsætninger samt de nødvendige ressourcer til at nå målene.

 

Back top